Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Květoslav Minařík

Našli sme 30 titulov

Lao-c'ovo Tao-te-ťing

Filozofické učení mudrce Lao-c’ je podle některých pramenů staré přibližně dva a půl tisíce let a bývá pokládáno za málo srozumitelné nebo neaktuální... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,90€
6,42€

Vnitřní smysl Nového Zákona

Nový Zákon ukazuje člověku správnou cestu. A já jsem si dovolil připojit k němu vysvětlivky, aby byly hlouběji odůvodněny jeho mravní poučky. Čtenář uvidí, že náboženství sleduje věcné cíle a staví na rozumově logických zákonech... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,30€
10,51€

Prognostická astrologie

Kniha obsahuje prakticky celé astrologické dílo Květoslava Minaříka. Její základ tvoří dva obsáhlé spisy. Jsou to Prognostická astrologie, zaměřená především na podrobný popis metodiky primárních direkcí podle různých systémů, a dále Pomocné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,00€
28,83€

Pataňdžaliho jógasútra

Květoslav Minařík, Canopus (2013)
2. vydanie

Podávám tedy čtenáři příručku o józe, ale nechci jej odvracet od úkolu vnitřního vývoje mystickým vysvětlováním. Jsem přesvědčen, že takové vysvětlování nemá smysl, protože mu nepomáhá na cestě mystické proměny. Spíš bych tím podpořil rozvoj a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
6,98€

Beseda bohů

Květoslav Minařík, Canopus (1990)
Psychologie skutečnosti

Beseda bohů je napsána jako učebnice jógy. Květoslav Minařík zde podává zevrubné informace o různých druzích jóg a přizpůsobuje je evropskému životu a myšlení v závěrečné "integrální józe"... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,70€
8,09€

Slovo Buddhovo (Nyánatiloka Maháthera; Květoslav Minařík) [CZ] [eKniha]

Květoslav Minařík, Canopus (2013)
Slovo Buddhovo sestavené Nyánatilokou Mahátherou (1878 - 1957) je vůbec prvním v evropském jazyce sepsaným systematickým...

Slovo Buddhovo sestavené Nyánatilokou Mahátherou (1878 – 1957) je vůbec prvním v evropském jazyce sepsaným systematickým pojednáním Buddhova učení, které užívá vlastní slova Buddhova. Vybrané texty jsou seřazeny tak, aby tvořily jednotný celek, který... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,70€
8,09€

Jóga v životě současného člověka (Květoslav Minařík) [CZ]

Květoslav Minařík, Canopus (1991)
Kniha se dotýká základních otázek jógy, vlivu jógy na zdraví fyzické a duševní, aktuálních otázek filozofie.

Kniha se dotýká základních otázek jógy, vlivu jógy na zdraví fyzické a duševní, aktuálních otázek filozofie. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,34€
4,97€

Praxe přímé stezky 2

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 2 zveřejňuje druhou část korespondence Květoslava Minaříka, adresované jeho žákům a zájemcům o duchovní nauky od konce let třicátých dvacátého století až do roku 1974... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,21€
12,29€

Praxe přímé stezky 1

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 1 zveřejňuje první část korespondence Květoslava Minaříka, adresované jeho žákům a zájemcům o duchovní nauky od konce let třicátých dvacátého století až do roku 1974... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,21€
12,29€

Pronikavý vhled

Květoslav Minařík pokládal pravdy v tomto spisu obsažené za nesmírně užitečné pro rozvoj duchovních kvalit a zároveň blízké modernímu způsobu evropského myšlení, proto jej doprovodil četnými vysvětlujícími komentáři... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,23€
8,58€

Malý mystický slovník naučný

Malý mystický slovník naučný původně zamýšlený jako soubor vysvětlivek k vlastním pracím o mystice se Květoslavu Minaříkovi pod rukama rozrostl v populárně vědecké dílo přístupné každému zájemci o duchovní nauky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
11,63€

Tajemství Tibetu 1

Tibetské texty shrnuté v dvoudílném Tajemství Tibetu označil Květoslav Minařík za nejhlubší a nejzajímavější spis v evropské mystické a psychologické literatuře. Do komentářů promítl své přímé životní a mystické zkušenosti a na jejich základě vysvětluje.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,21€
12,29€

Drahokamy 2

Druhý díl výběru drobných prací Květoslava Minaříka DRAHOKAMY 2 stejně jako prvý navazuje na jeho nauku, kterou nazval „integrální jóga“, aby ji odlišil od neúplných jógických systémů... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,23€
8,58€

Tajemství Tibetu 2

Květoslav Minařík, Canopus (1996)
Tibetská kniha mrtvých

TIBETSKÁ KNIHA MRTVÝCH komentovaná Květoslavem Minaříkem je dokladem, že nalezl pravdu překonávající každé poznání získané jen teoreticky. Poznal a ukazuje cestu k řešení psychologických problémů v rovině časové i nadčasové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,98€
12,07€

Cesta k dokonalosti

Květoslav Minařík, Canopus (2004)
Praktická psychologie

Cesta k dokonalosti od Květoslava Minaříka podává praxí ověřený návod jak správně postupovat při proměně bytosti - především psychické - a zároveň upozorňuje na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,70€
6,23€

Spása

Tento spis je učebnicí jógy, a proto především hloubkové psychologie. Vyžaduje tedy hned od počátku, aby člověk abstrahoval od sebe sama a aby se již neztotožňoval s citovými prožitky, které duchovně nevyvinutému člověku tak imponují... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,57€
7,04€

Tajné zasvěcení

Tajné zasvěcení zahajuje vydavatelskou řadu duchovních spisů drobnějších rozsahem, ale se vzácným a vybroušeným obsahem. Proto dostala název Drahokamy. Autor v tomto spisu čtenáři názorně vysvětluje, kde má hledat kořeny neúspěchu v duchovním úsilí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Drahokamy 1

Květoslav Minařík, Canopus (2004)
2. vydání

Drobné práce Květoslava Minaříka, shrnuté do dvou svazků DRAHOKAMŮ, vyplynuly z dotazů zájemců o duchovní život a duchovní nauky a z rozhovorů s nimi. Jsou stejně různorodé jako podněty, které k nim vedly... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,23€
11,37€

Mahájánské texty

Podkladem komentářů K. Minaříka v Mahájánských textech je Hlas ticha. Helena Petrovna Blavacká (1831 - 1891), zakladatelka Theosofické společnosti, jej podle svých slov vybrala z Knihy zlatých předpisů, přeložila do angličtiny a vydala poprvé v r. 1889... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,10€
6,60€

Yoga and Buddhism in the life of a contemporary person

Květoslav Minařík, Canopus (2010)
Collection of shorts texts

Those who constantly strictly adhere to the commandments of yama and niyama, will achieve a transformation of the qualities of the natural emotional states. They will qualitatively advance in the order of creation, rise above the sphere of beings who... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,70€
11,81€