👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Michael

Našli sme 49 titulov

Kosmická a lidská metamorfóza

Rudolf Steiner, Michael (2010)
Známý duchovní badatel Rudolf Steiner nás zasvěcuje nejen do hlubin vesmíru, ale i duše a do tajů duchovních světů...

Známý duchovní badatel Rudolf Steiner nás zasvěcuje nejen do hlubin vesmíru, ale i duše a do tajů duchovních světů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,34€
9,62€

Z kroniky Akaša

Rudolf Steiner, Michael (2008)
Dějiny vývoje člověka a vývojové stavy země jsou zachyceny v tzv. kronice Akaša. Tyto dějiny jsou samozřejmě zachyceny...

Dějiny vývoje člověka a vývojové stavy země jsou zachyceny v tzv. kronice Akaša. Tyto dějiny jsou samozřejmě zachyceny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,81€
9,12€

Faustovský problém

Rudolf Steiner, Michael (2009)
Rudolf Steiner již v mládí v sobě objevil mimořádné psychické schopnosti. Od samého počátku byl výrazně ovlivněn filozofií...

Rudolf Steiner již v mládí v sobě objevil mimořádné psychické schopnosti. Od samého počátku byl výrazně ovlivněn filozofií... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,25€
10,46€

Otčenáš a jiné modlitby a meditace

Rudolf Steiner, Michael (2016)
Snad každý zná nejznámější modlitbu Otčenáš. Málokdo ale ví, že ukrývá v sobě tajemství, které není zřetelné na první...

Snad každý zná nejznámější modlitbu Otčenáš. Málokdo ale ví, že ukrývá v sobě tajemství, které není zřetelné na první pohled. Esoterní výklad Otčenáše nám otevře zcela jiný rozměr chápání celého duchovního vývoje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,37€

Mysterium zmrtvýchvstání ve světle Anthroposofie

Sergej O. Prokofjev, Michael (2011)
Sergej O. Prokofjev se celoživotně zabývá dílem R. Steinera a duchovní vědou. Mysterium Golgoty - zmrtvýchvstání Krista je...

Sergej O. Prokofjev se celoživotně zabývá dílem R. Steinera a duchovní vědou. Mysterium Golgoty - zmrtvýchvstání Krista je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,35€
9,63€

Filosofie svobody

Rudolf Steiner, Michael (2016)
„Filosofie svobody“ Rudolfa Steinera vychází z jeho „Teorie poznání“ a staví před člověka cíl veškeré pravé (pravdivé)...

„Filosofie svobody“ Rudolfa Steinera vychází z jeho „Teorie poznání“ a staví před člověka cíl veškeré pravé (pravdivé) filosofie a vědy, na rozdíl od filosofií a věd falešných. Odhaluje člověku smysl života v jeho individuální svobodě, bez níž nemůže... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,91€
8,29€

Léčivé faktory pro sociální organismus

Přednáškový cyklus pojednává o impulsech duchovních světů ve vývoji společnosti a jejich pochopení pro vývoj jedince jako svobodné individuality. V cyklu mimo jiné vyvstává důležitost našeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,75€
10,93€

Poznání lidské bytosti

Rudolf Steiner, Michael (2017)
Tento cyklus přednášek pro dělníky Goetheana obsahuje plno informací ohledně zdraví člověka v souvislosti s různými...

Tento cyklus přednášek pro dělníky Goetheana obsahuje plno informací ohledně zdraví člověka v souvislosti s různými situacemi, ke kterým došlo už v dětství. Rudolf Steiner uvádí zdánlivě.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,40€
8,74€

Theosofie

Rudolf Steiner, Michael (2020)
Úvod do nadsmyslového poznání světa a určení člověka

Většina publikací Rudolfa Steinera, nepřekonatelného jasnovidce, jsou jeho zaznamenané a následně vydané přednášky. Kniha Theosofie patří mezí několik málo knih, které napsal. Je to vrcholné dílo sepsané na základě jeho jasnovidného bádání.. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,74€

Fridrich Nietzsche bojovník proti své době

Autor v této knize pohlíží na Friedricha Nietzscheho a jeho vrcholné filosofické dílo jasnovidným pohledem, který zachytil mimo jiné následujícími slovy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,31€
8,66€

Bytost člověka, jeho osud a vývoj světa

Rudolf Steiner, Michael (2012)
Srozumitelným přístupem nám autor sděluje mnohé klíčové informace pro všechny zájemce a badatele, kteří se snaží pochopit...

Srozumitelným přístupem nám autor sděluje mnohé klíčové informace pro všechny zájemce a badatele, kteří se snaží pochopit vztah člověka a duchovních světů. Neexistují již tajemství, která by nadále měla být utajována... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,91€
8,29€

Vnitřní aspekty sociální otázky

Rudolf Steiner, Michael (2018)
luciferská minulost a ahrimanská budoucnost

V knize se dozvíme velmi zajímavé informace o tom, jak náš sociální život souvisí se životem po smrti i se životem před... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,40€
8,74€

Duchovní hierarchie

Rudolf Steiner, Michael (2010)
Přednášky rakouského teosofa o duchovním světě. Přednáškový cyklus byl konaný v Düsseldorfu od 12. do 22. dubna 1909.

Přednášky rakouského teosofa o duchovním světě. Přednáškový cyklus byl konaný v Düsseldorfu od 12. do 22. dubna 1909. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,80€
10,04€

Mystéria starověku a mystéria křesťanství

Světoznámý autor duchovně-vědeckých spisů Rudolf Steiner nám přibližuje tajemné souvislosti starověkých duchovních proudů a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,37€

Teorie poznání Rudolfa Steinera

Rudolf Steiner, Michael (2016)
„Teorie poznání“ Rudolfa Steinera je základní metodikou pravdivého poznávání vnějšího světa a individuálního jádra lidské...

Teorie poznání Rudolfa Steinera je základní metodikou pravdivého poznávání vnějšího světa a individuálního jádra lidské bytosti. Není to teorie ve smyslu spekulativního výkladu reality, ale nezbytnou přípravou a výbavou kdaždému, kdo se nebojí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,81€
10,05€

Pravda o vzniku a vývoji světa

Rudolf Steiner, Michael (2015)
V této knize nás R. Steiner uvede do tajemství stvoření. Prostřednictvím svého jasnovidného pohledu na události týkající...

V této knize nás R. Steiner uvede do tajemství stvoření. Prostřednictvím svého jasnovidného pohledu na události týkající vývoje vesmíru, země a člověka nám autor předloží duchovní i hmotný aspekt těchto dějů. Tak nám bude postupně přiblížen vznik času... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,37€

Reinkarnace a racionalita

Rudolf Steiner, Michael (2009)
Princip spirituální ekonomie v souvislosti s otázkami znovuvtělování. Hledisko duchovního vedení lidstva. Hlavní témata...

Princip spirituální ekonomie v souvislosti s otázkami znovuvtělování. Hledisko duchovního vedení lidstva. Hlavní témata... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,81€
10,05€

Goethův světový názor

Rudolf Steiner, Michael (2013)
Na rozdíl od Goetha, všeobecně známého literárního klasika, geniálního básníka a spisovatele, nám tu R. Steiner předkládá...

Na rozdíl od Goetha, všeobecně známého literárního klasika, geniálního básníka a spisovatele, nám tu R. Steiner předkládá téměř neznámého Goetha myslitele a badatele, Goetha praktického vědce, ku škodě filosofie a metodiky vědy zcela přehlíženého a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,40€
8,74€

Protiklady ve vývoji lidstva

Autor v knize nabízí spoustu informací ohledně dalšího směřování vývoje lidstva. Jasně formuluje role Lucifera a Ahrimana a jejich impulsy vkládané do vývoje lidstva. Nadčasově charakterizuje asijskou i evropskou kultury, včetně role Krista ve vývoji... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,28€
10,49€

Okultní hnutí v 19. století a jeho vztah ke světové kultuře

Rudolf Steiner, Michael (2016)
Čtenáři najdou v knize informace o tajných společnostech a řádech, o jejich cílech a poslání. V knize je dále nastíněn...

Čtenáři najdou v knize informace o tajných společnostech a řádech, o jejich cílech a poslání. V knize je dále nastíněn přehled světového moderního duchovního hnutí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,40€
8,74€