💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Michal Legelli

Našli sme 28 titulov

Stručný výklad evangelia

Stručný výklad evangelia (e-kniha)

Raritní spis, Stručný výklad evangelia, zařazený do šestého svazku Knihovny LNT, patří k jedinečnému vyjádření pravého učení Ježíše Krista. Unikátní, propracované dílo, v němž Lev Tolstoj na základě kritické znalosti... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,76€

Dumy samotářského chodce

Dumy samotářského chodce (e-kniha)

Ve svém Vyznání, předcházející Dumám, píše na úvod Jean-Jacques Rousseua: „Odhalil jsem své nitro, jak pouze tys je viděl, Věčná Bytosti! Shromáždi kolem mne nespočetný zástup mých bližních: nechť naslouchají mému... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€

Svět jako vůle a představa I

Svět jako vůle a představa I (e-kniha)

Svět jako vůle a představa: „Co v ní má být řečeno,“ píše v předmluvě ke knize Schopenhauer, „je jedna jediná myšlenka. – Onu myšlenku pokládám za to, co se tak dlouho hledalo pod jménem filosofie a co právě proto historicky.. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,58€

Zpověď dítěte svého věku

Zpověď dítěte svého věku (e-kniha)

Zpověď dítěte svého věku patří k jedněm z nejpozoruhodnějších a zároveň i nejbolestnějších psychologických děl světové literatury. Ač jediný román Alfreda de Musseta, psaný v ich formě jako autobiografie, o to více v něm... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,25€

Křesťanské učení a jiné náboženské spisy

Křesťanské učení a jiné náboženské spisy (e-kniha)

Křesťanské učení (a jiné náboženské spisy) tvoří syntézu Tolstého křesťanských úvah a premis. Spis počíná statí „Co je náboženství a co je podstatou jeho“, kterou bychom mohli označit za jistou propedeutiku (nejen)... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,97€

Zpověď. V co věřím?

Zpověď. V co věřím? (e-kniha)

Po více jak devadesáti letech se dostávají do rukou českému čtenáři Tolstého nejhodnotnější spisy - díla, která následují po autorově zavrhnutí vlastní tvorby, jako byla Anna Karenina či Vojna a mír. A právě zde, v druhé... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,82€

Nemoc k smrti

Nemoc k smrti (e-kniha)

Nemoc k smrti, napsaná roku 1849, je mistrnou psychologickou úvahou o ztrátě člověkova já. Kierkegaard užívá pro svůj spis obměnu Kristova výroku z evangelia Jana kap. 11, v. 4., kdy v úvodu spisu píše: „Trýzní v zoufalství je... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,06€

Okamžik

Okamžik (e-kniha)

V posledním roce svého života, roku 1855, píše Søren Aabye Kierkegaard dílo, které, jak říká, je psáno současníkovi. Nazývá jej „Okamžik“. Jedná se o soubor deseti takzvaných sešitů (poslední, desátý, byl vydán posmrtně)... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,64€

Svět jako vůle a představa II

Svět jako vůle a představa II (e-kniha)

Druhý svazek spisu Světa jako vůle a představy je k pochopení celku nezbytnou součástí. Před čtenářem se rozprostírá obnažený svět, bez příkras, jako kdysi Śákjamunimu za hranicemi jeho paláce (nepoznání), kde nalézá... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,58€

O vůli v přírodě

O vůli v přírodě (e-kniha)

Ve spise „O vůli v přírodě“ přináší Schopenhauer hned z několika oborů (z humanitních i přírodních věd) bohaté doklady svého učení: světa jako vůle a představy. Autorův postup se line od medicínských disciplín fyziologie... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,76€

ESEJE (Občanská neposlušnost. Život bez zásad)

ESEJE (Občanská neposlušnost. Život bez zásad) (e-kniha)

Nejvýznamnější dvě ESEJE (Občanská neposlušnost a Život bez zásad) Henry David Thoreaua, sepsané před více jak sto sedmdesáti lety (platné stejně tak dnes jako tehdy), přinášejí jedinečný pohled do duše, naslouchající... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,67€

Bázeň a chvění

Bázeň a chvění (e-kniha)

Rozmlouvat o víře, aniž bychom se kdy dotkli sebereflexe, pochybností a bytostné úzkosti, aniž bychom se co jen přiblížili pochopení paradoxu života a stali se Jedinci, je jako rozmlouvat o kružnici bez znalosti jejího středu. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,06€

Skutky lásky

Skutky lásky (e-kniha)

„Všichni víme, co je to nejvyšší, i dítě to ví, nejprostší člověk i ten nejmoudřejší, všichni víme, co je věc nejvyšší a všichni stejně, neboť to je, smím-li to tak říci, úkol, který je nám všem uložen. Za jednu tichou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,13€

Co máme tedy dělati?

Co máme tedy dělati? (e-kniha)

Ve třetím svazku Knihovny LNT zveřejňujeme stěžejní a kompletní dílo Lva Tolstého na téma sociálních otázek: nerovnosti, bídy a snahy o pochopení jejich příčin a možného odstranění. Vedle hlavního titulu nabízí kniha proto... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,43€

Suďte sami!

Suďte sami! (e-kniha)

Kniha Suďte sami!, s podtitulem „Ke zkušení sebe samého, doporučeno současnosti“, vyšla až zásluhou P. Chr. Kierkegaarda (bratra SAK) více jak dvacet let po autorově smrti. Oproti jiným spisům dánského revizora křesťanství je... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,64€

O životě

O životě (e-kniha)

Lev Nikolajevič Tolstoj, Michal Legelli (2018)
Knihovna Lva Nikolajeviče Tolstého

Druhý svazek Knihovny Lva Nikolajeviče Tolstého, O životě, přináší čtenáři v novém vydání pohled ruského myslitele na otázky, týkající se vymezení života a jeho následného poměru vůči světu v srdci člověka. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,43€

Výklad Evangelia Markova

Výklad Evangelia Markova (e-kniha)

Výklad Evangelia Markova je stěžejním dílem Františka Kováře a zároveň kritickým studiem nejstaršího ze synoptických evangelií, Evangelia podle Marka. Zapomenutá Kovářova kniha, objemná svým rozsahem i myšlenkou, která byla při... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,77€

Pojednání o principech lidského poznání

Pojednání o principech lidského poznání (e-kniha)

Drobné svým rozsahem ovšem bohaté svou myšlenkou je dodnes ne zcela pochopené dílo anglického filosofa George Berkeleyho: Pojednání o principech lidského poznání. Je-li Pojednání bráno v duchu západní tradice (kde je dosud možné... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,06€

Povídky

Povídky (e-kniha)

V šesti nejvýznamnějších povídkách L. N. Tolstého (Kreutzerova sonáta – se dvěma dodatky; Ďábel; Otec Sergěj; Cholstoměr; Smrt Ivana Iljiče a Kráčejte ve světle) prolíná se jako na zlaté niti ostrá kritika... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,43€

Vlády lži (O vlastenectví)

Vlády lži (O vlastenectví) (e-kniha)

Dnes, kdy se domnělý humanismus a nacionalismus hlásí o své zdánlivé ideje, kdy je potřeba lid vyvést opět z pastvin na jatka, vyvolat v nich nejnižší, nejhrubší city, aby byl o to lépe poslušen svému pasáčkovi... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,79€