🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Renesans

Našli sme 8 titulov

Vlastiveda - Čo vieme o živote v obci a blízkom regióne (Dana Kollárová) [SK]

, Renesans
Metodická príručka 3. a 4. ročník ZŠ Metodická príručka k učebnici Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ – Pozorujeme a...

Metodická príručka k učebnici Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ – Pozorujeme a spoznávame blízky región je súčasťou súboru didaktických materiálov: učebnica – pracovný zošit – metodika. Úlohou materiálu je pomôcť učiteľom skvalitniť vyučovanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
4,29€
3,56€

Existenciály I

Stanislava Chrobáková Repar, Renesans (2014)
kniha rozhovorov s osobnosťami (nielen) slovenského (nielen) lieterárneho života 1991-2001 Texty zachytávajú desaťročie...

V knihe Existenciály I, ktorá nie náhodou vychádza dvadsaťpäť rokov po Novembri 1989, ponúkame vybrané, doposiaľ zväčša iba časopisecky publikované rozhovory, ktoré prevažne vznikali počas posledného desaťročia 20. storočia (konkrétne v rokoch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,90€
12,00€

Školy v prúde reforiem

Školské systémy vyspelých krajín zachvátila vlna vzdelávacích reforiem. Reformy sa už stávajú akoby súčasťou každodenného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,69€
9,01€

Od obrázkov k písmenám

Od obrázkov k písmenám

Publikácia ponúka jeden zo spôsobov ako možno malého čitateľa uviesť do sveta písanej kultúry. Predstavuje systém autentických, zmysluplných a do určitej miery i zábavných úloh. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Jazyková a literárna gramotnosť v materskej škole

Jazyková a literárna gramotnosť v materskej škole

Zuzana Petrová, Renesans (2007)
Publikácia je určená pre všetkých, ktorým je blízka problematika rozvíjania gramotnosti u detí v predškolskom veku, najmä...

Publikácia je určená pre všetkých, ktorým je blízka problematika rozvíjania gramotnosti u detí v predškolskom veku, najmä... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,32€

Poďte deti spolu s nami cestovať za písmenkami

Poďte deti spolu s nami cestovať za písmenkami

Nosnou konštrukciou celej publikácie je koncepcia prirodzene sa vynárajúcej gramotnosti, ktorá dáva odpoveď na otázku zmyslu a opodstatnenosti stimulácie gramotnosti v predškolskom veku. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Vlastiveda

Vlastiveda

Kristína Jánošíková, Renesans (2010)
Pracovný zošit pre žiakov a rodičov Pracovný zošit k učebnici Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ – Pozorujeme a spoznávame...

Pracovný zošit k učebnici Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ – Pozorujeme a spoznávame blízky región je súčasťou súboru didaktických materiálov: učebnica – pracovný zošit – metodika.Obsah a poradie tematických celkov sú v súlade s obsahom učebnice... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,45€

Vlastiveda - Učebnica pre 3. a 4. ročník ZŠ

Vlastiveda - Učebnica pre 3. a 4. ročník ZŠ

Miroslav Špánik, Renesans (2010)
Učebnica 3. a 4. ročník ZŠ Plnofarebná učebnica pre predmet vlastiveda v primárnom vzdelávaní, resp. predmet regionálna...

Plnofarebná učebnica pre predmet vlastiveda v primárnom vzdelávaní, resp. predmet regionálna výchova v sekundárnom vzdelávaní je súčasťou súboru didaktických materiálov: učebnica – pracovný zošit – metodika... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,85€