🛍️ Akčné zľavy na knihy!

Učebnice

Našli sme 1355 titulov

Abeceda pre predškolákov

Abeceda pre predškolákov (e-kniha)

Slovenská abeceda má 46 písmen. Knižka je zameraná na preskúšanie si abecedy pre deti so zaujímavými rýmovačkami a kresbičkami. Zároveň majú deti možnosť naučiť sa abecedu, ak ju ešte nepoznajú. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,20€

Koniec anglickej gramatiky

Koniec anglickej gramatiky (e-kniha)

Arc. Branislav Boba, Magnificent Dragonflies s.r.o. (2021)
Vyrieš problémy s anglickou gramatikou raz a navždy!

Táto kniha je pre každého, kto mal kedy problémy či potrebu porozumieť anglickým časom a anglickej gramatike. Nie je to učebnica. Toto je prvá ne-učebnica angličtiny. Je napísaná pútavým a jednoduchým jazykom. Aby sa to dobre čítalo... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,99€

Slovensko - Ilustrovaná encyklopédia pamiatok

Slovensko - Ilustrovaná encyklopédia pamiatok (e-kniha)

Elektronická verzia jedinečnej publikácie o pamiatkach architektúry, výtvarného umenia a pamätihodnostiach Slovenska, ktorej predchádzajúce knižné vydania boli dávno vypredané. Cieľom vydania e-knihy je priblížiť jej... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
29,00€

Zásady edukace v ošetřovatelské praxi

Zásady edukace v ošetřovatelské praxi (e-kniha)

Publikace seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci a na praktických ukázkách ilustruje možnosti a způsoby edukace - jedné ze základních povinností a každodenních profesionálních činností zdravotnických pracovníků, která.. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,28€

Němčina pro každého

Němčina pro každého (e-kniha)

Připravili jsme pro vás učebnici, která vám umožní osvojit si základy německého jazyka. Učíte se přirozeným způsobem, bez obtížného studia gramatických jevů. Dvojice modelových vět v německém a českém jazyku jsou vzorem.. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,95€

Veřejný sektor a veřejné finance

Veřejný sektor a veřejné finance (e-kniha)

František Ochrana, Jan Pavel, Leoš Vítek, , Grada (2010)
Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit

Kniha se komplexně zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena zejména studentům vysokých škol, ale i pracovníkům v oblasti financování veřejného sektoru. Autoři v čele s uznávaným odborníkem... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,57€

Makroekonomie pro technické školy

Makroekonomie pro technické školy (e-kniha)

Kniha je určena zájemcům, studentům a učitelům vysokých škol, zejména technického zaměření. Text seznamuje čtenáře se základy makroekonomie z pohledu člověka technicky a matematicky zaměřeného, proto je výklad knihy pozitivní... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,11€

Kapitoly z ošetřovatelské péče II

Kapitoly z ošetřovatelské péče II (e-kniha)

Zdeňka Mikšová, Marie Froňková, Marie Zajíčková, Grada (2005)
aktualizované a doplněné vydání

Publikace je určena všem studentkám ošetřovatelství na vyšších odborných, vysokých i středních zdravotnických školách, postkvalifikačních studiích, ale i sestrám v praxi, které si chtějí osvěžit své vědomosti. Jde o druhý... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,76€

Atlas fyziologických regulací

Atlas fyziologických regulací (e-kniha)

Převážně obrazová učebnice s 329 schématy a s doprovodným shrnujícím textem. Schémata popisují složité řídící obvody pomocí zjednodušených blokových zpětnovazebných obvodů, které napomáhají k pochopení regulačních... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
24,76€

Praktické účetní případy 2012

Praktické účetní případy 2012 (e-kniha)

Věra Rubáková, Grada (2012)
příklady účtování na všech účtech

Páté, aktualizované vydání zahrnuje novely účetních a daňových předpisů k 1. 1. 2012, včetně novely zákona o DPH k 1. 1. 2012. Kniha pomůže účetním, podnikatelům i studentům středních a vysokých škol při řešení různých... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Zásoby - 4. aktualizované vydání

Zásoby - 4. aktualizované vydání (e-kniha)

František Louša, Grada (2012)
komplexní průvodce účtováním a oceňováním

Ojedinělá publikace - komplexní zpracování o účtování a oceňování zásob. Výklad vychází z novel daňových a účetních předpisů k 1.1.2012. Autor na velkém množství p=raktických a názorných příkladů popisuje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,52€

Čeština zajímavě a komunikativně I

Čeština zajímavě a komunikativně I (e-kniha)

Květoslava Klímová, Ivana Kolářová, Grada (2013)
pro 6. a 7. třídu

Kniha je určena učitelům českého jazyka druhého stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům vysokých škol oboru český jazyk. Přináší zajímavé náměty pro další procvičování a prohlubování učiva... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,36€

Účetnictví pro úplné začátečníky 2013

Účetnictví pro úplné začátečníky 2013 (e-kniha)

Kniha je určena začátečníkům, studentům středních a vysokých škol, rekvalifikovaným, kteří si chtějí prostřednictvím praktických příkladů osvojit základy účetnictví. Výklad je zaměřen na základní účetní operace... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,76€

Moderní psychologie pro právníky

Moderní psychologie pro právníky (e-kniha)

Ludmila Čírtková, Grada (2008)
Domácí násilí, stalking, predikce násilí

Pro současnou forenzní psychologii je charakteristický deliktově specifický přístup. Místo obecných, univerzálních výpovědí o pachatelích, zločinech a jejich obětech se již několik let prosazuje studium a výzkum konkrétních... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,17€

Marketingový management destinací

Marketingový management destinací (e-kniha)

Publikace uznávané autorky je určena jak studentům vysokých a středních škol zaměřených na turismus, tak institucím zabývajícím se rozvojem turismu v destinaci na národní, regionální a lokální úrovni a firmám působícím... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,52€

Supervize v ošetřovatelské praxi

Supervize v ošetřovatelské praxi (e-kniha)

Ojedinělá publikace, která zpracovává tematiku supervize v práci sestry a nelékařských pracovníků. Seznamuje čtenáře s důvody supervize v práci sester a lékařů i sájejími cíli, popisuje průběh, metody i různé modely supervize... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,05€

Ošetřovatelství II

Ošetřovatelství II (e-kniha)

Učebnice ošetřovatelství s ucelenými a aktuálními informace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků daného předmětu: komunikace, etika, člověk, jeho motivace a potřeby, paliativní péče... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,52€

Základy psychologie pro zdravotnické obory

Základy psychologie pro zdravotnické obory (e-kniha)

Publikace je uceleným textem v oblasti aplikované psychologie, má využití pro všechny formy studia nelékařských oborů i v oblasti dalšího vzdělávání ve zdravotnictví a ve zdravotnicko sociální oblasti. Předložená publikace je... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,65€

Psychologie 1. díl

Psychologie 1. díl (e-kniha)

Ilona Kopecká, Grada (2011)
Učebnice pro obor sociální činnost

Učebnice jako jediná na trhu se zaměřuje přímo na potřeby žáků studujících obor sociální činnost. V prvním díle je žákům předkládána problematika obecné a vývojové psychologie se zaměřením na uplatnění v sociálně... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,46€

Etika v ošetřovatelské praxi

Etika v ošetřovatelské praxi (e-kniha)

Publikace vychází z reálné situace v českém prostředí a odráží problémy sester v našich nemocnicích a zařízeních. Kapitoly ve speciální části knihy osahují kazuistiky, které autorky získaly od českých sester... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,17€