Júlová knižná akcia!

Knihy autora Rudolf Steiner

Našli sme 190 titulov

Víra, láska a naděje

Víra, láska a naděje

Rudolf Steiner, Franesa (2018)
O významu lásky

Víra, láska a naděje jsou tři základní síly duše, které jí nikdy nelze vzít, a zároveň jsou potravou, bez které duše a po ní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
3,70€

Okultní dějiny

Okultní dějiny

Esoterní úvahy o karmických souvislostech osobností a událostí světových dějin Jak do lidských dějin zasahují duchovní bytosti a jakou roli hraje reinkarnace lidských individualit? Rudolf Steiner vysvětluje působení těchto faktorů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,10€
8,10€

Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch?

Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch?

Rudolf Steiner, Futurum (2011)
Jeden z kľúčových spisov zakladateľa antropozofie Rudolfa Steinera určený všetkým, čo chcú rozvíjaním a kultivovaním svojich...

Jeden z kľúčových spisov zakladateľa antropozofie Rudolfa Steinera určený všetkým, čo chcú rozvíjaním a kultivovaním svojich síl nadobudnúť schopnosť vedome poznávať duchovnú dimenziu bytia, ktorá je zmyslovému vnímaniu nedostupná... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
8,69€

Praktický výcvik myšlení

Praktický výcvik myšlení

Rudolf Steiner, Franesa (2017)
Nervozita a jáství

Mnozí lidé si dnes stěžují na zapomnětlivost, nenápaditost či různé projevy nervozity. Kniha obsahuje 6 + 7 cvičení k... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,18€
3,80€

Svět jako výsledek rovnovážných působení

Svět jako výsledek rovnovážných působení

Svět, jak ho známe, je výsledkem ustavičného působení dvou protichůdných sil, které se navzájem udržují v rovnováze. Toto působení se odehrává v čase i prostoru. V dřívější době převládalo působení sil luciferských, v dnešní době dominují síly... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,05€
3,70€

Praktický výcvik myšlení

Praktický výcvik myšlení

Východiskem anthroposofické cesty poznání je nejbdělejší duševní schopnost člověka, která ho v pravém smyslu slova činí člověkem myšlení. Člověk je běžně... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,84€
2,29€

Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky

Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky

První ze základních cyklů pedagogických přednášek... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,42€
8,30€

Nutnost a svoboda

Nutnost a svoboda

Rudolf Steiner, Fabula (2012)
Rudolf Steiner v tomto přednáškovém cyklu přináší myšlenky, které se vymykají konvenčním pohledům na pojmy svobody a...

Rudolf Steiner v tomto přednáškovém cyklu přináší myšlenky, které se vymykají konvenčním pohledům na pojmy svobody a nutnosti, z kterých můžeme právě dnes nalézat poznání. Na pověsti o pražském orloji ilustruje dualitu a způsob... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,54€
9,60€

Faustovský problém

Faustovský problém

Rudolf Steiner, Michael (2009)
Rudolf Steiner již v mládí v sobě objevil mimořádné psychické schopnosti. Od samého počátku byl výrazně ovlivněn filozofií...

Rudolf Steiner již v mládí v sobě objevil mimořádné psychické schopnosti. Od samého počátku byl výrazně ovlivněn filozofií... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
12,38€
9,40€

Dopisy členům

Dopisy členům

Spisy a přednášky k historii anthroposofického hnutí a anthroposofické společnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,85€

Stavební kameny pro pochopení mystéria Golgoty

Stavební kameny pro pochopení mystéria Golgoty

Rudolf Steiner, Michael (2010)
Pochopení mystéria ukřižování Krista - této nesmírně významné údálosti v dějinách novodobého lidstva - nás může přivést k...

Pochopení mystéria ukřižování Krista - této nesmírně významné údálosti v dějinách novodobého lidstva - nás může přivést k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,89€
8,69€

Vnitřní aspekty sociální otázky

Vnitřní aspekty sociální otázky

Rudolf Steiner, Michael (2018)
luciferská minulost a ahrimanská budoucnost

V knize se dozvíme velmi zajímavé informace o tom, jak náš sociální život souvisí se životem po smrti i se životem před... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,00€
8,10€

Poslání Michaelovo

Poslání Michaelovo

Kniha dramaticky líčí okolnosti Michaelova poslání v životě lidstva. Líčí Michaelovu moc a Michaelovo poslání v kultuře... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,65€
9,10€

Práh duchovního světa

Práh duchovního světa - prečítaná (bazár kníh)

Rudolf Steiner, Anthroposofická společnost (2019)
Aforistické výklady (Výsledky duchovněvědného bádaní o vývoji lidstva)

V tomto spise jsou aforistickou formou podána líčení těch částí světa a lidské bytosti, které lze zřít, když duchovní poznání překročí hranici, jež... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,67€
9,54€

O iniciaci

O iniciaci - prečítaná (bazár kníh)

Rudolf Steiner, Fabula (2003)
Soubor teosofických přednášek na téma spirituálního zasvěcení.

Iniciace znamená zasvěcení, uvedení do zásvětí, do světa nalézajícího se za vnímatelným světem jevů. Sem se obvykle člověk dostává teprve, překročí-li práh smrti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,57€
6,87€

Mysterium Golgoty

Mysterium Golgoty

Tři přednášky Rudolfa Steinera přibližují mysterium Golgoty jako ústřední událost v dějinách lidstva. Kristus při něm vykonal kosmický čin, kterým zastavil sestupný vývoj lidstva. Kniha ukazuje nutnost vědomého poznání tohoto mysteria a přijetí jeho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,60€
4,50€

Vědomí zasvěcence

Vědomí zasvěcence

Rudolf Steiner, Fabula (2009)
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera pronesených ve dnech 11. až 22. srpna 1924 v Torquay.

Další kniha přednášek Rudolfa Steinera pronesených ve dnech 11. až 22. srpna 1924 v Torquay. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,57€
10,19€

Christian Morgenstern a Rudolf Steiner

Christian Morgenstern a Rudolf Steiner

Kniha obsahuje soubor pasáží z přednášek a proslovů R. Steinera věnovaných Morgensternovi, biografickou studii Ch. Morgensterna z pera Radomila Hradila a kolekci Morgensternových básní z jeho anthroposofického období. .. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,28€
7,80€

Johanka z Arku

Johanka z Arku

Jan Dostál, Rudolf Steiner, Franesa (2021)
Její život a duchovní pozadí jejího činu

Jak mohlo prosté děvče z Orléansu, zcela neznalé vojenského umění, stanout v čele francouzských vojsk a zvrátit průběh vleklé francouzsko-anglické války? Bez duchovní vědy, která ukazuje působení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,80€
7,60€

Umění ve světle mysterijní moudrosti

Umění ve světle mysterijní moudrosti

Rudolf Steiner, Fabula (2017)
V osmi přednáškách uvádí Rudolf Steiner zásadní poznatky duchovní vědy k podstatě a působení jednotlivých druhů umění. Dává...

V osmi přednáškách uvádí Rudolf Steiner zásadní poznatky duchovní vědy k podstatě a působení jednotlivých druhů umění. Dává je do souvislosti s příslušnými články... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,64€
9,80€