📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Našli sme 3 titulov

Uplatnenie princípov a hodnôt etiky sociálnych dôsledkov v učiteľskej etike

Uplatnenie princípov a hodnôt etiky sociálnych dôsledkov v učiteľskej etike

Postavenie učiteľa na Slovensku sa menilo vždy v závislosti od spoločenského zriadenia, v ktorom vykonával svoje povolanie. Staršia generácia učiteľov si určite spomína, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,29€

Pokyny na vypracovanie seminárnej, ročníkovej, bakalárskej diplomovej a rigoróznej práce v študijných odboroch Sociálna práca a andragogika

Pokyny na vypracovanie seminárnej, ročníkovej, bakalárskej diplomovej a rigoróznej práce v študijných odboroch Sociálna práca a andragogika

Písomné práce na odboroch Andragogika a Sociálna práca majú študentkám a študentom napomôcť k odbornému rastu a zrelosti. Úlohou všetkých typov prác je viesť študentov a študentky k osvojeniu si základov vedeckej práce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,57€

Múdrosť veku - vek múdrosti

Múdrosť veku - vek múdrosti

Múdrosť, toto slovo sa najčastejšie spája s vekom a veľmi často sa zamieňa so slovom inteligencia. Ak by sme chceli dôjsť k určitému zovšeobecneniu, potom môžeme povedať, že inteligencia veľmi úzko súvisí s vekom a poznaním... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,50€