🌸 Majáles knižných zliav 📚

Informační centrum ČKAIT

Našli sme 85 titulov

Nové krovy

Nové krovy

Téma dřevěných krovů je žádaným tématem pro stavební praxi. Na konstrukci dřevěných krovů jsou dnes kladeny nové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,80€

Navrhování hydromelioračních staveb

František Kulhavý, Zbyněk Kulhavý, Informační centrum ČKAIT (2008)
Publikace poskytuje informace pro investory, projektanty, dodavatele a uživatele plošných hydromelioračních staveb...

Publikace poskytuje informace pro investory, projektanty, dodavatele a uživatele plošných hydromelioračních staveb... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
33,00€
28,05€

Vysokohodnotný beton

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,10€
14,54€

Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavy T 08 B

, Informační centrum ČKAIT (2000)
Z hlediska tepelné techniky, stavební akustiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,59€
23,45€

Zdravotní technika a zásobování plynem v budovách

Zdravotní technika a zásobování plynem v budovách

Publikace popisuje profese, které souvisejí se stavbou, stavbu doplňují a zajišťují její plnou funkčnost. Proto jsou neoddělitelnou součástí stavby a spolu s jejím architektonickým ztvárněním vytvářejí pohodu prostředí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,85€

Historie předpjatého betonu

Historie předpjatého betonu

Jan Vítek, Informační centrum ČKAIT (2016)
Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do 90. let 20. století. Je rozdělena do 13...

Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do 90. let 20. století. Je rozdělena do 13 kapitol, které se týkají např. počátků předpjatého betonu, mostů z prefabrikovaných nosníků, monolitických i segmentových...4916 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
24,44€

Stavební kniha 2019 - Hospodaření vodou

Stavební kniha 2019 - Hospodaření vodou

Ne nadarmo se o ČR tvrdí, že je střechou Evropy, a právě proto již řadu let platí fakt, že každá zadržená a využitá voda nebo kapka deště na našem území se s trochou nadsázky řečeno počítá. Stavební kniha 2019 pod názvem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,27€

Stavbařův průvodce Evropou

Existují stavby, které jsou krásné, technicky dokonalé a všichni je známe. Všichni známe Eiffelovu věž, Gaudího architektonický koncert v Barceloně nebo londýnský Tower Bridge. Existují také stavby, které jsou krásné, technicky dokonalé... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,39€
14,78€

Stavba a občanský zákoník

Příručka obsahuje přehledné zpracování změn v oblasti věcných práv, které mohou mít dopad na stavební činnost, příklady pro praktické využití, srovnání staré a nové právní úpravy. Podrobně je rozebrána problematika práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,87€
8,39€

Navrhování nosných konstrukcí

Karel Lorenz, Informační centrum ČKAIT (2015)
Navrhování nosných konstrukcí je publikace určena především pro projektanty, ale ne jenom pro ně. Záměrem autora bylo...

Navrhování nosných konstrukcí je publikace určena především pro projektanty, ale ne jenom pro ně. Záměrem autora bylo poskytnout souhrnnou pomůcku pro navrhování konstrukcí, která usnadní provedení konstrukčního návrhu tím, že umožní předběžný návrh... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
17,85€

100 staletých mostů

Petr Vlček, Informační centrum ČKAIT (2017)
Průvodce po malých i velkých českých i nečeských mostech, starých sto a více let, zdobících města a vesnice, hrady i zámky....

Průvodce po malých i velkých českých i nečeských mostech, starých sto a více let, zdobících města a vesnice, hrady i zámky. Publikace obsahuje fotografie, technická a historická data i navigační souřadnice... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,38€
21,57€

Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí

H.J. Blass, J. Ehlbeck, H. Kreuzinger, G. Steck, Informační centrum ČKAIT (2008)
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Norma pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN 73 1702 byla vydána v listopadu 2007 jako revize ČSN 73 1701 z 3.5.1983. Norma je modifikovaným překladem německé normy pro dřevěné konstrukce DIN 1052:2004, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,70€
25,76€

Dopravní stavby IX (CD ROM)

CD ROM Dopravní stavby ministerstva dopravy ČR v oboru pozemních komunikací upravuje a sjednocuje požadavky orgánů a organizací silniční správy na hospodárnost, jakost, životnost a bezpečnost prací u staveb pozemních komunikací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
132,00€
112,20€

Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavy T 06 B

, Informační centrum ČKAIT (2000)
Z hlediska tepelné techniky, stavební akustiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
45,14€
38,37€

Stavby a požáry

, Informační centrum ČKAIT (2015)
Stavební kniha 2015 První, statistická část, je věnována údajům o vývoji stavebnictví v roce 2014. Druhá odborná část,...

První, statistická část, je věnována údajům o vývoji stavebnictví v roce 2014. Druhá odborná část, podává základní informace o stavbách, stavebních a navazujících konstrukcích a zařízeních z požárního hlediska. Analyzuje požadavky požární bezpečnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,43€
21,62€

Tepelná ochrana budov

Komentář je orientován na požadavky obsažené ve 2. části ČSN 73 0540. U každého požadavku je vysvětlen jeho význam, vazby na navazující normy či předpisy a širší souvislosti. Publikace je souborem poznatků k problematice hodnocení tepelně technických, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
19,22€
16,34€

Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

Jiří Studnička, Informační centrum ČKAIT (2009)
Příručka k ČSN EN 1994-1-1

Rozsah platnosti, navrhování podle mezních stavů, materiály, trvanlivost, analýza konstrukce, mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti, styčníky, plechobetonové desky, příklady návrhu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,56€
14,93€

Stavební kniha 2013

, Informační centrum ČKAIT (2014)
Nový život opuštěných staveb

Stavební kniha se stala pravidelnou ročenkou, vydávanou vždy v dubnu, při příležitosti zahájení Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. Odborná část knihy má podtitul Nový život opuštěných staveb – průmyslové dědictví... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,03€
19,58€

Technologie stavby vozovek

Technologie stavby vozovek

Technologie stavby vozovek se zabývá zdánlivě jednoduchou otázkou z čeho a jak vozovku postavit. To znamená zvládnutí znalostí o zeminách, materiálech, výrobě stavebních směsí, úpravě podloží, provádění konstrukčních vrstev... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,56€

Mosty v České republice

Mosty v České republice

Kniha Mosty v České republice představuje čtenářům mostní stavitelství u nás. Na konkrétních příkladech našich mostů dokumentuje vývoj stavebních konstrukcí a stavebních technologií od středověku až do současnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
34,31€