🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Učebnice

Našli sme 1268 titulov

Komáre a biocídy

Komáre a biocídy (e-kniha)

Ota?zka problematiky koma?rov zasahuje do mnohy?ch oblasti? ty?kaju?cich sa samospra?v, z?ivotne?ho prostredia, verejne?ho zdravia, obc?ianskeho komfortu, pestici?dov, ekosyste?movy?ch sluz?ieb alebo doma?cich zvierat. Vymenovane? ... Zobraziť viac


Pojmy estetiky: analytický přístup

Pojmy estetiky: analytický přístup (e-kniha)

Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Skryté nadání

Skryté nadání (e-kniha)

Šárka Portešová, Muni Press (2014)
Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,88€

Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů

Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů (e-kniha)

Zdeněk Měřínský, Muni Press (2014)
Seminář. Uherské Hradiště 11. února 2009

Sborník přináší příspěvky prezentované na semináři "Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů", který v souvislosti s výstavou "Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,20€

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (e-kniha)

Docent Masarykovy univerzity, člen Obce spisovatelů, prozaik a divadelní režisér Josef Prokeš ve své knize zkoumá komplexní estetickou výstavbu písní sedmi stěžejních osobností českého folku 60.–80. let 20. století: Karla Kryla... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,20€

Faktory ovlivňující CSR reportování

Faktory ovlivňující CSR reportování (e-kniha)

CSR reportování představuje v současné době jednu z nejvíce rostoucích oblastí společenské odpovědnosti podniku. Lze ho charakterizovat jako proces komunikování sociálních a environmentálních dopadů způsobených aktivitami podniku... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Modelování a simulace komplexních systémů

Modelování a simulace komplexních systémů (e-kniha)

Radek Pelánek, Muni Press (2014)
Jak lépe porozumět světu

Jak to, že dokážeme poslat sondu na Mars, ale nerozumíme pořádně, jak funguje náš vlastní mozek? Proč je obtížné předpovídat počasí nebo změny klimatu? Umíme zastavit šíření epidemie? A kdo vlastně řídí obrovské hejno... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,15€

Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním

Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním (e-kniha)

Vladimír Spousta, Muni Press (2014)
Skladatelé 20. století. III. díl slovníkové trilogie

3. díl Hudebně-literárního slovníku koncepčně navazuje na první dva díly věnované světovým a českým skladatelům, které v roce 2011 vydalo Nakladatelství Masarykovy univerzity, a uzavírá tak monumentální slovníkovou trilogii. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
25,50€

Opevnění Pohanska u Břeclavi

Opevnění Pohanska u Břeclavi (e-kniha)

Kniha je výsledkem zpracování výzkumů destrukce opevnění velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, které s přestávkami probíhaly v letech 1958 až 2007 pod vedením pracovníků vědecko-výzkumné stanice tamtéž. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
26,35€

Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu

Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu (e-kniha)

Publikace je odbornou monografií, která podrobněji pojednává o teoreticko-metodologických východiscích destinačního managementu, jakožto specifické formy řízení, která se uplatňuje v oblasti cestovního ruchu. Monografie vychází... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku (e-kniha)

Staročeská milostná lyrika stojí na konci dlouhé tradice středověké milostné lyriky, psané v národních jazycích. Tato tradice celkově utváří evropskou literaturu: Působí totiž od Petrarky – i když několikrát přetvořená... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,60€

Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990–2010

Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990–2010 (e-kniha)

Kniha se věnuje problematice českého pohádkového příběhu v rozpětí let 1990–2010. V jednotlivých kapitolách zkoumá, jak se v posledním dvacetiletí měnila žánrová mapa literatury pro děti a mládež a jak se vyvíjela poetika... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,30€

Kritické reflexe literárního textu

Kritické reflexe literárního textu (e-kniha)

Josef Prokeš, Muni Press (2014)
S anděly i bez nich na sviňu svět

Nejnovější kniha zkušeného autora Josefa Prokeše přináší čtenářský požitek na druhou, neboť se v ní inspirativně prolíná literatura s literaturou o literatuře. První část knihy obsahuje deset kapitol z literární teorie pro... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Bez léčby to jde

Bez léčby to jde (e-kniha)

Pavel Nepustil, Muni Press (2014)
Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci

Kniha se zabývá lidmi, kteří ukončující své užívání pervitinu bez podpory odborných zařízení. Řada zahraničních studií dokazuje, že tzv. přirozené zotavení je hlavní únikovou cestou z pravidelného užívání drog. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,70€

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu (e-kniha)

Pavel Krejčí, Muni Press (2016)
Kontrastivní analýza

Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984). Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině

Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině (e-kniha)

Tato monografie se zaměřuje na slovotvorné postupy, jež jsou ve španělské lingvistice již tradičně řazeny do oblasti tzv. lexikální morfologie (tj. sufixace, prefixace, interfixace, parasyntéza a kompozice) a jejichž přesné vymezení... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,20€

Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013

Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993–2013 (e-kniha)

Tematicky neobvyklá, komplexně pojatá publikace potěší nejen znalce v oboru onomastiky, ale i fanoušky železniční dopravy. Těm všem se poprvé do rukou dostává podrobná lingvistická analýza názvů 357 vlakových spojů, které... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,59€

Informační systémy ve vzdělávání

Informační systémy ve vzdělávání (e-kniha)

Michal Černý, Muni Press (2018)
Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení

Interdisciplinárně pojatá, netradičně řešená publikace nabízí základní myšlenkové východisko pro tvůrce informačních systémů ve vzdělávání. Spojuje témata, která jsou příznačná pro projektování informačních systémů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,35€

Pohybové aktivity pohledem sociologie

Pohybové aktivity pohledem sociologie (e-kniha)

Pohybové aktivity patří k základním fyziologickým potřebám člověka, třebaže nedostatek pohybu zpravidla nepociťujeme tak intenzivně jako nedostatek potravy či tekutin. Kniha předního českého experta v oboru sociologie sportu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,73€

Plastická a rekonstrukční chirurgie

Plastická a rekonstrukční chirurgie (e-kniha)

Výpravná kniha oslavuje úspěchy šedesáti let působení profesora Bařinky na poli plastické a rekonstrukční chirurgie. Na bezmála osmi stech stranách prezentuje dlouholeté zkušenosti brněnské plastické školy, na jejímž formování... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
44,20€