❄️Aktuálne knižné zľavy

Canopus

Našli sme 33 titulov

Zanoni

Tajuplný příběh z období konce 18. století se odehrává na pozadí zásadních společenských změn vrcholících Velkou francouzskou revolucí a poskytuje duchovní pohled na individuální i společenský život lidí. Má sloužit jako podnět pro nasměrování čtenáře... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
13,86€

Beseda bohů

Květoslav Minařík, Canopus (1990)
Psychologie skutečnosti

Beseda bohů je napsána jako učebnice jógy. Květoslav Minařík zde podává zevrubné informace o různých druzích jóg a přizpůsobuje je evropskému životu a myšlení v závěrečné "integrální józe"... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,40€
7,81€

Slovo Buddhovo

Pataňdžali, Květoslav Minařík, Canopus (2013)
Slovo Buddhovo sestavené Nyánatilokou Mahátherou (1878 - 1957) je vůbec prvním v evropském jazyce sepsaným systematickým...

Slovo Buddhovo sestavené Nyánatilokou Mahátherou (1878 – 1957) je vůbec prvním v evropském jazyce sepsaným systematickým pojednáním Buddhova učení, které užívá vlastní slova Buddhova. Vybrané texty jsou seřazeny tak, aby tvořily jednotný celek, který... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,40€
7,81€

Světlo geniů

Duchovní život si nesmíme představovat jako životní styl, který není ve vztahu k prostému způsobu života. Naopak ho musíme chápat jako proměněný prostý běžný život. Pouze prostě žitý běžný život může být živnou půdou života vyššího. Ale plod tohto... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,20€
3,91€

Tajemství Tibetu 1

Květoslav Minařík, Canopus (1996)
Sedm tibetských textů

Tibetské texty shrnuté v dvoudílném Tajemství Tibetu označil Květoslav Minařík za nejhlubší a nejzajímavější spis v evropské mystické a psychologické literatuře... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
19,50€
18,14€

Spása

Tento spis je učebnicí jógy, a proto především hloubkové psychologie. Vyžaduje tedy hned od počátku, aby člověk abstrahoval od sebe sama a aby se již neztotožňoval s citovými prožitky, které duchovně nevyvinutému člověku tak imponují... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Cesta k dokonalosti

Květoslav Minařík, Canopus (2004)
Praktická psychologie

Cesta k dokonalosti od Květoslava Minaříka podává praxí ověřený návod jak správně postupovat při proměně bytosti - především psychické - a zároveň upozorňuje na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Lao-c'ovo Tao-te-ťing

Filozofické učení mudrce Lao-c’ je podle některých pramenů staré přibližně dva a půl tisíce let a bývá pokládáno za málo srozumitelné nebo neaktuální... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,90€
6,42€

Tajné zasvěcení

Tajné zasvěcení zahajuje vydavatelskou řadu duchovních spisů drobnějších rozsahem, ale se vzácným a vybroušeným obsahem. Proto dostala název Drahokamy. Autor v tomto spisu čtenáři názorně vysvětluje, kde má hledat kořeny neúspěchu v duchovním úsilí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Vnitřní smysl Nového Zákona

Nový Zákon ukazuje člověku správnou cestu. A já jsem si dovolil připojit k němu vysvětlivky, aby byly hlouběji odůvodněny jeho mravní poučky. Čtenář uvidí, že náboženství sleduje věcné cíle a staví na rozumově logických zákonech... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
10,23€

Prognostická astrologie

Kniha obsahuje prakticky celé astrologické dílo Květoslava Minaříka. Její základ tvoří dva obsáhlé spisy. Jsou to Prognostická astrologie, zaměřená především na podrobný popis metodiky primárních direkcí podle různých systémů, a dále Pomocné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,60€
28,46€

Praxe přímé stezky 3

Třetí a poslední svazek výboru z korespondence Květoslava Minaříka se pojetím poněkud liší od prvních dvou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
10,23€

Pataňdžaliho jógasútra

Podávám tedy čtenáři příručku o józe, ale nechci jej odvracet od úkolu vnitřního vývoje mystickým vysvětlováním. Jsem přesvědčen, že takové vysvětlování nemá smysl, protože mu nepomáhá na cestě mystické proměny. Spíš bych tím podpořil rozvoj a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,90€
6,42€

Praxe přímé stezky 1

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 1 zveřejňuje první část korespondence Květoslava Minaříka, adresované jeho žákům a zájemcům o duchovní nauky od konce let třicátých dvacátého století až do roku 1974... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,60€
11,72€

Tajemství Tibetu 1

W. Y. Evans-Wentz, Květoslav Minařík, Canopus (2009)
Sedm tibetských textů

Tibetské texty shrnuté v dvoudílném Tajemství Tibetu označil Květoslav Minařík za nejhlubší a nejzajímavější spis v evropské mystické a psychologické literatuře. Do komentářů promítl své přímé životní a mystické zkušenosti a na jejich základě vysvětluje.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,60€
11,72€

Praxe přímé stezky 2

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 2 zveřejňuje druhou část korespondence Květoslava Minaříka, adresované jeho žákům a zájemcům o duchovní nauky od konce let třicátých dvacátého století až do roku 1974... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,60€
11,72€

Drahokamy 2

Druhý díl výběru drobných prací Květoslava Minaříka DRAHOKAMY 2 stejně jako prvý navazuje na jeho nauku, kterou nazval „integrální jóga“, aby ji odlišil od neúplných jógických systémů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,40€
7,81€

Pronikavý vhled

Květoslav Minařík pokládal pravdy v tomto spisu obsažené za nesmírně užitečné pro rozvoj duchovních kvalit a zároveň blízké modernímu způsobu evropského myšlení, proto jej doprovodil četnými vysvětlujícími komentáři... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,40€
7,81€

Jóga v životě současného člověka

Květoslav Minařík, Canopus (1991)
Kniha se dotýká základních otázek jógy, vlivu jógy na zdraví fyzické a duševní, aktuálních otázek filozofie.

Kniha se dotýká základních otázek jógy, vlivu jógy na zdraví fyzické a duševní, aktuálních otázek filozofie. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,40€
4,09€

Mahájánské texty

Podkladem komentářů K. Minaříka v Mahájánských textech je Hlas ticha. Helena Petrovna Blavacká (1831 - 1891), zakladatelka Theosofické společnosti, jej podle svých slov vybrala z Knihy zlatých předpisů, přeložila do angličtiny a vydala poprvé v r. 1889... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€