📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Slovenský inštitút vzdelávania

Našli sme 8 titulov

Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy

Peter Zemko, , Slovenský inštitút vzdelávania (2015)
Slovenský inštitút vzdelávania túto publikáciu pripravil pre všetkých uchádzačov o vysokoškolské štúdium, stredoškolákom,...

Slovenský inštitút vzdelávania túto publikáciu pripravil pre všetkých uchádzačov o vysokoškolské štúdium, stredoškolákom, ale aj študentom jednotlivých vysokých škôl a v neposlednom rade i širokej verejnosti, ktorá si chce rozšíriť obzor... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,57€
12,09€

Príručka pre vysoké školy

Publikácia je určená záujemcom o štúdium spoločenskovedných fakúlt a osobitne práva v Slovenskej republike. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
15,00€
12,45€

Zbierka úloh, príkladov a testov z ekonómie na prijímacie skúšky na vysoké školy

Dagmar Hrašková, Slovenský inštitút vzdelávania (2012)
Publikácia Zbierka úloh, príkladov a testov z ekonómie je publikáciou, ktorá má napomôcť študentom v systematickej príprave...

Publikácia Zbierka úloh, príkladov a testov z ekonómie je publikáciou, ktorá má napomôcť študentom v systematickej príprave... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
5,40€

Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike

Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike

Ide svojím spracovaním o prvú publikáciu tohto druhu na knižnom trhu. Autori, ktorých väčšina pôsobí na právnických fakultách v Slovenskej republike chcú uchádzačom o štúdium poskytnúť odborno-teoretickú a komplexnú učebnú pomôcku na prijímacie skúšky. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,58€

Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy

Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy

Peter Zmeko, , Slovenský inštitút vzdelávania (2008)
Anotácia Mnoho vysokých škôl uvádza ako súčasť prijímacej skúšky tzv. test všeobecného prehľadu, resp. osobný pohovor...

Anotácia Mnoho vysokých škôl uvádza ako súčasť prijímacej skúšky tzv. test všeobecného prehľadu, resp. osobný pohovor... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,57€

Testy na právnické fakulty v Slovenskej republike

Testy na právnické fakulty v Slovenskej republike

Je to výnimočná učebná pomôcka pre študentov, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na právnické fakulty. Publikácia pozostáva z testov, ktoré sú spracované z aktuálnych okruhov otázok k prijímacím skúškam na jednotlivé právnické fakulty... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,58€

Príručka k príprave na štúdium práva

Príručka k príprave na štúdium práva

Učebná príručka pre záujemcov o štúdium práva v Slovenskej republike, ktorej autormi sú vysokoškolskí pedagógovia. Jednotlivé heslá, ktoré publikácia obsahuje Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike

Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike

Učebná pomôcka v sebe zahŕňa základné heslá z oblasti slovenských a svetových dejín, štátu a práva, filozofie, všeobecnopolitického prehľadu a ekonómie, ktoré sú predmetom prijímacej skúšky na jednotlivé právnické fakulty v Slovenskej republike... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,58€