📚 Horúce knižné zľavy

Divadelný ústav

Našli sme 216 titulov

Divadlo a telesnosť

Čo máme na mysli, keď hovoríme o telách v divadle? A ako ovplyvňuje divadlo spôsob nášho premýšľania o ľudskom tele? Telá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,00€
10,23€

Dejiny slovenského divadla I.

Ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka sú dlho očakávané Dejiny slovenského divadla Divadelného ústavu. Prvý zväzok (2018) poskytuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
28,00€
26,04€

Divadlá na Slovensku v sezóne 2008/2009

, Divadelný ústav (2010)
Slovak Theatrical Season

Divadelné ročenky dokumentujú činnosť divadiel a tvorcov v danej sezóne podľa databázy a dokumentácie Divadelného ústavu. Ročenky obsahujú údaje o premiérach a stavoch súborov v danej sezóne, vrátane umeleckých škôl, bibliografiu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,97€
6,48€

O veciach známych i neznámych

Piaty zväzok prináša dôležité dokumenty, ktoré mapujú Jamnického režijnú, pedagogickú, recitátorskú a hereckú činnosť i kultúrno-politickú aktivitu. Zostavovateľ: Ján Sládeček Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,00€
4,65€

Divadlá na Slovensku

Martin Timko, Divadelný ústav (2013)
Retrográdnou ročenkou Divadlá na Slovensku. Sezóna 1963 – 1964 završuje Divadelný ústav prvý cyklus tzv. retroročeniek,...

Retrográdnou ročenkou Divadlá na Slovensku. Sezóna 1963 – 1964 završuje Divadelný ústav prvý cyklus tzv. retroročeniek, ktorých zmyslom bolo dôkladne zdokumentovať a čo najpresnejšie podať systematický prehľad o divadelnej činnosti slovenských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,49€
4,18€

Escape

Arnošt Dvořák, , Divadelný ústav (2004)
Překlad z češtiny do angličtiny Robert Russel. Druhý svazek visegradských dramat je výsledkem spolupráce divadelních ústavů...

Tematicky zameraný súbor divadelných hier pod názvom Escape (Únik) prináša štyri drámy z prvej polovice devätnásteho storočia. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,59€
9,85€

Hra o svätej Dorote

Mišo Kováč Adamov, Divadelný ústav (2013)
Hra o svätej Dorote je inováciou motívov viacerých krajových variácií slovenského ľudového divadla i jeho poetiky. Hrávala...

Hra o svätej Dorote je inováciou motívov viacerých krajových variácií slovenského ľudového divadla i jeho poetiky. Hrávala sa do polovice minulého storočia pravidelným sezónnym cyklickým predvádzaním, vždy na konci januára do začiatku februára... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,30€
11,44€

Dráma 2017

Dráma 2017 (e-kniha)

Dráma 2017 Víťazné texty súťaže Dráma 2017 Snaha divadelným jazykom uchopiť aktuálnu chvíľu z jej komickej, tragikomickej či absurdnej stránky spája víťazné texty 18. ročníka súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€

Divadlá na Slovensku

Oleg Dlouhý, , Divadelný ústav (2010)
Divadelné ročenky dokumentujú činnosť divadiel a tvorcov v danej sezóne podľa databázy a dokumentácie Divadelného ústavu....

Divadelné ročenky dokumentujú činnosť divadiel a tvorcov v danej sezóne podľa databázy a dokumentácie Divadelného ústavu.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,97€
6,48€

Divadlá na Slovensku

Ján Jaborník, , Divadelný ústav (2009)
Projekt sa opiera o ročenky vydávané v uvedenom období v spolupráci pražského a bratislavského Divadelného ústavu. Jeho...

Projekt sa opiera o ročenky vydávané v uvedenom období v spolupráci pražského a bratislavského Divadelného ústavu. Jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,83€
3,56€

Úvod do performatívnych štúdií

Odborné state publikované v tejto knihe opisujú základný rozsah performatívnych štúdií v posledných desaťročiach. Tento rozsah sa vzťahuje na epistemologickú úroveň, ktorá zahŕňa základné pojmy, koncepty a ich využitie, ale aj na umeleckú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,00€
13,95€

Dráma 2001

Eva Maliti-Fraňová (Krcheň Nesmrteľný), Viliam Klimáček (Lara), Marek Godovič (Jeho zle ohlásená smrť), Roman Olekšák (Negativisti), Peter Pavlac (Deus ex Machina)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,35€
5,91€

Dráma 2006

Divadelný ústav (2007)
Zborníky hier súčasných slovenských autorov sú knižným výstupom najvýznamnejšej rovnomennej slovenskej súťaže divadelných...

Zborníky hier súčasných slovenských autorov sú knižným výstupom najvýznamnejšej rovnomennej slovenskej súťaže divadelných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,95€
10,18€

Dráma 2007/2008

Divadelný ústav (2009)
Zborníky hier súčasných slovenských autorov sú knižným výstupom najvýznamnejšej rovnomennej slovenskej súťaže divadelných...

Zborníky hier súčasných slovenských autorov sú knižným výstupom najvýznamnejšej rovnomennej slovenskej súťaže divadelných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,80€
8,18€

Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

Juliana Beňová, Divadelný ústav (2015)
PublikáciaDivadelná tvár Ľudovíta Štúra odhaľuje Štúrov vzťah k dráme a k ochotníckemu divadlu v 19. storočí a zároveň...

PublikáciaDivadelná tvár Ľudovíta Štúra odhaľuje Štúrov vzťah k dráme a k ochotníckemu divadlu v 19. storočí a zároveň odkrýva jeho mnohé podoby na javiskách slovenských profesionálnych divadiel. Javiskový obraz Ľudovíta Štúra v nej ožíva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,50€
4,19€

Marška

Zdenka Pašuthová, Divadelný ústav (2011)
Unikátny objav v rámci archívu Divadelného ústavu, denník jedného z hercov legendárnej divadelnej skupiny Marška, podnietil...

Unikátny objav v rámci archívu Divadelného ústavu, denník jedného z hercov legendárnej divadelnej skupiny Marška, podnietil... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,00€
12,09€

Odsúdený na slávu

James Knowlson, Divadelný ústav (2018)
Život Samuela Becketta

V úvode k slovenskému vydaniu divadelných hier Samuela Becketta, píše Marek Kędzierski, režisér, divadelný kritik... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,00€
23,25€

Komúna

Najnovšia publikácia v edícii Vreckovky je posledná divadelná hra autorskej dvojice Vinterberg Rukov. V slovenskom jazyku vychádza prvýkrát a je to aj vôbec prvé knižné vydanie tvorby Thomasa Vinterberga a Mogensa Rukova na Slovensku. Prvé uvedenie.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Odraz obrazu/Reflection of an Image

Divadelný ústav (2015)
Katalóg k priestorovej inštalácii Borisa Kudličku Milan Čorba. Odraz obrazu v rámci Pražského Quadriennale scénografie a...

Katalóg k priestorovej inštalácii Borisa Kudličku - Milan Čorba. Odraz obrazu v rámci Pražského Quadriennale scénografie a divadelného umenia 2015. Osobnosť Milana Čorbu – kostýmového výtvarníka, ale aj scénografa a pedagóga – stelesňuje obraz... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,00€
10,23€

Jedna republika - jedno divadlo

Eva Kyselová, Divadelný ústav (2018)
Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 - 1992

Monografia Evy Kyselovej Jedna republika jedno divadlo? Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 1992 prináša originálny pohľad a zároveň jeden z možných výkladov dejín činoherného divadla 20. storočia v Československu. Zlomové moment... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,00€
14,88€