👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Nitrava

Našli sme 31 titulov

Génius Stalin

Génius Stalin

Michail Ošlakov, Nitrava (2019)
Titan 20. storočia

Veľké a tragické udalosti, ktoré sa v Sovietskom zväze stali v tridsiatych rokoch minulého storočia, aj dnes priťahujú zvýšený záujem verejnosti a v priebehu dlhého obdobia zostali predmetom osobitnej pozornosti Rusov, aj politických oponentov. Čo je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
27,50€

Kráľovstvo Slovanov

Kniha Kráľovstvo Slovanov je preklad om diela Maura Orbiniho (súčasťou tohto diela je aj kniha Letopis popa Dukljanina), o ktorom sa diskutuje na Slovensku už niekoľko rokov. Slovenskému čitateľovi sa dostáva do rúk preklad Ratka Sudeckého, rodáka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,70€
22,04€

Bystvor

Bystvor

Svetozár, Nitrava (2017)
Bytie a tvorba Slavianov a Árijcov V danej knihe autor skúma problémy domácej a svetovej minulosti z pozície našich...

V danej knihe autor skúma problémy domácej a svetovej minulosti z pozície našich predkov. Minulosť národov, ktoré žijú na Zemi, sa často stávala dôvodom pre spory a nezhody. V nich spravidla zvíťazil názor toho silnejšieho, ktorý... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€

Symboly Slovanov

Kniha Oľgy Beregovej Symboly Slovanov ponúka čitateľovi možnosť pozrieť sa novým uhlom pohľadu na pôvodnú kultúru Slovanov. Práve symbol mal veľký význam v týchto starých časoch a niesol v sebe posolstvo magického a žreckého umenia. Nebol len obyčajným... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,00€
29,76€

Bystvor 2

Bystvor 2

Svetozár, Nitrava (2017)
Bytie a tvorba Slavianov a Árijcov

V druhej knihe „BYSTVOR – BYTIE A TVORBA SLAVIANOV A ÁRIJOV“ autor popisuje udalosti, ktoré sa odohrali v období od III.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€

Slovanstvo a svet budúcnosti

Ludevít Velislav Štúr, Nitrava (2019)
Posolstvo Slovanov z brehov Dunaja od Ludevíta Velislava Štúra

Publikácia Ludevít Velislav Štúr – Slovanstvo a svet budúcnosti je odborným prekladom z ruského originálu do slovenského jazyka. Ludevít Štúr sa zamýšľa nad nepriaznivou situáciou slovanstva, nad postavením západu. Taktiež sa venuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,00€
16,74€

Štúr a Slovanstvo

, Nitrava (2016)
Zborník príspevkov z konferencie Forum Slavica 2015

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Neznáme dejiny

Neznáme dejiny

NEZNÁME DEJINY? Áno, sú to dejiny, ktoré sú oveľa bohatšie na udalosti ako tie, ktoré poznáme... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
36,20€

Slovania

Slovania

Pavel Tulajev, Nitrava (2020)
Školy ruských hitorikov (minulé i súčasné) o pôvode a formovaní Slovanov

Autor sa v monografii dotýka problému minulých i súčasných ruských historických škôl (historiografické, antropologické, archeologické, etnografické, lingvistické, genetické, geografické) a rozličných teoretických koncepcii o pôvode a začiatkoch... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€

Generácia Všeslávia

Práca po novom vymedzuje miesto a význam generácie Všeslávie (P. J. Šafárika, J. Kollára, F, Palackého a K. Kuzmányho) pri formovaní národného povedomia na Slovensku spolu s všeslovanskou myšlienkou a vývoj názorov na slovensko-českú spolupatričnosť, koex Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
17,67€

Staroslovienska omaľovánka

Daniel Blažko, Nitrava (2017)
...aby už deti poznali našu staroslávnu minulosť

Staroslovienska omaľovánka prináša detskému publiku okrem tvorivosti aj možnosť nahliadnuť do našej staroslávnej minulosti.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€
4,56€

Cyril a Metod

, Nitrava (2013)
Zborník príspevkov z konferencie Forum Slavica 2013 Myšlienka zorganizovania vedeckej konferencie Forum Slavica s...

Myšlienka zorganizovania vedeckej konferencie Forum Slavica s podtitulom Cyril a Metod, vznikla na pôde občianského združenia Slavica z Nitry. Bola sprievodným podujatím Dní Slovanov, ktoré sa uskutočnili v Nitre a v Alekšinciach, v dňoch 5.-7. Júla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,00€
8,37€

Bystvor 3

Bystvor 3

Svetozár, Nitrava (2018)
Od Tartarie k Moskovskej Rusi

V tretej knihe Bystvor: Od Tartarie k Moskovskej Rusi autor opisuje udalosti, spojené so vznikom a rozvojom Moskovskej Rusi. Je logickým pokračovaním diela „Bytie a tvorba Slavianov a Árijov“ a prezentuje našu minulosť inak ako oficiálna historická... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€

Arktická teória

Arktická teória

Nitrava (2020)
o našom pôvode

Začiatky arktickej teórie nášho pôvodu sú na prelome 18. a 19. storočia. Ako prvá práca, ktorá začala úvahu na túto tému, vyšla diskutabilná kniha amerického historika, profesora V. Warrena pod názvom „Nájdený raj alebo kolíska ľudstva na severnom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
23,70€

Bystvor 4

Bystvor 4

, Nitrava (2021)
Minulosť voľného kozáctva

Bohužiaľ, súčasné kozáctvo sa opiera o falošný (samoderžavno-kresťanský) ideologický základ, nanútený donskému kozáctvu v roku 1837. Nariadením Nikolaja I. vtedy kozáctvo podrobili cárovi a cirkvi. Toto nariadenie uzavrelo 330-ročné obdobie voľného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,50€

Rozprávky, poéma Ruslan a Ľudmila

Diela tohto geniálneho ruského básnika a spisovateľa sú na Slovensku dostatočne známe a obľúbené. Doteraz bolo do slovenčiny preložených niekoľko jeho najznámejších titulov. A aj v súčasnej dobe nie je problém... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,90€
32,46€

Starodávna minulosť kozáctva

Nitrava (2017)
Knihu Starodávna minulosť kozáctva treba chápať ako úvod k téme kozáctva a k jeho znovuzrodeniu v Rusku na konci 20....

Knihu Starodávna minulosť kozáctva treba chápať ako úvod k téme kozáctva a k jeho znovuzrodeniu v Rusku na konci 20. storočia. Zmeny, ktoré nastali začiatkom 90-tich rokov v Rusku, umožnili obnoviť tradičný spôsob života kozákov a ich kultúrnych... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Slovenská ornamentika

Slovo ornament sa objavilo v našom jazyku oveľa neskôr ako slová vzor, okrasa alebo ozdoba. Je to lexikálna výpožička z latinského jazyka a jeho význam sa vysvetľuje ako umelecky zhotovená ozdoba na predmetoch alebo druh okrasy ľudového rázu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,10€
27,06€

Starobylé nápisy na kremnickom pohorí

Kniha ponúka záujemcom o našu dávnu minulosť unikátny dokument Pavla Križka, objaviteľa runových znakov v Kremnickom pohorí. Toto dielo bolo prvý krát publikované v roku 1868 v Letopise Matice slovenskej. Po 152 rokoch ho sprístupňujeme v pôvodnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,90€
9,21€

Škola slovanského symbolu

Nitrava (2020)

Slovanské symboly – to sú vzory tradičnej výšivky, predmetov ľudovo umeleckej výroby a výzdoby domov, ako aj predmety, spojené so slovanskými bohmi. Chápanie symboliky zázračných predmetov pomáha porozumieť slovanskej mytológii, zvykom, tradíciám a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€