🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Franesa

Našli sme 40 titulov

Arteterapie

Margarethe Hauschková, Franesa (2020)
Podstata a úkoly terapeutického malování

Terapie malováním je jedním z druhů uměleckých terapií. Autorka, zakladatelka Školy pro uměleckou terapii a masáž v německém Bollu, v knize zasvěceně vysvětluje základní principy terapeutického malování a možnosti jeho použití v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,92€
15,74€

Praktický výcvik myšlení

Rudolf Steiner, Franesa (2017)
Nervozita a jáství

Mnozí lidé si dnes stěžují na zapomnětlivost, nenápaditost či různé projevy nervozity. Kniha obsahuje 6 + 7 cvičení k... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,91€
4,57€

Zdravé dětství ve světě digitálních médií

Franesa (2020)
Informace a inspirace pro rodiče a pro všechny, kdo pracují s dětmi a mládeží

Tato kniha popisuje rizika, která do života dětí a mladistvých vnášejí média: Ohrožení zdravého vývoje mozku a rozvoje duševních schopností, stres z neustálé komunikace, nebezpečí vzniku závislosti na internetu, hrách a ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,75€
9,99€

Na česně

Heinrich Storch, Franesa (2018)
Jak z pozorování na česně poznáme, co se děje ve včelstvu

Publikace uvádí na 80 stranách jevy, které lze v průběhu roku pozorovat na česně, na letáku a v blízkosti úlu, a jejich náležité vysvětlení. Včelař tak díky knize zkušeného včelařského... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,47€
6,95€

Biografie jako umělecké dílo

Pietro Archiati, Franesa (2018)
Cesta za poznáním lidského života

Jaký smysl má můj život? Podle jakých zákonitostí se odvíjí moje biografie? Jak spolu souvisí jednotlivé události a etapy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,20€
6,70€

Víra, láska a naděje

Rudolf Steiner, Franesa (2018)
O významu lásky

Víra, láska a naděje jsou tři základní síly duše, které jí nikdy nelze vzít, a zároveň jsou potravou, bez které duše a po ní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,95€
4,60€

17. listopad ’89 – co se stalo na Národní

17. listopad 1989 znamenal přelom v našich moderních dějinách. Na Národní třídě došlo ke krvavému potlačení pokojné demonstrace. Autor pomocí autentických svědectví účastníků manifestace i výpovědí velitelů zásahu událost působivě přibližuje; sleduje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,68€

Makrokosmos a mikrokosmos

Rudolf Steiner, Franesa (2019)
Velký a malý svět - Otázky duše, života a ducha

Co prožívá duše po smrti v duchovním světě? Jaká je podstata extatického vytržení a mystického pohroužení? Před čím nás chrání malý a velký strážce prahu? Jaká je moderní cesta zasvěcení? V čem spočívá myšlení srdcem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,83€
11,93€

Mysterium českých dějin

Radomil Hradil, Franesa (2019)
od praotce Čecha po sv. Václava

Byla Libuše a její sestry, Přemysl a všechna bájná česká knížata pouhým výmyslem, nebo nám tu pověsti zachovaly stopu skutečné minulosti a jejich existence byla plně reálná? Autor se přiklání ke druhé možnosti a pomocí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,69€
11,80€

Simsala

Geog Dreissig, Franesa (2019)
Příběh malého čaroděje

Nedá se nic dělat, malý čaroděj Simsala musí do školy. Ředitel Hlavsa z toho má vrásky na čele: Nebudou se ve škole dít všelijaké čáry máry? To víte, že budou… A nakonec se sám pan ředitel proletí na létajícím koberci, aby... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,75€
10,93€

Kazuistiky dětí ze Steinerova / Léčebně-pedagogického kurzu

Wilhelm Uhlenhoff, Franesa (2019)
Jejich životní osudy

Kniha poutavým způsobem dokumentuje kazuistiky postižených dětí, které Rudolf Steiner probíral ve svém Léčebně-pedagogickém kurzu. Autor předkládá jejich anamnézu, duchovědnou diagnózu a léčbu navrženou R. Steinerem a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,70€
10,88€

Zvyky a rituály ve výchově malého dítěte

Člověk si s sebou nese zvyky, nad nimiž se většinou příliš nezamýšlí. Pracujete-li však s malými dětmi, získávají zvyky zcela jiný význam. Co jsou vůbec zvyky a jakou roli hrají ve výchově malých dětí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,27€
3,97€

Svět jako výsledek rovnovážných působení

Svět, jak ho známe, je výsledkem ustavičného působení dvou protichůdných sil, které se navzájem udržují v rovnováze. Toto působení se odehrává v čase i prostoru. V dřívější době převládalo působení sil luciferských, v dnešní době dominují síly... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,17€
4,81€

Janovo evangelium

Janovo evangelium skrývá mnohá tajemství. Rudolf Steiner je před námi v knize odhaluje a zároveň nás pomocí tohoto evangelia uvádí do hlubokých tajemství duchovních dějin lidstva a bytí vůbec. Poznáváme tak vývoj lidstva v období... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,40€
12,46€

Vánoce ve světle anthroposofie

Vánoční přednášky Rudolfa Steinera se vždy nesou ve zvláštním, slavnostním duchu. Tři z nich jsou zařazeny do této knížky. Rudolf Steiner v nich přibližuje význam vánočního stromku jako symbolu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,17€
4,81€

Parzival

Radomil Hradil, Franesa (2018)
Cesta ke Grálu

Parzivalův příběh je příběhem trnité cesty člověka ke Grálu, ke Kristu. Autor knihy tento příběh čtenáři přibližuje podle jedinečného podání Wolframa z Eschenbachu a zároveň ho komentuje: hledá souvislosti a hlubší, skryté děje a významy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,22€
11,36€

Tři kroky anthroposofie

Rudolf Steiner, Franesa (2018)
filosofie, kosmologie, náboženství

Autor v deseti kapitolách ukazuje, jaká musí být obnova filosofie, kosmologie a náboženství, aby přírodní věda mohla vyústit ve vědu zahrnující také ducha. Filosofie musí získat charakter... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,99€
7,43€

Působení duchovních bytostí na člověka

Kniha srozumitelným způsobem zasvěcuje do učení o duchovních bytostech a jejich vztahu k člověku. Rudolf Steiner ve třinácti přednáškách přibližuje vznik a vývoj člověka a Země a úlohu duchovních bytostí v něm... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,15€
11,30€

Umělecké impulzy anthroposofie 1

Lze v umění dělat cokoli? Kde končí svoboda a kde začíná svévole? Jak v umělecké činnosti čerpat z dobrého ducha? Jak se orientovat podle věčných božských zákonů a vyvarovat se zla? Autoři ve svých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,10€
7,53€

Napodobování kouzelné slůvko pro výchovu dětí v prvním sedmiletí

Prvních sedm let dětského věku je zásadní dobou pro celý další život. Dítě v tomto období především napodobuje dospělé, jejich jednání, ale i jejich vnitřní postoje. Během tohoto sedmiletí se napodobování proměňuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,00€
3,72€