Najväčší filmový VÝPREDAJ skladu je tu!

Canopus

Našli sme 33 titulov

Prognostická astrologie

Kniha obsahuje prakticky celé astrologické dílo Květoslava Minaříka. Její základ tvoří dva obsáhlé spisy. Jsou to Prognostická astrologie, zaměřená především na podrobný popis metodiky primárních direkcí podle různých systémů, a dále Pomocné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,60€
28,46€

Jóga v životě současného člověka (Květoslav Minařík) [CZ]

Květoslav Minařík, Canopus (1991)
Kniha se dotýká základních otázek jógy, vlivu jógy na zdraví fyzické a duševní, aktuálních otázek filozofie.

Kniha se dotýká základních otázek jógy, vlivu jógy na zdraví fyzické a duševní, aktuálních otázek filozofie. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,40€
4,09€

Vnitřní smysl Nového Zákona

Nový Zákon ukazuje člověku správnou cestu. A já jsem si dovolil připojit k němu vysvětlivky, aby byly hlouběji odůvodněny jeho mravní poučky. Čtenář uvidí, že náboženství sleduje věcné cíle a staví na rozumově logických zákonech... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
10,23€

Lao-c'ovo Tao-te-ťing

Filozofické učení mudrce Lao-c’ je podle některých pramenů staré přibližně dva a půl tisíce let a bývá pokládáno za málo srozumitelné nebo neaktuální... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Pronikavý vhled

Květoslav Minařík pokládal pravdy v tomto spisu obsažené za nesmírně užitečné pro rozvoj duchovních kvalit a zároveň blízké modernímu způsobu evropského myšlení, proto jej doprovodil četnými vysvětlujícími komentáři... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,40€
7,81€

Praxe přímé stezky 2

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 2 zveřejňuje druhou část korespondence Květoslava Minaříka, adresované jeho žákům a zájemcům o duchovní nauky od konce let třicátých dvacátého století až do roku 1974... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,60€
11,72€

Praxe přímé stezky 1

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 1 zveřejňuje první část korespondence Květoslava Minaříka, adresované jeho žákům a zájemcům o duchovní nauky od konce let třicátých dvacátého století až do roku 1974... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,60€
11,72€

Malý mystický slovník naučný

Malý mystický slovník naučný původně zamýšlený jako soubor vysvětlivek k vlastním pracím o mystice se Květoslavu Minaříkovi pod rukama rozrostl v populárně vědecké dílo přístupné každému zájemci o duchovní nauky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,60€
11,72€

Pataňdžaliho jógasútra

Podávám tedy čtenáři příručku o józe, ale nechci jej odvracet od úkolu vnitřního vývoje mystickým vysvětlováním. Jsem přesvědčen, že takové vysvětlování nemá smysl, protože mu nepomáhá na cestě mystické proměny. Spíš bych tím podpořil rozvoj a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Přímá Stezka

Květoslav Minařík, Canopus (2005)
Mystická praxe k poznání skutečnosti (4. vydání)

Nastupujete-li mystickou cestu, musíte přijmout všechny morální povinnosti, jež vám mystická nauka předepisuje, a nikoli si po způsobu mnohých lidí vybírat „snadné“ a zajímavé cvičení a studium... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,50€
18,14€

Praxe přímé stezky 3

Třetí a poslední svazek výboru z korespondence Květoslava Minaříka se pojetím poněkud liší od prvních dvou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
10,23€

Tajemství Tibetu 2

Květoslav Minařík, Canopus (1996)
Tibetská kniha mrtvých

TIBETSKÁ KNIHA MRTVÝCH komentovaná Květoslavem Minaříkem je dokladem, že nalezl pravdu překonávající každé poznání získané jen teoreticky. Poznal a ukazuje cestu k řešení psychologických problémů v rovině časové i nadčasové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
10,23€

Tajemství Tibetu 1

W. Y. Evans-Wentz, Květoslav Minařík, Canopus (2009)
Sedm tibetských textů

Tibetské texty shrnuté v dvoudílném Tajemství Tibetu označil Květoslav Minařík za nejhlubší a nejzajímavější spis v evropské mystické a psychologické literatuře. Do komentářů promítl své přímé životní a mystické zkušenosti a na jejich základě vysvětluje.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,60€
11,72€

Drahokamy 2

Druhý díl výběru drobných prací Květoslava Minaříka DRAHOKAMY 2 stejně jako prvý navazuje na jeho nauku, kterou nazval „integrální jóga“, aby ji odlišil od neúplných jógických systémů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,40€
7,81€

Beseda bohů

Květoslav Minařík, Canopus (1990)
Psychologie skutečnosti

Beseda bohů je napsána jako učebnice jógy. Květoslav Minařík zde podává zevrubné informace o různých druzích jóg a přizpůsobuje je evropskému životu a myšlení v závěrečné "integrální józe"... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,40€
7,81€

Zanoni

Tajuplný příběh z období konce 18. století se odehrává na pozadí zásadních společenských změn vrcholících Velkou francouzskou revolucí a poskytuje duchovní pohled na individuální i společenský život lidí. Má sloužit jako podnět pro nasměrování čtenáře... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
13,86€

Kéčara

W. Y. Evans-Wentz, Květoslav Minařík, Canopus (1997)
Autobiografie mystika

Chci vypravovat o svém životě. Nemyslím přitom výhradně na vnější data a události, nýbrž spíše na život vnitřní. Tento můj život mohou lidé posuzovat, jak chtějí; já jím doplňuji nauku, kterou jsem jim předložil v jiných knihách. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,60€
11,72€

Cesta k dokonalosti

Květoslav Minařík, Canopus (2004)
Praktická psychologie

Cesta k dokonalosti od Květoslava Minaříka podává praxí ověřený návod jak správně postupovat při proměně bytosti - především psychické - a zároveň upozorňuje na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Spása

Tento spis je učebnicí jógy, a proto především hloubkové psychologie. Vyžaduje tedy hned od počátku, aby člověk abstrahoval od sebe sama a aby se již neztotožňoval s citovými prožitky, které duchovně nevyvinutému člověku tak imponují... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,90€
6,42€

Tajemství Tibetu 1

Květoslav Minařík, Canopus (1996)
Sedm tibetských textů

Tibetské texty shrnuté v dvoudílném Tajemství Tibetu označil Květoslav Minařík za nejhlubší a nejzajímavější spis v evropské mystické a psychologické literatuře... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,50€
18,14€