🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Idea servis

Našli sme 53 titulov

Dějiny výtvarné kultury 3

Třetí díl učebnice zahrnuje vývoj umění v období let 1870-1914. Zachycuje tak nástup moderních uměleckých směrů a proudů počínaje impresionismem až po... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,42€
10,62€

Dějiny výtvarné kultury 1

Bohumír Mráz, Idea servis (2016)
Šesté vydání učebnice poskytuje velmi podrobně pojaté a bohatě ilustrované dějiny výtvarné kultury od pravěku po gotiku, a...

Šesté vydání učebnice poskytuje velmi podrobně pojaté a bohatě ilustrované dějiny výtvarné kultury od pravěku po gotiku, a to vždy v historických souvislostech. Připojeny jsou historické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,79€
8,17€

Dějiny výtvarné kultury 2

Dějiny výtvarné kultury 2

Bohumír Mráz, Idea servis (2017)
4. vydání

Druhý díl učebnice podrobně zpracovává vývoj výtvarné kultury od renesance po realismus. Nedílnou součástí publikace jsou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,26€

Dějiny výtvarné kultury 4

Dějiny výtvarné kultury 4

Čtvrtý díl učebnice zachycuje vývoj umění od počátku 1. světové války po současnost. Sleduje další vývoj směrů vzniklých před rokem 1914 a uvádí nové směry a proudy až do 90. let 20. století, včetně vývoje designu a užitého umění... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,36€

Webové databáze pro profesní přípravu odborníků v cestovním ruchu

Webové databáze pro profesní přípravu odborníků v cestovním ruchu

Publikace připravená pro pracovníky a studenty v cestovním ruchu, studenty informatiky v CR a veřejnost. Systematicky mapuje webový prostor v daném hospodářském odvětví s cílem přiblížit webové zdroje informací o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,59€

Marketingové strategie

Marketingové strategie

Publikace pomáhá porozumět marketingu, který vidí jako dynamickou disciplínu v dnešním proměnlivém prostředí, kde je dostatek nejrůznějších produktů, ale „nedostatek“ zákazníků. Snaží se poznat a pochopit marketing jako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,55€

Šest skoků do budocnosti

Šest skoků do budocnosti

Knížka vzpomínek divadelního režiséra zaznamenává osudy muže, který se narodil v roce 1921 a prožil ve své vlasti celkem šest politických převratů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,61€

Péče o architektonické dědictví

Péče o architektonické dědictví

Idea servis (2008)

Na první, převážně teoretický díl sborníku Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební památky navazuje prakticky zaměřený svazek zabývající se památkovou péčí z hlediska chemicko-technologického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,87€

Urbanismus historických sídel a historické stavební konstrukce a materiály

Urbanismus historických sídel a historické stavební konstrukce a materiály

Idea servis (2010)
Ve třetí části sborníkového díla shrnuli významní odborníci působící v památkové péči své poznatky z dalších dvou oblastí...

Ve třetí části sborníkového díla shrnuli významní odborníci působící v památkové péči své poznatky z dalších dvou oblastí péče o architektonické dědictví. Jeden okruh příspěvků je věnován... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,69€

Geografie cestovního ruchu

Václav Hrala, Idea servis (2013)
Geografie celého světa s zpracovaná přihlédnutím k potřebám cestovního ruchu. Zahrnuje informace o různých atraktivitách...

Geografie celého světa zpracovaná s přihlédnutím k potřebám cestovního ruchu. Zahrnuje informace o atraktivitách cestovního ruchu na jednotlivých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
6,67€
6,39€

Služby v cestovním ruchu

Cestovní ruch má v současnosti trvalé místo ve společenském a hospodářském životě mnohých zemí světa, Českou republiku nevyjímaje. Seznámit se s jednotlivými druhy služeb... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,83€
11,00€

Receptury pro cukrářskou výrobu

Receptury pro cukrářskou výrobu

Idea servis (2007)
Výrobky z pevných těst

Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,60€

Stravovací služby

Stravovací služby

Monografická publikace se věnuje problematice stravovacích služeb, formám společného stravování a typologii provozoven. Dále je zaměřena na marketingový mix a specifika ekonomiky a řízení procesů ve stravovacích zařízeních... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,67€

Receptury pro cukrářskou výrobu - Korpusy

Receptury pro cukrářskou výrobu - Korpusy

Idea servis (2006)

Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,25€

Péče o architektonické dědictví

Péče o architektonické dědictví

Idea servis (2008)
Sborník prací 1. díl

Úvodní díl sborníku Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební památky sleduje péči o stavební a umělecké památky převážně z teoretického, uměleckohistorického a historického hlediska. Doplněn je statěmi týkajícími se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,58€

Webové databáze pro profesní přípravu odborníků v cestovním ruchu

Webové databáze pro profesní přípravu odborníků v cestovním ruchu

Publikace připravená pro pracovníky a studenty v cestovním ruchu, studenty informatiky v CR a veřejnost. Systematicky mapuje webový prostor v daném hospodářském odvětví s cílem přiblížit webové zdroje informací o problematice... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,59€

Gotická architektura

Gotická architektura

Marie Černá, Idea servis (2005)
Kniha vysvetľuje základná princípy gotického štýlu. Ponúka nám pohľad na vývoj stavebných slohov v jednotlivých krajinách...

Kniha vysvetľuje základná princípy gotického štýlu. Ponúka nám pohľad na vývoj stavebných slohov v jednotlivých krajinách... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,88€

Sbírka příkladů z číslicové techniky

Sbírka príkladu je zamerená na praktické zvládnutí jednoduchých príkladu z prevodu a aritmetických operací v císelných soustavách a návrhu rešení logických kombinacních a sekvencních obvodu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
8,46€
7,87€

Technika zahraničních zájezdů

Eva Kunešová, Blanka Farková, Idea servis (2004)
Učebnice poskytuje ucelené informace o problematice zahraničních zájezdů z hlediska jejich přípravy (tvorba a kalkulace) a...

Učebnice poskytuje ucelené informace o problematice zahraničních zájezdů z hlediska jejich přípravy (tvorba a kalkulace) a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,15€
6,65€

Kongresový cestovní ruch

Publikace je určena studentům oboru cestovní ruch a všem, kdo se profesionálně věnují rozvoji kongresového a incentivního cestovního ruchu. Seznamuje zároveň studenty s technikou kongresových služeb. Jejím cílem je poskytnout ucelený soubor informací... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,67€
6,20€