Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Informační centrum ČKAIT

Našli sme 71 titulov

Nové krovy (Lubomír Jelínek, Petr Červený)

Nové krovy (Lubomír Jelínek, Petr Červený)

Téma dřevěných krovů je žádaným tématem pro stavební praxi. Na konstrukci dřevěných krovů jsou dnes kladeny nové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,80€

Navrhování nosných konstrukcí (Karel Lorenz)

Karel Lorenz, Informační centrum ČKAIT (2015)
Navrhování nosných konstrukcí je publikace určena především pro projektanty, ale ne jenom pro ně. Záměrem autora bylo...

Navrhování nosných konstrukcí je publikace určena především pro projektanty, ale ne jenom pro ně. Záměrem autora bylo poskytnout souhrnnou pomůcku pro navrhování konstrukcí, která usnadní provedení konstrukčního návrhu tím, že umožní předběžný návrh... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
19,53€

Stavební kniha 2010

Informační centrum ČKAIT (2010)
Kontrolujeme provádění staveb

Stavební kniha se stala pravidelnou dubnovou ročenkou, vydávanou při příležitosti zahájení Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. První část (34 str.) je věnována údajům o vývoji stavebnictví v roce 2009... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,33€
16,12€

Navrhování mostních konstrukcí podle eurokódů

V této příručce, která navazuje na příručky pro zatížení a pro navrhování betonových, ocelových a spřažených ocelobetonových konstrukcí, se vlastně jedná o samostatné části věnované zatížení a navrhování betonových, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
26,20€
24,37€

Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

Jiří Studnička, Informační centrum ČKAIT (2009)
Příručka k ČSN EN 1994-1-1

Rozsah platnosti, navrhování podle mezních stavů, materiály, trvanlivost, analýza konstrukce, mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti, styčníky, plechobetonové desky, příklady návrhu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
17,56€
16,33€

Studie budov a konstrukcí ve větrných tunelech

Příručka inženýrské praxe má sloužit stavebním inženýrům, projektantům městských celků a všem, kteří přicházejí do pracovních kontaktů s modelovými zkouškami budov ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,72€
15,55€

Navrhování zděných konstrukcí

Pavel Košatka, Iva Broukalová, Informační centrum ČKAIT (2010)
Příručka k ČSN EN 1996-1-1

Příručka v teoretické části seznamuje s novým názvoslovím a určováním mechanických vlastností jednotlivých složek zdiva, tj. zdicích prvků a malty, které jsou nezbytné pro výpočet mechanických vlastností výsledného produktu – zdiva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,09€
19,61€

Dřevěné konstrukce podle eurokódu 5

Informační centrum ČKAIT (2007)
Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů

"Tento druhý svazek STEP 2 - Navrhování detailů a nosných systémů (Přehled obsahu je v dále uvedené předmuvě k anglickému vydání) je zaměřena na praktické navrhování a konstrukční řešení a je do značné míry nezávislý na předpisech pro navrhování"... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,23€
16,02€

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě

Jednou z významných vlastností, které ovlivňují výslednou jakost budov a jejich jednotlivé části při realizaci i během užívání, je přesnost geometrických parametrů, zjednodušeně označovaná jako geometrická přesnost staveb... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,80€
6,32€

Zásady navrhování stavebních konstrukcí

Milan Holický, Jana Marková, Informační centrum ČKAIT (2007)
Příručka k ČSN EN 1990

Publikace je komentářem k základní normě, která se uplatňuje v celém souboru 58 norem Eurokódů. Norma ČSN EN 1990:2004 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí poskytuje pravidla ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
11,29€
10,50€

Vysokohodnotný beton

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
17,10€
15,90€

Tepelná ochrana budov

Komentář je orientován na požadavky obsažené ve 2. části ČSN 73 0540. U každého požadavku je vysvětlen jeho význam, vazby na navazující normy či předpisy a širší souvislosti. Publikace je souborem poznatků k problematice hodnocení tepelně technických, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
19,22€
17,87€

Stavby a požáry (kolektív) [CZ]

, Informační centrum ČKAIT (2015)
Stavební kniha 2015 První, statistická část, je věnována údajům o vývoji stavebnictví v roce 2014. Druhá odborná část,...

První, statistická část, je věnována údajům o vývoji stavebnictví v roce 2014. Druhá odborná část, podává základní informace o stavbách, stavebních a navazujících konstrukcích a zařízeních z požárního hlediska. Analyzuje požadavky požární bezpečnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
25,43€
23,65€

Stavební kniha 2014

, Informační centrum ČKAIT (2014)
Stavby a stavbyvedoucí

Publikace je tradičně rozdělena do 3 oddílů. První oddíl je věnován prvním oficiálním statistickým výsledkům českého stavebnictví za rok 2013, zpracovaných pracovníky Českého statistického úřadu. Druhý oddíl je věnován... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
25,30€
23,53€

Dřevěné mosty a lávky

Dřevěné mosty a lávky

Tato publikace zajímavě doplňuje současnou literaturu s problematikou dřevěných konstrukcí. Publikace má poměrně široký záběr začínající kapitolou o historickém vývoji dřevěných mostů ve světě od starověku po současnost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
18,33€

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,30€
15,16€

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,78€
7,29€

Dopravní stavby IX (CD ROM)

CD ROM Dopravní stavby ministerstva dopravy ČR v oboru pozemních komunikací upravuje a sjednocuje požadavky orgánů a organizací silniční správy na hospodárnost, jakost, životnost a bezpečnost prací u staveb pozemních komunikací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
132,00€
122,76€

Stavební kniha 2013

Informační centrum ČKAIT (2014)
Nový život opuštěných staveb

Stavební kniha se stala pravidelnou ročenkou, vydávanou vždy v dubnu, při příležitosti zahájení Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. Odborná část knihy má podtitul Nový život opuštěných staveb – průmyslové dědictví... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,03€
21,42€

Technologie stavby vozovek

Technologie stavby vozovek

Technologie stavby vozovek se zabývá zdánlivě jednoduchou otázkou z čeho a jak vozovku postavit. To znamená zvládnutí znalostí o zeminách, materiálech, výrobě stavebních směsí, úpravě podloží, provádění konstrukčních vrstev... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
22,56€