⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán v predpredaji!

Divadelný ústav

Našli sme 204 titulov

Dejiny slovenského divadla I.

Ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka sú dlho očakávané Dejiny slovenského divadla Divadelného ústavu. Prvý zväzok (2018) poskytuje... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
28,00€
26,04€

Viva La Bohéme!

Vladimír Blaho, Divadelný ústav (2019)
Príbeh jednej opery

Podtitul publikácie slovenského operného kritika a publicistu Vladimíra Blaha (1943) presne vystihuje jej obsah. Autor v diele venovanom stálici svetového operného repertoáru podrobne sleduje príbeh populárneho Pucciniho diela. Približuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,00€
15,81€

Odsúdený na slávu

James Knowlson, Divadelný ústav (2018)
Život Samuela Becketta

V úvode k slovenskému vydaniu divadelných hier Samuela Becketta, píše Marek Kędzierski, režisér, divadelný kritik... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€
23,25€

Emancipovaný divák (Jacques Ranciére) [SK]

„V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa ťažisko Rancierovho myslenia presúva k estetike, k histórii a teórii umenia. Aj v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,00€
15,81€

Ódy či frašky?

, Divadelný ústav (2015)
Pod názvom EÚ očami drámy / Ódy či frašky? Divadelný ústav na začiatku minulého roka odštartoval svoj viacročný projekt...

Pod názvom EÚ očami drámy / Ódy či frašky? Divadelný ústav na začiatku minulého roka odštartoval svoj viacročný projekt podpory slovenskej dramatickej tvorby. Pri príležitosti desiateho výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie vyzval... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,00€
14,88€

Odraz obrazu/Reflection of an Image (Milan Čorba)

Divadelný ústav (2015)
Katalóg k priestorovej inštalácii Borisa Kudličku Milan Čorba. Odraz obrazu v rámci Pražského Quadriennale scénografie a...

Katalóg k priestorovej inštalácii Borisa Kudličku - Milan Čorba. Odraz obrazu v rámci Pražského Quadriennale scénografie a divadelného umenia 2015. Osobnosť Milana Čorbu – kostýmového výtvarníka, ale aj scénografa a pedagóga – stelesňuje obraz... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,00€
10,23€

Divadelná tvár Ľudovíta Štúra (Juliana Beňová) [SK]

Juliana Beňová, Divadelný ústav (2015)
PublikáciaDivadelná tvár Ľudovíta Štúra odhaľuje Štúrov vzťah k dráme a k ochotníckemu divadlu v 19. storočí a zároveň...

PublikáciaDivadelná tvár Ľudovíta Štúra odhaľuje Štúrov vzťah k dráme a k ochotníckemu divadlu v 19. storočí a zároveň odkrýva jeho mnohé podoby na javiskách slovenských profesionálnych divadiel. Javiskový obraz Ľudovíta Štúra v nej ožíva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,50€
4,19€

Hra o svätej Dorote

Mišo Kováč Adamov, Divadelný ústav (2013)
Hra o svätej Dorote je inováciou motívov viacerých krajových variácií slovenského ľudového divadla i jeho poetiky. Hrávala...

Hra o svätej Dorote je inováciou motívov viacerých krajových variácií slovenského ľudového divadla i jeho poetiky. Hrávala sa do polovice minulého storočia pravidelným sezónnym cyklickým predvádzaním, vždy na konci januára do začiatku februára... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,30€
11,44€

Divadlá na Slovensku

Martin Timko, Divadelný ústav (2013)
Retrográdnou ročenkou Divadlá na Slovensku. Sezóna 1963 – 1964 završuje Divadelný ústav prvý cyklus tzv. retroročeniek,...

Retrográdnou ročenkou Divadlá na Slovensku. Sezóna 1963 – 1964 završuje Divadelný ústav prvý cyklus tzv. retroročeniek, ktorých zmyslom bolo dôkladne zdokumentovať a čo najpresnejšie podať systematický prehľad o divadelnej činnosti slovenských... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,49€
4,18€

Escape

Arnošt Dvořák, , Divadelný ústav (2004)
Překlad z češtiny do angličtiny Robert Russel. Druhý svazek visegradských dramat je výsledkem spolupráce divadelních ústavů...

Tematicky zameraný súbor divadelných hier pod názvom Escape (Únik) prináša štyri drámy z prvej polovice devätnásteho storočia. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,59€
9,85€

O veciach známych i neznámych

Piaty zväzok prináša dôležité dokumenty, ktoré mapujú Jamnického režijnú, pedagogickú, recitátorskú a hereckú činnosť i kultúrno-politickú aktivitu. Zostavovateľ: Ján Sládeček Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,00€
4,65€

Divadlá na Slovensku v sezóne 2008/2009

, Divadelný ústav (2010)
Slovak Theatrical Season

Divadelné ročenky dokumentujú činnosť divadiel a tvorcov v danej sezóne podľa databázy a dokumentácie Divadelného ústavu. Ročenky obsahujú údaje o premiérach a stavoch súborov v danej sezóne, vrátane umeleckých škôl, bibliografiu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,97€
6,48€

Marška

Zdenka Pašuthová, Divadelný ústav (2011)
Unikátny objav v rámci archívu Divadelného ústavu, denník jedného z hercov legendárnej divadelnej skupiny Marška, podnietil...

Unikátny objav v rámci archívu Divadelného ústavu, denník jedného z hercov legendárnej divadelnej skupiny Marška, podnietil... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,00€
12,09€

Úvod do performatívnych štúdií

Odborné state publikované v tejto knihe opisujú základný rozsah performatívnych štúdií v posledných desaťročiach. Tento rozsah sa vzťahuje na epistemologickú úroveň, ktorá zahŕňa základné pojmy, koncepty a ich využitie, ale aj na umeleckú... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,00€
13,95€

Dráma 2007/2008

Divadelný ústav (2009)
Zborníky hier súčasných slovenských autorov sú knižným výstupom najvýznamnejšej rovnomennej slovenskej súťaže divadelných...

Zborníky hier súčasných slovenských autorov sú knižným výstupom najvýznamnejšej rovnomennej slovenskej súťaže divadelných... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,80€
8,18€

Dráma 2006

Divadelný ústav (2007)
Zborníky hier súčasných slovenských autorov sú knižným výstupom najvýznamnejšej rovnomennej slovenskej súťaže divadelných...

Zborníky hier súčasných slovenských autorov sú knižným výstupom najvýznamnejšej rovnomennej slovenskej súťaže divadelných... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,95€
10,18€

Súborné dramatické dielo 3. (Ivan Stodola)

Ivan Stodola, Divadelný ústav (2010)
Treti diel súborného diela Ivana Stodolu.

Treti diel súborného diela Ivana Stodolu. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,00€
18,60€

Divadlá na Slovensku

Ján Jaborník, , Divadelný ústav (2009)
Projekt sa opiera o ročenky vydávané v uvedenom období v spolupráci pražského a bratislavského Divadelného ústavu. Jeho...

Projekt sa opiera o ročenky vydávané v uvedenom období v spolupráci pražského a bratislavského Divadelného ústavu. Jeho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,83€
3,56€

Divadlá na Slovensku v sezóne 2007/2008 ( Oleg Dlouhý a kolektív)

Oleg Dlouhý, , Divadelný ústav (2010)
Divadelné ročenky dokumentujú činnosť divadiel a tvorcov v danej sezóne podľa databázy a dokumentácie Divadelného ústavu....

Divadelné ročenky dokumentujú činnosť divadiel a tvorcov v danej sezóne podľa databázy a dokumentácie Divadelného ústavu.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,97€
6,48€

Dráma 2017

Dráma 2017 (e-kniha)

Dráma 2017 Víťazné texty súťaže Dráma 2017 Snaha divadelným jazykom uchopiť aktuálnu chvíľu z jej komickej, tragikomickej či absurdnej stránky spája víťazné texty 18. ročníka súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€