🌸 Majáles knižných zliav 📚

Michal Legelli

Našli sme 35 titulov

Evangelium utrpení

Evangelium utrpení (e-kniha)

Spis Evangelium utrpení přináší v sedmi pojednáních zdůvodnění a rozbor utrpení, jimiž musí věřící v životě projít, neboť jsou křesťanům Novým zákonem (požadavky života) předurčena: nést svůj kříž, jít s ním sám... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,56€

Myšlenky, jež raní zezadu

Myšlenky, jež raní zezadu (e-kniha)

Myšlenky, jež ranní zezadu nabízí čtenářům v sedmi kapitolách Kierkegaardovu přímou řeč, tzv. „křesťanské řeči“ meditující nad poměrem člověka k Bohu a navracející od smyslového klamu víry, tzv. „křesťanstva“... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,61€

Starosti pohanů

Starosti pohanů (e-kniha)

Které pokušení v sobě uzavírá všechna ostatní pokušení? Je to odstranění Boha, přestat být člověkem. Otročíme nejbídnějšímu poddanství šílenství, v nadbytku otročíme za jídlo a pití, v bohatství otročíme za peníze... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,61€

Stručný výklad evangelia

Stručný výklad evangelia (e-kniha)

Raritní spis, Stručný výklad evangelia, zařazený do šestého svazku Knihovny LNT, patří k jedinečnému vyjádření pravého učení Ježíše Krista. Unikátní, propracované dílo, v němž Lev Tolstoj na základě kritické znalosti... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,69€

Ladění v zápasech utrpení

Ladění v zápasech utrpení (e-kniha)

„Uvnitř člověka je hlas věčnosti, jenž chce být slyšen, a aby došel sluchu, používá rámusu soužení. Když tedy pomocí soužení umlknou všechny vedlejší hlasy, uslyšíme tento vnitřní hlas.“ Kierkegaardův spis Ladění v... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,07€

Svět jako vůle a představa I

Svět jako vůle a představa I (e-kniha)

Svět jako vůle a představa: „Co v ní má být řečeno,“ píše v předmluvě ke knize Schopenhauer, „je jedna jediná myšlenka. – Onu myšlenku pokládám za to, co se tak dlouho hledalo pod jménem filosofie a co právě proto historicky.. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,04€

Dumy samotářského chodce

Dumy samotářského chodce (e-kniha)

Ve svém Vyznání, předcházející Dumám, píše na úvod Jean-Jacques Rousseua: „Odhalil jsem své nitro, jak pouze tys je viděl, Věčná Bytosti! Shromáždi kolem mne nespočetný zástup mých bližních: nechť naslouchají mému... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,88€

Nemoc k smrti

Nemoc k smrti (e-kniha)

Nemoc k smrti, napsaná roku 1849, je mistrnou psychologickou úvahou o ztrátě člověkova já. Kierkegaard užívá pro svůj spis obměnu Kristova výroku z evangelia Jana kap. 11, v. 4., kdy v úvodu spisu píše: „Trýzní v zoufalství je... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,56€

Zpověď. V co věřím?

Zpověď. V co věřím? (e-kniha)

Po více jak devadesáti letech se dostávají do rukou českému čtenáři Tolstého nejhodnotnější spisy - díla, která následují po autorově zavrhnutí vlastní tvorby, jako byla Anna Karenina či Vojna a mír. A právě zde, v druhé... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,00€

Okamžik

Okamžik (e-kniha)

V posledním roce svého života, roku 1855, píše Søren Aabye Kierkegaard dílo, které, jak říká, je psáno současníkovi. Nazývá jej „Okamžik“. Jedná se o soubor deseti takzvaných sešitů (poslední, desátý, byl vydán posmrtně)... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,92€

Parerga a paralipomena I

Parerga a paralipomena I (e-kniha)

Po 161 letech od Schopenhauerovy smrti se českému čtenáři dostává poprvé do rukou ucelené vydání autorova díla Parerga a paralipomena I, jež německému voluntaristovi vynesla svého času popularitu a pozitivně ovlivnila široké... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,04€

Zpověď dítěte svého věku

Zpověď dítěte svého věku (e-kniha)

Zpověď dítěte svého věku patří k jedněm z nejpozoruhodnějších a zároveň i nejbolestnějších psychologických děl světové literatury. Ač jediný román Alfreda de Musseta, psaný v ich formě jako autobiografie, o to více v něm... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,77€

Křesťanské učení a jiné náboženské spisy

Křesťanské učení a jiné náboženské spisy (e-kniha)

Křesťanské učení (a jiné náboženské spisy) tvoří syntézu Tolstého křesťanských úvah a premis. Spis počíná statí „Co je náboženství a co je podstatou jeho“, kterou bychom mohli označit za jistou propedeutiku (nejen)... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,96€

Parerga a paralipomena II

Parerga a paralipomena II (e-kniha)

Druhý svazek Parerg a paralipomen přináší kromě dodatků k problémům řešeným zejména v dílech Svět jako vůle a představa, O vůli v přírodě a Dva základní problémy etiky i slavné kapitoly, týkající se spisovatelství,... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,04€

Výklad Evangelia Markova

Výklad Evangelia Markova (e-kniha)

Výklad Evangelia Markova je stěžejním dílem Františka Kováře a zároveň kritickým studiem nejstaršího ze synoptických evangelií, Evangelia podle Marka. Zapomenutá Kovářova kniha, objemná svým rozsahem i myšlenkou, která byla při... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
22,44€

O životě

O životě (e-kniha)

Lev Nikolajevič Tolstoj, Michal Legelli (2018)
Knihovna Lva Nikolajeviče Tolstého

Druhý svazek Knihovny Lva Nikolajeviče Tolstého, O životě, přináší čtenáři v novém vydání pohled ruského myslitele na otázky, týkající se vymezení života a jeho následného poměru vůči světu v srdci člověka. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,69€

Suďte sami!

Suďte sami! (e-kniha)

Kniha Suďte sami!, s podtitulem „Ke zkušení sebe samého, doporučeno současnosti“, vyšla až zásluhou P. Chr. Kierkegaarda (bratra SAK) více jak dvacet let po autorově smrti. Oproti jiným spisům dánského revizora křesťanství je... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,06€

Pojednání o principech lidského poznání

Pojednání o principech lidského poznání (e-kniha)

Drobné svým rozsahem ovšem bohaté svou myšlenkou je dodnes ne zcela pochopené dílo anglického filosofa George Berkeleyho: Pojednání o principech lidského poznání. Je-li Pojednání bráno v duchu západní tradice (kde je dosud možné... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,88€

Svět jako vůle a představa II

Svět jako vůle a představa II (e-kniha)

Druhý svazek spisu Světa jako vůle a představy je k pochopení celku nezbytnou součástí. Před čtenářem se rozprostírá obnažený svět, bez příkras, jako kdysi Śákjamunimu za hranicemi jeho paláce (nepoznání), kde nalézá... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,04€

O vůli v přírodě

O vůli v přírodě (e-kniha)

Ve spise „O vůli v přírodě“ přináší Schopenhauer hned z několika oborů (z humanitních i přírodních věd) bohaté doklady svého učení: světa jako vůle a představy. Autorův postup se line od medicínských disciplín fyziologie... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,60€