Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Katolícka Univerzita v Ružomberku

Našli sme 12 titulov

Evanjelista Matúš a jeho svet

Publikácia bude dobrou učebnou pomôckou, aj praktickou rukoväťou pre študentov, ktorí sa pripravujú na učiteľské povolanie a svoje možnosti voliť si niektoré predmety využívajú tak, že reagujú na znamenia... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,00€
3,00€

Františkánska mariológia a jej využitie v katechéze

Názov Františkánska mariológia... neznamená, že by františkáni mali inú, osobitnú mariológiu, ale vyjadruje, že františkáni sa v pravom čase pričinili o hlbšie chápanie právd o Panne Márii, čím obohatili celú Cirkev. Panna Mária má z Božej vôle... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,90€
4,40€

Veronika Giuliani: excelentná učiteľka svätosti

Jeden z pomerne nových pojmov v cirkevnej terminológii je pojem pedagogika svätosti. Zaviedol ho svätý pápež Ján Pavol II. v apoštolskom liste Novo millennio ineunte: Cesty svätosti sú osobnými cestami. Vyžadujú si opravdivú a vlastnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,90€
4,30€

Na oltári vonia ruža

Doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc. Rodáčka z Nových Zámkov. Od r. 1946 žije v Trnave. Vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,90€
9,40€

Veronika Giuliani

Veronika Giuliani

Anna Baroková, Katolícka Univerzita v Ružomberku (2018)
Svätica pre dnešné časy

Spoznanie života a duchovnej skúsenosti svätej Veroniky Giuliani pomáha veriacim priblížiť sa k Bohu. Jej život bol taký obdivuhodný a obohatený Božími darmi preto, že dokázala to, čo málokto: vybrala si ťažkú cestu kríža až... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,90€

Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti

Kniha predstavuje hlavné moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti (napr. model pokrývajúceho zákona, unifikačný a kauzálny model vysvetlenia; regularitnú, manipulačnú a kontrafaktuálnu teóriu príčinnosti)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,00€
6,30€

Homílie

Homílie

Ján Adamus, , Katolícka Univerzita v Ružomberku (2010)
Liturgický rok A

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Systém asistencie pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku

Systém asistencie pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku

Problematike ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a možnosťou ich plnohodnotného života sa venuje niekoľko desaťročí množstvo autorov z rôznych vedných disciplín. Hľadajú sa alternatívy, ktoré by pomohli prekonať bariéry... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,20€

Evanjelista Matúš a jeho svet

Evanjelista Matúš a jeho svet

Publikácia obsahuje analyzované texty z Evanjelia podľa Matúša. Svojim zameraním a metódou nadväzuje na publikáciu Anton Tyrol: Teológia "cesty" a je praktickou rukoväťou pre preberanie tohto evanjelia na biblických krúžkoch v cirkevnom roku ("A"). Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,60€

Keď chce cirkev hovoriť mediálnym jazykom

Keď chce cirkev hovoriť mediálnym jazykom

Prvá časť série troch publikácií o vzťahu médií a náboženstva. K problematike pristupuje zo štýlového a žánrového hľadiska: predstavuje vlastnosti náboženského štýlu, ktorý má v slovenskej jazykovede viacerých zástancov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte

Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte

Pentekostalizmus patrí už niekoľko desaťročí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim kresťanským prúdom vo svete a v súčasnosti zahŕňa okolo 600 miliónov veriacich. Hlavne po roku 1990 sa aj v našom geografickom priestore začína táto forma kresťanstva... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,29€

Ako cirkev hovorí mediálnym jazykom?

Ako cirkev hovorí mediálnym jazykom?

Druhá časť série troch publikácií o vzťahu médií a náboženstva. Na mnohých konkrétnych príkladoch rozoberá jazykové špecifiká a nedostatky náboženských textov v médiách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€