Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy o ošetrovateľstve a ošetrovateľstve e-knihy

Našli sme 181 titulov

Modely ošetrovateľstva v kocke

Modely ošetrovateľstva v kocke (e-kniha)

Predkladaná publikácia je určená študentom ošetrovateżstva a ich pedagógom, zdravotným sestrám, ale aj všetkým odborným pracovníkom, ktorých zaujíma problematika teórie ošetrovateżstva. Učebný text ponúka nielen základnú... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
5,28€

Medicína založená na důvěře

Medicína založená na důvěře (e-kniha)

Moderní odborná lékařská literatura je plná termínů jako holistická medicína, medicína personalizovaná, komplexní, psychosomatická, behaviorální, biografická, na pacienta orientovaná zdravotní péče, narativní medicína, medicína... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
6,07€

Ti, kteří se starají (e-kniha)

Eva Dragomirecká, Karolinum (2020)
Podpora neformální péče o seniory

Je péče o staré rodiče očekávaná a uznávaná hodnota, anebo handicap, který snižuje sociální postavení pečujících? Je diagnóza demence stigma? Jsou pro pečující rodiny největším problémem finanční nároky péče nebo riziko... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
10,00€
9,80€

Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory

Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory (e-kniha)

Jiří Klíma, , Grada (2016)

Po více než 15 letech se dostává čtenářům do rukou komplexní publikace týkající se základního medicínského oboru, a zaplňuje tak bílé místo na našem knižním trhu. Kniha je sepsána lékaři, odborníky, kteří se podílejí... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
15,90€

Etika v ošetřovatelské praxi

Etika v ošetřovatelské praxi (e-kniha)

Publikace vychází z reálné situace v českém prostředí a odráží problémy sester v našich nemocnicích a zařízeních. Kapitoly ve speciální části knihy osahují kazuistiky, které autorky získaly od českých sester... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
9,17€

Paliativní medicína

Paliativní medicína (e-kniha)

Jiří Vorlíček, Yvona Pospíšilová, Zdeněk Adam, , Grada (2004)
Druhé, přepracované a doplněné vydání

V knize (obdržela Cenu Grada 1998) nalezneme potřebné obecné informace jak o nádorové diagnostice a léčbě, tak statě speciální - včetně vztahů etických, duchovních, sociální problematiky i domácí péče. Otázka paliativní léčby... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
21,07€

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (e-kniha)

Kniha, která je svým pojetím ojedinělá, je určena studentům ošetřovatelství, nově nastupujícím sestrám i těm, které již v pediatrických oborech pracují. Autorský kolektiv složený ze zkušených sester a lékařů vytvořil... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
9,53€

Zásady edukace v ošetřovatelské praxi

Zásady edukace v ošetřovatelské praxi (e-kniha)

Publikace seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci a na praktických ukázkách ilustruje možnosti a způsoby edukace - jedné ze základních povinností a každodenních profesionálních činností zdravotnických pracovníků, která.. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
5,28€

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (e-kniha)

Klinické doporučené postupy (KDP), jejich definování, charakteristika, tvorba a implementace v praxi. Publikace seznamuje českou ošetřovatelskou komunitu s problematikou a využitím KDP v ošetřovatelské praxi. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,82€

Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi

Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi (e-kniha)

Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi přináší informace jak správně testovat tyto poruchy, jak pracovat a rehabilitovat s lidmi, kteří mají deficit v této oblasti. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
7,05€

Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu

Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu (e-kniha)

Publikace slouží k lepší orientaci v problematice ošetřovatelské diagnostiky a analyzuje prioritu současného ošetřovatelství - efektivní diagnostický proces a jednotnou terminologii. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,82€

Ošetřovatelství II

Ošetřovatelství II (e-kniha)

Učebnice ošetřovatelství s ucelenými a aktuálními informace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků daného předmětu: komunikace, etika, člověk, jeho motivace a potřeby, paliativní péče... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
9,53€

Základy psychologie pro zdravotnické obory

Základy psychologie pro zdravotnické obory (e-kniha)

Publikace je uceleným textem v oblasti aplikované psychologie, má využití pro všechny formy studia nelékařských oborů i v oblasti dalšího vzdělávání ve zdravotnictví a ve zdravotnicko sociální oblasti. Předložená publikace je... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
11,65€

Ošetřovatelství v chirurgii I

Ošetřovatelství v chirurgii I (e-kniha)

Moderní a dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zaměřená na chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Obsahuje základy chirurgie a dále zpracovává problematiku ošetřovatelství v traumatologii, kardiochirurgii, chirurgii krku... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
10,24€

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu (e-kniha)

Odborná publikace, zcela ojedinělá na českém trhu, je určena studentům ošetřovatelství, porodní asistence, pediatrického ošetřovatelství, všeobecným sestrám a dětským sestrám uplatňujícím při své praxi metodu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,82€

Ošetřovatelská péče v chirurgii

Ošetřovatelská péče v chirurgii (e-kniha)

Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Grada (2013)
pro bakalářské a magisterské studium

Kniha zpracovává problematikou ošetřovatelské péče váchirurgii. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části je v jednotlivých kapitolách nastíněn úvod do chirurgického ošetřovatelství, perioperační péče... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
14,14€

Supervize v ošetřovatelské praxi

Supervize v ošetřovatelské praxi (e-kniha)

Ojedinělá publikace, která zpracovává tematiku supervize v práci sestry a nelékařských pracovníků. Seznamuje čtenáře s důvody supervize v práci sester a lékařů i sájejími cíli, popisuje průběh, metody i různé modely supervize... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
7,05€

Zvládání problémových situací se seniory

Zvládání problémových situací se seniory (e-kniha)

Marcela Hauke, Grada (2014)
nejen v pečovatelských službách

Kniha čtivým způsobem popisuje zvládání problémového chování seniorů, ale i dalších problémových situací, se kterými se setkávají zaměstnanci zejména v pečovatelských službách při zajišťování péče seniorům v jejich... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,46€

Ošetřovatelství v interně I

Ošetřovatelství v interně I (e-kniha)

Zcela nová učebnice ke zvládnutí studijních povinností v předmětu Ošetřovatelství v klinických oborech, zaměřená na péči o nemocné na interních odděleních. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
12,36€

Zdravotní nauka 1. díl

Zdravotní nauka 1. díl (e-kniha)

Iva Nováková, Grada (2011)
Učebnice pro obor sociální činnost

Učebnice je určena především pro žáky středních odborných škol se zaměřením na problematiku sociální péče. V textu prvního dílu je zpracován přehled základních znalostí ze somatologie - seznamuje se základy anatomie... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,46€