Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy vydavateľstva Informační centrum ČKAIT

Našli sme 90 titulov

Tesařské konstrukce

Tématem publikace jsou nejen tesařské konstrukce, ale celkově problematika dřevěných konstrukcí podle současně platných technických norem a na ně navazujících předpisů. Publikace seznámí čtenáře se základními pojmy z oboru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,75€
21,40€

Nové krovy

Téma dřevěných krovů je žádaným tématem pro stavební praxi. Na konstrukci dřevěných krovů jsou dnes kladeny nové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,60€
17,89€

Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavy T 08 B

, Informační centrum ČKAIT (2000)
Z hlediska tepelné techniky, stavební akustiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,62€
24,30€

Navrhování hydromelioračních staveb

František Kulhavý, Zbyněk Kulhavý, Informační centrum ČKAIT (2008)
Publikace poskytuje informace pro investory, projektanty, dodavatele a uživatele plošných hydromelioračních staveb...

Publikace poskytuje informace pro investory, projektanty, dodavatele a uživatele plošných hydromelioračních staveb... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
33,00€
27,70€

Územní plánování

Eva Fialová, Informační centrum ČKAIT (2016)
od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování

Cílem publikace je seznámit projektanty, inženýry a architekty, členy obecní samosprávy a stavební podnikatele s aktuálním stavem právních předpisů v procesu územního plánování. Text je zaměřen na praktické uplatňování... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,90€
7,70€

Historie předpjatého betonu

Jan Vítek, Informační centrum ČKAIT (2016)
Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do 90. let 20. století. Je rozdělena do 13...

Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do 90. let 20. století. Je rozdělena do 13 kapitol, které se týkají např. počátků předpjatého betonu, mostů z prefabrikovaných nosníků, monolitických i segmentových...4916 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
28,60€
25,74€

Zdravotní technika a zásobování plynem v budovách

Publikace popisuje profese, které souvisejí se stavbou, stavbu doplňují a zajišťují její plnou funkčnost. Proto jsou neoddělitelnou součástí stavby a spolu s jejím architektonickým ztvárněním vytvářejí pohodu prostředí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,38€
15,90€

100 staletých mostů

Petr Vlček, Informační centrum ČKAIT (2017)
Průvodce po malých i velkých českých i nečeských mostech, starých sto a více let, zdobících města a vesnice, hrady i zámky....

Průvodce po malých i velkých českých i nečeských mostech, starých sto a více let, zdobících města a vesnice, hrady i zámky. Publikace obsahuje fotografie, technická a historická data i navigační souřadnice... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,70€
22,30€

Navrhování kontaktních systémů ETICS

Pomůcka "Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)" je určena pro navrhování ETICS z pěnového polystyrenu (EPS), nebo z minerální vlny (MW), s omítkou, případně s omítkou a nátěrem, přičemž jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,88€
6,50€

Studie budov a konstrukcí ve větrných tunelech

Studie budov a konstrukcí ve větrných tunelech

Příručka inženýrské praxe má sloužit stavebním inženýrům, projektantům městských celků a všem, kteří přicházejí do pracovních kontaktů s modelovými zkouškami budov ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,28€

Stavební kniha 2019 - Hospodaření vodou

Ne nadarmo se o ČR tvrdí, že je střechou Evropy, a právě proto již řadu let platí fakt, že každá zadržená a využitá voda nebo kapka deště na našem území se s trochou nadsázky řečeno počítá. Stavební kniha 2019 pod názvem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
30,75€
20,39€

Navrhování nosných konstrukcí

Karel Lorenz, Informační centrum ČKAIT (2015)
Navrhování nosných konstrukcí je publikace určena především pro projektanty, ale ne jenom pro ně. Záměrem autora bylo...

Navrhování nosných konstrukcí je publikace určena především pro projektanty, ale ne jenom pro ně. Záměrem autora bylo poskytnout souhrnnou pomůcku pro navrhování konstrukcí, která usnadní provedení konstrukčního návrhu tím, že umožní předběžný návrh... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
16,60€

Technologie stavby vozovek

Technologie stavby vozovek se zabývá zdánlivě jednoduchou otázkou z čeho a jak vozovku postavit. To znamená zvládnutí znalostí o zeminách, materiálech, výrobě stavebních směsí, úpravě podloží, provádění konstrukčních vrstev... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,40€
20,39€

Navrhování základových a pažicích konstrukcí

Nové vydání publikace se skládá ze tří část. První část, týkající se základových konstrukcí, je dále rozdělena do čtyř podkapitol: geotechnický průzkum, navrhování základových konstrukcí, plošné základy a hlubinné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,75€
22,50€

Tepelná ochrana budov

Komentář je orientován na požadavky obsažené ve 2. části ČSN 73 0540. U každého požadavku je vysvětlen jeho význam, vazby na navazující normy či předpisy a širší souvislosti. Publikace je souborem poznatků k problematice hodnocení tepelně technických, ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,58€
23,02€

Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

Jiří Studnička, Informační centrum ČKAIT (2009)
Příručka k ČSN EN 1994-1-1

Rozsah platnosti, navrhování podle mezních stavů, materiály, trvanlivost, analýza konstrukce, mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti, styčníky, plechobetonové desky, příklady návrhu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,56€
12,80€

Dopravní stavby IX (CD ROM)

CD ROM Dopravní stavby ministerstva dopravy ČR v oboru pozemních komunikací upravuje a sjednocuje požadavky orgánů a organizací silniční správy na hospodárnost, jakost, životnost a bezpečnost prací u staveb pozemních komunikací... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
175,84€
158,26€

Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavy T 06 B

, Informační centrum ČKAIT (2000)
Z hlediska tepelné techniky, stavební akustiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
43,56€
39,70€

Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě (3. vydání)

Publikace je průřezovým dokumentem pojednávajícím o ochranných pásmech, bezpečnostních pásmech, hygienických pásmech, resp. pásmech obdobného významu. Obsahuje souhrn příslušných ustanovení právních předpisů upravujících... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,38€
16,10€

Stavební kniha 2013

, Informační centrum ČKAIT (2014)
Nový život opuštěných staveb

Stavební kniha se stala pravidelnou ročenkou, vydávanou vždy v dubnu, při příležitosti zahájení Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. Odborná část knihy má podtitul Nový život opuštěných staveb – průmyslové dědictví... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
26,95€
19,89€