📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Ako cirkev hovorí mediálnym jazykom? - Terézia Rončáková

Ako cirkev hovorí mediálnym jazykom?


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
Zľava 7%
11,07€

Druhá časť série troch publikácií o vzťahu médií a náboženstva. Na mnohých konkrétnych príkladoch rozoberá jazykové špecifiká a nedostatky náboženských textov v médiách. Rozsiahlo sa venuje náboženskej terminológií a neznalosti novinárov, ktorá spôsobuje jej nesprávne, až smiešne používanie. Podrobne si všíma problematiku písania veľkých písmen v náboženských výrazoch, pričom sleduje najnovšiu prax slovenských teológov i jazykovedcov. Ďalšie špecifiká pomenúva v oblasti vetnej modálnosti (rozkazy, otázky, želania, zvolania, poučovanie, zovšeobecňovanie, neomylnosť, slovesá musieť, mať, príslovka treba), slovesných osôb, interpunkcie a slovosledu. Osobitný priestor venuje špecifikám spravodajských prejavov v cirkevných médiách, ktoré často nerešpektujú základné zásady súčasnej žurnalistiky. Na záver autorka jednotlivé zistenia ilustruje na analýze konkrétnych novinárskych textov z cirkevných a sekulárnych médií spracúvajúcich tie isté témy.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2008 Rozmer: 127×205 mm ISBN: 9788080844202 Počet strán: 211 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách