🎉 E-knižný majáles: 20 000 e-kníh so zľavou 10%

Odborná a náučná

Našli sme 5482 titulov

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání (e-kniha)

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
39,47€
35,52€

Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.). Komentář (e-kniha)

Publikace je podrobným komentářem zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Výklad je doplněn judikaturou i souvislostmi s dalšími právními předpisy - národními i evropskými. Komentář je pro větší srozumitelnost... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
35,87€
32,28€

Nové mezinárodní dohody na ochranu investic (e-kniha)

Monografie představuje nové mezinárodní dohody o ochraně investic se zvláštním důrazem na reformu řešení sporů mezi investory a státy. To vše je zasazené do kontextu širších a aktuálních problémů mezinárodního... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,77€
15,09€

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.). Zákon o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.). Praktický (e-kniha)

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, církev nebo... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
57,94€
52,15€

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení – po třetí (e-kniha)

Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,94€
15,25€

Meritum Účetnictví podnikatelů 2018 (e-kniha)

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
27,16€
24,44€

Cizinci a daně. Zdaňování všech druhů příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v ČR - 5. vydání (e-kniha)

Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,89€
15,20€

Budoucnost lidstva (e-kniha)

Michio Kaku, Prostor (2019)
Náš úděl mezi hvězdami

Kniha slavného astrofyzika a popularizátora vědy Michia Kakua ukazuje, kam by lidstvo mohlo dospět v oblasti kosmických letů, zlepšování člověka a osidlování vesmíru. Mimo jiné se zabývá cestováním na Mars, hledáním mimozemského... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,59€
8,63€

Mzdové účetnictví 2019 (e-kniha)

Václav Vybíhal, Grada (2019)
praktický průvodce

Publikace je určena všem zájemcům o problematiku mzdového účetnictví a s ním související mzdovou a personální agendu. Zabývá se základními úkoly mzdové účetní, pracovním právem, personální agendou, státní sociální podporou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,90€
14,31€

Office 2019 (e-kniha)

Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský, Grada (2019)
Průvodce uživatele

Na trh přichází nejnovější verze MS Office 2019. S touto knihou se ve změněném ovládání oblíbeného kancelářského balíku programů rozhodně neztratíte. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€
9,53€

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019 (e-kniha)

Po přečtení získáte komplexní přehled v účetnictví. Kniha je psána srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,76€
6,98€

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - komentář, 2. vydání (e-kniha)

Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem této knihy je... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
28,86€
25,97€

Přírodní léčení (e-kniha)

Melissa Corkhill, CPRESS (2019)
uzdravte se svépomocí

Co může být lepšího než umět pomoci sobě i svým blízkým zmírnit či vyléčit zdravotní potíže, a to pomocí přírodních prostředků? Melissa Corkhill v této knize nabízí řadu praktických doporučení, jak těžit z možností... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,32€
5,69€

Dítě, které se v životě neztratí (e-kniha)

Anita Michajluková, CPRESS (2019)
Jak ho vychovat a podpořit na vlastní cestě

Co můžeme dělat, abychom měli spokojené vztahy se svými dětmi Vydejte se na objevnou cestu za nalezením vlastního fungujícího přístupu ke svým dětem. S respektem k tomu, jaký jste rodič a jaké je vaše dítě. Podíváme se pod... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,18€
6,46€

Drogy v dopravě (e-kniha)

Monografie pojednává o problematice nelegálních návykových látek v silniční dopravě. Obliba užívání drog v populaci se logicky promítá i do situace v silniční dopravě v podobě zvýšeného počtu řidičů řídících vozidlo pod... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,52€
11,27€

Základy horního a energetického práva (e-kniha)

Výklad je členěn do 4 základních kapitol, které na sebe věcně navazují a poskytují komplexní přehled o základních pojmech, principech a institutech geologického práva, horního práva, energetického práva a atomového práva. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,58€
12,22€

Nezávislá mysl (e-kniha)

Tato kniha obsahuje improvizované promluvy, které Osho pronesl v raném období svého učení při třídenním meditačním soustředění v Bombaji. Jejich ústředním tématem je práce s myslí zaměřená na její osvobození od... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,19€
4,67€

Správa a vymáhání pohledávek v praxi (e-kniha)

Publikace se zabývá správou a vymáháním pohledávek od okamžiku jejich vzniku až do doby jejich vymožení a je určena zejména statutárním orgánům, podnikovým právníkům, finančním ředitelům a vůbec osobám odpovědným za... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,85€
7,07€

Orchideje České republiky (e-kniha)

Objevte kouzlo českých orchidejí ve druhém, rozšířeném vydání této výpravné celobarevné publikaci! Na jejích stránkách zavedeme čtenáře do fascinujícího světa orchidejí, který udivuje rozmanitostí forem, nápaditostí... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,54€
12,19€

Kdo stvořil Stvořitele? (e-kniha)

Úvodní část knihy tvoří krátké úvahy o základních pojmech křesťanství, o Desateru, svátostech, Modlitbě Páně. V druhé části autor odpovídá na otázky dětí. Po Pár krocích do křesťanství, které byly určeny pro starší... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,29€
4,76€