Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Knihy o špeciálnej pedagogike

Našli sme 898 titulov

Čítanka pre dyslektikov

Táto knižka je určená predovšetkým deťom s problémami v čítaní. Rovnako je práca s knižkou osožná pre deti, ktoré nemajú dostatočnú predstavu o obsahu prečítaného deja – teda problémom je tzv. čítanie s porozumením. Texty v knižke... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,99€
8,68€

Moje učenie

Andrea Šedibová, Expol Pedagogika (2009)
Učebný materiál pre deti s autizmom tvorí podklad k vytváraniu konkrétnych úloh osobitne pre každého žiaka s prihliadnutím...

Učebný materiál pre deti s autizmom tvorí podklad k vytváraniu konkrétnych úloh osobitne pre každého žiaka s prihliadnutím na jeho aktuálnu vývinovú úroveň. Učebný materiál pozostáva z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
47,00€
42,30€

Školský digitálny koordinátor

MŠVVaŠ SR zaviedlo pozíciu školský digitálny koordinátor ako špecialistu vo výchove a vzdelávaní v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (koordinátorov pre informatizáciu a vzdelávanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
22,00€
17,38€

Desať vecí, ktoré by každé dieťa s autizmom chcelo, aby ste vedeli

Ellen Notbohm, Európa (2014)
Rozšírené a aktualizované vydanie celosvetového bestselleru Jedna z najpopulárnejších kníh komunity spojenej s autizmom...

Nadčasová publikácia Ellen Notbohm prekypuje pochopením, súcitom a sviežim humorom. Opisuje desať charakteristík, ktoré pomáhajú objasniť – nie definovať – deti s autizmom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,99€
9,47€

Čítanka pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Čítanka pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Vybrané texty v učebnici sú pestré, primerane náročné vzhľadom na vek a danú skupinu žiakov. V dostatočnej miere sa strieda poézia s prózou, vhodne sa striedajú dlhšie a kratšie texty, ich náročnosť je vzostupná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,90€

Průlom v autismu

Raun Kahlil Kaufman, Citadella (2016)
Jako chlapec byl Raun K. Kaufman silný autista. Takovou diagnózu mu určili mnozí odborníci, kteří mluvili i to, že má IQ...

Jako chlapec byl Raun K. Kaufman silný autista. Takovou diagnózu mu určili mnozí odborníci, kteří tvrdili i to, že má IQ menší než 30 a celý život bude muset strávit v nějakém ústavu. Po letech byl Raun promován na Brown University, kde úspěšně... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,80€
13,32€

Relaxace nejen pro děti s ADHD

Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová, D&H (2008)
Máte neklidné, nesoustředěné dítě?

Publikace nabízí celou řadu relaxačních technik využitelných nejen pro děti s ADHD. Rozšířena je i o psychrelaxační hry a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,33€
5,70€

Nedirektívna terapia hrou a filiálna terapia

Cieľom knihy je pomôcť odborníkom rozšíriť poznatky v oblasti terapeutickej a poradenskej práce s malými deťmi a ich rodičmi. Snahou autorky je čitateľom poskytnúť základné informácie a praktický exkurz do metódy nedirektívnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,50€
26,55€

Kuliferdo - Pozornosť

Kuliferdo - Pozornosť

Věra Gošová, Raabe (2014)
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu. Posledný zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej...

Posledný zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,00€

Dyslexia

Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová, Sandra Srholcová, D&H (2006)
Metódy reedukácie špecifických porúch učenia

Metodický materiál určený predovšetkým pre pracovníkov pedagogicko - psychologického poradenstva, učiteľov a rodičov. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,89€
3,50€

Kuliferdo - špecifické poruchy učenia

Věra Gošová, Raabe (2013)
Súbor siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou...

Súbor siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
18,90€

Relaxácia nielen pre nepokojné deti

Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová, Sandra Srholcová, D&H (2007)
(a deti s ĽMD - ADHD, ADD)

Metodický materiál určený predovšetkým pre učiteľov, vychovávateľov a pracovníkov pedagogicko - psychologických poradní. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,99€
4,49€

Píšem prvé slová

Lucia Kociánová, INFRA Slovakia (2020)
Edukačný materiál

Originálny edukačný materiál, ktorý vychádza z pedagogiky M. Montessoriovej. Je určený pre deti, ktoré sa začínajú učiť písať/čítať a tiež pre staršie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Uľahčí deťom písanie, ale aj čítanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,80€
14,22€

7 návyků šťastných dětí

Jak naučit děti správným hodnotám a žít podle principů. Inspirativní obrázková kniha pro děti a rodiče. Sean Covey na sedmi příbězích názorně ilustruje příslušný návyk a pomáhá dětem osvojit si správné hodnoty již v raném věku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
21,95€
15,37€

Dyslektická čítanka pro 4. - 5. ročník

Tato publikace navazuje na Dyslektickou čítanku pro 1. - 2. roč. a Dyslekticku čítanku pro 2. - 3. roč. téže autorky. Texty jsou voleny tak, aby svou rozmanitostí přitáhly ke čtení. Zpočátku jsou jednodušší, postupně však jejich ná Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,30€
7,63€

La!

Hervé Tullet, Portál (2020)
Knížka, která dělá zvuky

Další hravá kniha známého výtvarníka Hervé Tulleta je tentokrát zaměřená na zvuky. Hravou formou, jakou známe z jeho Knížky nebo Barev, rozpohybovává barevné puntíky, které tentokrát děti doprovázejí zvuky. Velký puntík je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,38€
8,67€

Zábavné čtení (nejen) pro dyslektiky

Miluše Jirušková, Edika (2022)
Určeno pro děti, rodiče i učitele

Čtení by mělo být příjemným prožitkem. Ne všichni ale dokáží s lehkostí „hltat“ jedno slovo za druhým. Naopak, aby z textu získali informace, musejí překonávat překážky. Kniha, kterou držíte v ruce, je určena dětem od 7 let; zejména těm, kteří... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,79€
9,71€

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa...

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
25,20€

Dyslektická čítanka pro 1. a 2.ročník

Společně s Dyslektickou čítankou pro 2. - 3. ročník a Čítankou pro dyslektiky II, III a IV téže autorky tvoří ucelenou řadu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,20€
5,90€

Komunikační karty PAS - Činnosti

Komunikační karty slouží jako pomocník pro rozvoj slovní zásoby u dětí s narušenou komunikační schopností, jsou k dispozici jsou i pro děti s PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA. Sada se skládá ze 16 kartiček rozměru A6.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,23€
3,66€