Máj, nové knižné zľavy až do 80% maj!

Kresťanské e-knihy

Našli sme 593 titulov

Štyri tucty (netuctových) duchovných cvičení s biblicko-poetickými podnetmi

Štyri tucty (netuctových) duchovných cvičení s biblicko-poetickými podnetmi (e-kniha)

Kniha Edity Príhodovej Štyri tucty (netuctových) duchovných cvičení s biblicko-poetickými podnetmi spája duchovné a umelecké – presnejšie literárne – zdroje, ktoré tak prinášajú čitateľovi nové perspektívy a pohľady na život... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€

Laudate Deum

Laudate Deum (e-kniha)

Jorge Mario Bergoglio – pápež František, Spolok svätého Vojtecha (2024)
Apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka všetkým ľuďom dobrej vôle o klimatickej kríze

Pápež František vo svojej najnovšej exhortácii Laudate Deum vyzval na urýchlené zavedenie opatrení proti zmene klímy a odsúdil nedostatok pozornosti voči tomuto problému. Vyzval v nej na „ekologické obrátenie“ a odsúdil ničenie... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,17€

Mezi duší a Duchem

Mezi duší a Duchem (e-kniha)

Denisa Červenková, Michal Petr, Triton (2024)
Enneagram a křesťanská spiritualita - 3. vydání

Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která popisuje devět odlišných vzorců prožívání, myšlení a jednání. Jde o komplexní model s mnoha rovinami, který lze použít nejen jako efektivní nástroj psychologie, ale také jako... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,29€

Život v Otcově lásce

Život v Otcově lásce (e-kniha)

Kniha je vzácným shrnutím duchovního dědictví manželů de Hoxar, jejich životních zkušeností a cesty poznávání Božího otcovského srdce. Je to souhrn všech vyučování, které účastníci mohou slyšet na seminářích Otcovo srdce... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,00€

Príbeh štvrtého mudrca

Príbeh štvrtého mudrca (e-kniha)

Poznáte dobre príbeh o troch mudrcoch z Východu a o tom, ako putovali z ďaleka, aby položili svoje dary ku kolíske jaslí v Betleheme. No počuli ste niekedy príbeh o štvrtom mudrcovi, ktorý tiež videl vychádzať hviezdu a vydal sa za ňou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
1,10€

Kráčanie v Otcovej láske

Kráčanie v Otcovej láske (e-kniha)

Kniha obsahuje výber z biblických zamyslení na liturgické čítania rímskokatolíckeho obradu, ktoré vznikali v rokoch 2018 – 2022. Sú usporiadané od Knihy Genezis po Zjavenie apoštola Jána, čo uľahčuje orientáciu v textoch. Pri... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
20,00€

Malá cesta uzdravenia

Malá cesta uzdravenia (e-kniha)

T. Pauline Edwards, Redemptoristi - Slovo medzi nami (2024)
Cesta k obráteniu a modlitba za uzdravenie spomienok

Táto kniha prinesie do životov čitateľov, ktorí sa ňou nechajú vtiahnuť, pokoj, harmóniu a lepšie vzťahy. Kladie sa v nej dôraz na hlboké duchovné uzdravenie celého človeka... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,80€

Panorama Bible - Starý zákon

Panorama Bible - Starý zákon (e-kniha)

Bible je obrovskou knihovnou se 73 položkami... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,50€

Leben in Vaters Liebe

Leben in Vaters Liebe (e-kniha)

Dieses Buch fasst auf eine sehr wertvolle Art das geistliche Erbe sowie die Lebenserfahrungen des Ehepaars de Hoxar zusammen, die sie auf ihren Vaterherz Seminaren vermitteln. Es lädt auf eine sehr anschauliche Weise dazu ein, das väterliche Herz... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
18,00€

Living in Father's Love

Living in Father's Love (e-kniha)

The book gives a valuable summary of the spiritual inheritance of the Hoxars, their experience of life and their path of discovering God’s fatherly heart. It summarizes all the teachings presented at Father’s Heart seminars together with ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

Élet az Atya szeretetében

Élet az Atya szeretetében (e-kniha)

„Biztos vagyok benne, hogy ez a könyv sokakat fog megérinteni, és segít majd meggyógyítani megszakadt vagy rossz kapcsolatokat. Segíteni fog a Mennyei Atyával való kapcsolatunk gyógyulásában, az pedig feltételezi a rokonainkkal, ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€

Panorama Bible - Starý zákon

Panorama Bible - Starý zákon (e-kniha)

Bible je obrovskou knihovnou se 73 položkami... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,50€

Ježiš vo filme

Ježiš vo filme (e-kniha)

W. Barnes Tatum, Európa (2013)
Prvých sto rokov a viac...

Kniha pre všetkých záujemcov o dejiny svetovej kinematografie i pre ľudí, pre ktorých je dôležitá osoba Ježiša Krista a jeho príbeh. Ježiš Nazaretský predstavuje dominantnú postavu v západnej civilizácii už viac než 2 000 rokov... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,95€

Tajné figury Rosekruciánů

Tajné figury Rosekruciánů (e-kniha)

, Volvox Globator (2010)

neboli "Prostý slabikář pro mladé žáky, kteří se pilně cvičí ve škole Ducha svatého. K očím malováno k novoročním duchovním cvičením v přírodním a Božském světle od jednoho bratra, Z Bratrstva... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,59€

Pozvání k Večeři Páně

Pozvání k Večeři Páně (e-kniha)

Cesta k objevení hloubky a krásy ústřední křesťanské slavnosti Omezování a potlačování svobodného života za minulého režimu zasáhlo nemalou měrou i život křesťanských církví. Proto se i památka Večeře Páně musela často... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,67€

Arnošt z Pardubic

Arnošt z Pardubic (e-kniha)

Zdeňka Hledíková, Vyšehrad (2008)
Arcibiskup, zakladatel, rádce

Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup a blízký spolupracovník a rádce císaře Karla IV., patří bezesporu k nejznámějším postavám českých středověkých dějin. Kniha přední české medievalistky, znalkyně především... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,82€

Evanjelizácia ľudí na okraji spoločnosti

Evanjelizácia ľudí na okraji spoločnosti (e-kniha)

Jedna stará ľudová múdrosť hovorí: „Čo vidíš na druhom, čakaj na sebe.“ Ako si teda môžeme byť takí istí, že nás nepostihne osud tých nešťastníkov, ktorí sa ocitli na ulici a spoločnosť ich odsunula na svoj okraj? Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,20€

Cizinec v tvých branách

Cizinec v tvých branách (e-kniha)

Monografie přináší reflexi přijímání cizinců ve světle biblických textů, z nichž čerpá podněty pro eticky orientovaný přístup k problému migrace v dnešním světě. Po hermeneuticko-metodologických úvahách následuje zevrubné... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€

Ruah-Pneuma-Duch, Duch Svätý v biblickom zjavení

Ruah-Pneuma-Duch, Duch Svätý v biblickom zjavení (e-kniha)

Jezuita Leopold Slaninka v knihe syntetizuje pohľad na Ducha Svätého, ako ho môžeme poznať z najpôvodnejšieho zdroja poznania, zo Svätého Písma. Ide o opis prípravy prijatia Ducha Svätého, respektíva Ruah, počas Starého zákona, o jeho... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,90€

Znamení odkazující k nebi

Znamení odkazující k nebi (e-kniha)

Jan Heller, Vyšehrad (2009)
Rozhovory nad biblí

První svazek nové edice přináší záznam rozhovorů s profesorem Janem Hellerem vysílaných v letech 2003 až 2006. Představují bohatou životní i odbornou „sklizeň“ tohoto našeho známého biblisty a starozákoníka. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,67€