🔥 Nový prípad Dominika Dána na sklade!

Idea servis

Našli sme 56 titulov

Dějiny výtvarné kultury 3

Třetí díl učebnice zahrnuje vývoj umění v období let 1870-1914. Zachycuje tak nástup moderních uměleckých směrů a proudů počínaje impresionismem až po... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,58€

Dějiny výtvarné kultury 2

Dějiny výtvarné kultury 2

Bohumír Mráz, Idea servis (2017)
4. vydání

Druhý díl učebnice podrobně zpracovává vývoj výtvarné kultury od renesance po realismus. Nedílnou součástí publikace jsou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,81€

Dějiny výtvarné kultury 1

Dějiny výtvarné kultury 1

Bohumír Mráz, Idea servis (2016)
Šesté vydání učebnice poskytuje velmi podrobně pojaté a bohatě ilustrované dějiny výtvarné kultury od pravěku po gotiku, a...

Šesté vydání učebnice poskytuje velmi podrobně pojaté a bohatě ilustrované dějiny výtvarné kultury od pravěku po gotiku, a to vždy v historických souvislostech. Připojeny jsou historické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,81€

Šest skoků do budocnosti

Šest skoků do budocnosti

Knížka vzpomínek divadelního režiséra zaznamenává osudy muže, který se narodil v roce 1921 a prožil ve své vlasti celkem šest politických převratů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,61€

Péče o architektonické dědictví

Péče o architektonické dědictví

, Idea servis (2008)

Na první, převážně teoretický díl sborníku Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební památky navazuje prakticky zaměřený svazek zabývající se památkovou péčí z hlediska chemicko-technologického... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,87€

Geografie cestovního ruchu

Václav Hrala, Idea servis (2013)
Geografie celého světa s zpracovaná přihlédnutím k potřebám cestovního ruchu. Zahrnuje informace o různých atraktivitách...

Geografie celého světa zpracovaná s přihlédnutím k potřebám cestovního ruchu. Zahrnuje informace o atraktivitách cestovního ruchu na jednotlivých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,67€
6,39€

Urbanismus historických sídel a historické stavební konstrukce a materiály

Urbanismus historických sídel a historické stavební konstrukce a materiály

, Idea servis (2010)
Ve třetí části sborníkového díla shrnuli významní odborníci působící v památkové péči své poznatky z dalších dvou oblastí...

Ve třetí části sborníkového díla shrnuli významní odborníci působící v památkové péči své poznatky z dalších dvou oblastí péče o architektonické dědictví. Jeden okruh příspěvků je věnován... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,69€

Marketingové strategie

Marketingové strategie

Publikace pomáhá porozumět marketingu, který vidí jako dynamickou disciplínu v dnešním proměnlivém prostředí, kde je dostatek nejrůznějších produktů, ale „nedostatek“ zákazníků. Snaží se poznat a pochopit marketing jako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,55€

Gotická architektura

Gotická architektura

Marie Černá, Idea servis (2005)
Kniha vysvetľuje základná princípy gotického štýlu. Ponúka nám pohľad na vývoj stavebných slohov v jednotlivých krajinách...

Kniha vysvetľuje základná princípy gotického štýlu. Ponúka nám pohľad na vývoj stavebných slohov v jednotlivých krajinách... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,88€

Stravovací služby

Stravovací služby

Monografická publikace se věnuje problematice stravovacích služeb, formám společného stravování a typologii provozoven. Dále je zaměřena na marketingový mix a specifika ekonomiky a řízení procesů ve stravovacích zařízeních... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,67€

Technika zahraničních zájezdů

Eva Kunešová, Blanka Farková, Idea servis (2004)
Učebnice poskytuje ucelené informace o problematice zahraničních zájezdů z hlediska jejich přípravy (tvorba a kalkulace) a...

Učebnice poskytuje ucelené informace o problematice zahraničních zájezdů z hlediska jejich přípravy (tvorba a kalkulace) a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,15€
6,08€

Receptury pro cukrářskou výrobu

Receptury pro cukrářskou výrobu

, Idea servis (2007)
Výrobky z pevných těst

Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,60€

Péče o architektonické dědictví

Péče o architektonické dědictví

, Idea servis (2008)
Sborník prací 1. díl

Úvodní díl sborníku Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební památky sleduje péči o stavební a umělecké památky převážně z teoretického, uměleckohistorického a historického hlediska. Doplněn je statěmi týkajícími se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,58€

Webové databáze pro profesní přípravu odborníků v cestovním ruchu

Webové databáze pro profesní přípravu odborníků v cestovním ruchu

Publikace připravená pro pracovníky a studenty v cestovním ruchu, studenty informatiky v CR a veřejnost. Systematicky mapuje webový prostor v daném hospodářském odvětví s cílem přiblížit webové zdroje informací o problematice... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,59€

Sbírka příkladů z číslicové techniky

Sbírka príkladu je zamerená na praktické zvládnutí jednoduchých príkladu z prevodu a aritmetických operací v císelných soustavách a návrhu rešení logických kombinacních a sekvencních obvodu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,46€
7,19€

Receptury pro cukrářskou výrobu

Receptury pro cukrářskou výrobu

Ivana Nováková, František Kadlec, Jaroslava Stejskalová, Idea servis (2006)
Náplně, modelovací hmoty, polevy, upravené suroviny

Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou s nejčastěji... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,19€

Dějiny výtvarné kultury 1

Dějiny výtvarné kultury 1

Sedmé vydání učebnice poskytuje velmi podrobně pojaté a bohatě ilustrované dějiny výtvarné kultury od pravěku po gotiku, a to vždy v historických souvislostech. Připojeny jsou historické chronologické tabulky, přehledy bohů a světců... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,81€

Kongresový cestovní ruch

Publikace je určena studentům oboru cestovní ruch a všem, kdo se profesionálně věnují rozvoji kongresového a incentivního cestovního ruchu. Seznamuje zároveň studenty s technikou kongresových služeb. Jejím cílem je poskytnout ucelený soubor informací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,67€
6,00€

Společensky odpovědný cestovní ruch

Společensky odpovědný cestovní ruch

Monografické zpracování současného stavu poznání problematiky společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s původními poznatky autorů. Poukazuje na mezioborové propojení poznatků o společenské odpovědnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,40€

Řízení provozu cestovních kanceláří

Řízení provozu cestovních kanceláří

Předkládaný učební text si klade za cíl seznámit čtenáře s cestovními kancelářemi jako podniky cestovního ruchu, s legislativní úpravou jejich činnosti v České republice, s ekonomickými a materiálními podmínkami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,47€