🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Franesa

Našli sme 67 titulov

Dějiny hudby tentokrát trochu jinak

Autor podává v knize poněkud jiný pohled na dějiny hudby. Především hledá červenou nit spojující jednotlivé epochy vývoje hudby. Ukazuje, jak hudba jako původně dar nebes a bohů zvolna sestupuje na zemi a stává se veskrze lidskou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,87€
8,88€

Na česně

Heinrich Storch, Franesa (2018)
Jak z pozorování na česně poznáme, co se děje ve včelstvu

Publikace uvádí na 80 stranách jevy, které lze v průběhu roku pozorovat na česně, na letáku a v blízkosti úlu, a jejich náležité vysvětlení. Včelař tak díky knize zkušeného včelařského... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,15€
6,44€

Víra, láska a naděje

Rudolf Steiner, Franesa (2018)
O významu lásky

Víra, láska a naděje jsou tři základní síly duše, které jí nikdy nelze vzít, a zároveň jsou potravou, bez které duše a po ní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,95€
4,46€

Chov včel přirozeně, jednoduše a úspěšně

Přirozené řešení otázky včelího příbytku. Co potřebují včelstva, aby jejich chov byl úspěšný? Nejdůležitější je pro ně vhodné mikroklima v plodovém hnízdě. Co toto mikroklima narušuje? Mezera mezi plástem a stěnou úlu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,05€
6,35€

Praktický výcvik myšlení

Rudolf Steiner, Franesa (2017)
Nervozita a jáství

Mnozí lidé si dnes stěžují na zapomnětlivost, nenápaditost či různé projevy nervozity. Kniha obsahuje 6 + 7 cvičení k... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,91€
4,42€

Parzival

Radomil Hradil, Franesa (2018)
Cesta ke Grálu

Parzivalův příběh je příběhem trnité cesty člověka ke Grálu, ke Kristu. Autor knihy tento příběh čtenáři přibližuje podle jedinečného podání Wolframa z Eschenbachu a zároveň ho komentuje: hledá souvislosti a hlubší, skryté děje a významy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,22€
11,00€

Biografie jako umělecké dílo

Pietro Archiati, Franesa (2018)
Cesta za poznáním lidského života

Jaký smysl má můj život? Podle jakých zákonitostí se odvíjí moje biografie? Jak spolu souvisí jednotlivé události a etapy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,20€
6,48€

Kazuistiky dětí ze Steinerova / Léčebně-pedagogického kurzu

Wilhelm Uhlenhoff, Franesa (2019)
Jejich životní osudy

Kniha poutavým způsobem dokumentuje kazuistiky postižených dětí, které Rudolf Steiner probíral ve svém Léčebně-pedagogickém kurzu. Autor předkládá jejich anamnézu, duchovědnou diagnózu a léčbu navrženou R. Steinerem a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,53€

Mysterium českých dějin

Radomil Hradil, Franesa (2019)
od praotce Čecha po sv. Václava

Byla Libuše a její sestry, Přemysl a všechna bájná česká knížata pouhým výmyslem, nebo nám tu pověsti zachovaly stopu skutečné minulosti a jejich existence byla plně reálná? Autor se přiklání ke druhé možnosti a pomocí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,69€
11,42€

17. listopad ’89 – co se stalo na Národní

17. listopad 1989 znamenal přelom v našich moderních dějinách. Na Národní třídě došlo ke krvavému potlačení pokojné demonstrace. Autor pomocí autentických svědectví účastníků manifestace i výpovědí velitelů zásahu událost působivě přibližuje; sleduje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,27€

Janovo evangelium

Janovo evangelium skrývá mnohá tajemství. Rudolf Steiner je před námi v knize odhaluje a zároveň nás pomocí tohoto evangelia uvádí do hlubokých tajemství duchovních dějin lidstva a bytí vůbec. Poznáváme tak vývoj lidstva v období... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,40€
12,06€

Vánoce ve světle anthroposofie

Vánoční přednášky Rudolfa Steinera se vždy nesou ve zvláštním, slavnostním duchu. Tři z nich jsou zařazeny do této knížky. Rudolf Steiner v nich přibližuje význam vánočního stromku jako symbolu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,17€
4,65€

Simsala

Geog Dreissig, Franesa (2019)
Příběh malého čaroděje

Nedá se nic dělat, malý čaroděj Simsala musí do školy. Ředitel Hlavsa z toho má vrásky na čele: Nebudou se ve škole dít všelijaké čáry máry? To víte, že budou… A nakonec se sám pan ředitel proletí na létajícím koberci, aby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,58€

Zvyky a rituály ve výchově malého dítěte

Člověk si s sebou nese zvyky, nad nimiž se většinou příliš nezamýšlí. Pracujete-li však s malými dětmi, získávají zvyky zcela jiný význam. Co jsou vůbec zvyky a jakou roli hrají ve výchově malých dětí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,27€
3,84€

Co je to anthroposofie?

Zajímá vás, co je anthroposofie? Chcete ji přístupnou formou přiblížit svým známým? Tato útlá kniha je k tomu ideální. Stručně a přehledně představuje život a dílo Rudolfa Steinera, základní myšlenky anthroposofie i její... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,05€
6,35€

Mysterium Golgoty

Tři přednášky Rudolfa Steinera přibližují mysterium Golgoty jako ústřední událost v dějinách lidstva. Kristus při něm vykonal kosmický čin, kterým zastavil sestupný vývoj lidstva. Kniha ukazuje nutnost vědomého poznání tohoto mysteria a přijetí jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,64€
5,08€

Brána zasvěcení

Mysterijní dramata zaujímají v díle Rudolfa Steinera mimořádné postavení. Poznatky duchovní vědy, předkládané ve Steinerových spisech a přednáškách, jsou v mysterijních dramatech podány v koncentrované podobě, která čtenáři či diváku umožní jejich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,86€
16,07€

Vnitřní dítě a pramen tvořivosti

Každý máme v sobě vnitřní dítě, které je naším pramenem tvořivosti. Dítě v nás je spojené s naším prvotním zdrojem, s naším původem i cílem. Autor v knize sleduje nejen psychologický, ale především spirituální rozměr vnitřního dítěte. Jeho poznání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,46€
7,61€

Makrokosmos a mikrokosmos

Rudolf Steiner, Franesa (2019)
Velký a malý svět - Otázky duše, života a ducha

Co prožívá duše po smrti v duchovním světě? Jaká je podstata extatického vytržení a mystického pohroužení? Před čím nás chrání malý a velký strážce prahu? Jaká je moderní cesta zasvěcení? V čem spočívá myšlení srdcem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,83€
11,55€

Svět jako výsledek rovnovážných působení

Svět, jak ho známe, je výsledkem ustavičného působení dvou protichůdných sil, které se navzájem udržují v rovnováze. Toto působení se odehrává v čase i prostoru. V dřívější době převládalo působení sil luciferských, v dnešní době dominují síly... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,17€
4,65€