🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Katolícka Univerzita v Ružomberku

Našli sme 11 titulov

Veronika Giuliani: excelentná učiteľka svätosti

Jeden z pomerne nových pojmov v cirkevnej terminológii je pojem pedagogika svätosti. Zaviedol ho svätý pápež Ján Pavol II. v apoštolskom liste Novo millennio ineunte: Cesty svätosti sú osobnými cestami. Vyžadujú si opravdivú a vlastnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,90€
4,41€

Evanjelista Matúš a jeho svet

Publikácia bude dobrou učebnou pomôckou, aj praktickou rukoväťou pre študentov, ktorí sa pripravujú na učiteľské povolanie a svoje možnosti voliť si niektoré predmety využívajú tak, že reagujú na znamenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,00€
3,60€

Františkánska mariológia a jej využitie v katechéze

Názov Františkánska mariológia... neznamená, že by františkáni mali inú, osobitnú mariológiu, ale vyjadruje, že františkáni sa v pravom čase pričinili o hlbšie chápanie právd o Panne Márii, čím obohatili celú Cirkev. Panna Mária má z Božej vôle... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,90€
5,31€

Keď chce cirkev hovoriť mediálnym jazykom

Prvá časť série troch publikácií o vzťahu médií a náboženstva. K problematike pristupuje zo štýlového a žánrového hľadiska: predstavuje vlastnosti náboženského štýlu, ktorý má v slovenskej jazykovede viacerých zástancov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
5,95€

Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte

Pentekostalizmus patrí už niekoľko desaťročí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim kresťanským prúdom vo svete a v súčasnosti zahŕňa okolo 600 miliónov veriacich. Hlavne po roku 1990 sa aj v našom geografickom priestore začína táto forma kresťanstva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,29€
6,56€

Veronika Giuliani

Anna Baroková, Katolícka Univerzita v Ružomberku (2018)
Svätica pre dnešné časy

Spoznanie života a duchovnej skúsenosti svätej Veroniky Giuliani pomáha veriacim priblížiť sa k Bohu. Jej život bol taký obdivuhodný a obohatený Božími darmi preto, že dokázala to, čo málokto: vybrala si ťažkú cestu kríža až... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,90€
4,41€

Ako cirkev hovorí mediálnym jazykom?

Druhá časť série troch publikácií o vzťahu médií a náboženstva. Na mnohých konkrétnych príkladoch rozoberá jazykové špecifiká a nedostatky náboženských textov v médiách... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
5,95€

Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti

Kniha predstavuje hlavné moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti (napr. model pokrývajúceho zákona, unifikačný a kauzálny model vysvetlenia; regularitnú, manipulačnú a kontrafaktuálnu teóriu príčinnosti)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,00€
6,30€

Homílie

Homílie

Ján Adamus, , Katolícka Univerzita v Ružomberku (2010)
Liturgický rok A

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Evanjelista Matúš a jeho svet

Evanjelista Matúš a jeho svet

Publikácia obsahuje analyzované texty z Evanjelia podľa Matúša. Svojim zameraním a metódou nadväzuje na publikáciu Anton Tyrol: Teológia "cesty" a je praktickou rukoväťou pre preberanie tohto evanjelia na biblických krúžkoch v cirkevnom roku ("A"). Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,60€

Systém asistencie pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku

Systém asistencie pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku

Problematike ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a možnosťou ich plnohodnotného života sa venuje niekoľko desaťročí množstvo autorov z rôznych vedných disciplín. Hľadajú sa alternatívy, ktoré by pomohli prekonať bariéry... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,20€