📚 Aktuálne knižné zľavy

Ošetrovanie

Našli sme 55 titulov

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství (e-kniha)

Klinické doporučené postupy (KDP), jejich definování, charakteristika, tvorba a implementace v praxi. Publikace seznamuje českou ošetřovatelskou komunitu s problematikou a využitím KDP v ošetřovatelské praxi. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,82€

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (e-kniha)

Jitka Hůsková, Petra Kašná, Grada (2009)
Pracovní sešit I/1. díl

Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,63€

Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi

Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi (e-kniha)

Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi přináší informace jak správně testovat tyto poruchy, jak pracovat a rehabilitovat s lidmi, kteří mají deficit v této oblasti. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,05€

Ošetřovatelství II

Ošetřovatelství II (e-kniha)

Ilona Plevová, , Grada (2011)

Učebnice ošetřovatelství s ucelenými a aktuálními informace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků daného předmětu: komunikace, etika, člověk, jeho motivace a potřeby, paliativní péče... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,53€

Paliativní medicína

Paliativní medicína (e-kniha)

Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Yvona Pospíšilová, , Grada (2004)
Druhé, přepracované a doplněné vydání

V knize (obdržela Cenu Grada 1998) nalezneme potřebné obecné informace jak o nádorové diagnostice a léčbě, tak statě speciální - včetně vztahů etických, duchovních, sociální problematiky i domácí péče. Otázka paliativní léčby... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,07€

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii

Základní ošetřovatelská péče v pediatrii (e-kniha)

Kniha, která je svým pojetím ojedinělá, je určena studentům ošetřovatelství, nově nastupujícím sestrám i těm, které již v pediatrických oborech pracují. Autorský kolektiv složený ze zkušených sester a lékařů vytvořil... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,53€

Kapitoly z ošetřovatelské péče II

Kapitoly z ošetřovatelské péče II (e-kniha)

Zdeňka Mikšová, Marie Froňková, Marie Zajíčková, Grada (2005)
aktualizované a doplněné vydání

Publikace je určena všem studentkám ošetřovatelství na vyšších odborných, vysokých i středních zdravotnických školách, postkvalifikačních studiích, ale i sestrám v praxi, které si chtějí osvěžit své vědomosti. Jde o druhý... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,76€

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu (e-kniha)

Odborná publikace, zcela ojedinělá na českém trhu, je určena studentům ošetřovatelství, porodní asistence, pediatrického ošetřovatelství, všeobecným sestrám a dětským sestrám uplatňujícím při své praxi metodu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,82€

Ošetřovatelská péče v chirurgii

Ošetřovatelská péče v chirurgii (e-kniha)

Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Grada (2013)
pro bakalářské a magisterské studium

Kniha zpracovává problematikou ošetřovatelské péče váchirurgii. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části je v jednotlivých kapitolách nastíněn úvod do chirurgického ošetřovatelství, perioperační péče... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,65€

Svépomocná příručka sestry

Svépomocná příručka sestry (e-kniha)

Radkin Honzák, Galén (2015)
Psychothriller

Vtipně psaná knížka oblíbeného autora nabízí jakéhosi průvodce pro přežití sestry v jejím náročném povolání. Text poskytuje rady a doporučení, jak – řečeno tenisovou hantýrkou – odvracet vyčerpávající... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,37€

Ošetřovatelská péče 2. díl

Ošetřovatelská péče 2. díl (e-kniha)

Patrik Burda, Lenka Šolcová, Grada (2016)
Pro obor ošetřovatel

Učebnice stěžejního předmětu oboru Ošetřovatel. Navazuje na základy ošetřovatelské péče v 1. dílu. Seznamuje žáky s problematikou péče o nemocné při různých onemocněních. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,88€

Prevence dekubitů

Prevence dekubitů (e-kniha)

Kniha je určena nejen sestrám, lékařům a studentům zdravotnických oborů, ale všem pracovníkům, kteří pečují o pacienty s omezenou pohyblivostí. Dekubity jsou jedny z kritických ukazatelů kvality péče, jejich výskyt může výrazně sn Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,21€

Fyzikální vyšetření pro sestry

Fyzikální vyšetření pro sestry (e-kniha)

Marie Nejedlá, Grada (2015)
2., přepracované vydání

Kniha je koncipována jako základní učebnice pro studenty ošetřovatelství a sestry v praxi. Seznamuje se základními technikami sběru anamnestických dat a fyzikálního vyšetření pacientů umožňujícími získat co nejvíce informací... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,59€

Kapitoly z ošetřovatelské péče I

Kapitoly z ošetřovatelské péče I (e-kniha)

Zdeňka Mikšová, Marie Froňková, Renáta Hernová, Marie Zajíčková, Grada (2005)
Aktualizované a doplněné vydání

Aktualizované a doplněné vydání známé publikace, která vychází ve dvou dílech, je určeno všem studentům ošetřovatelství na vyšších odborných vysokých i středních zdravotnických školách, postkvalifikačních studiích... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,26€

Stomie

Stomie (e-kniha)

Jediná ucelená publikace na našem trhu pro sestry, které pečují o pacienty se stomií. Obsahuje přehledné informace o historii, stomických pomůckách, operacích končících stomií, o problémech, které stomiky provázejí. Obsahuje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,17€

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník (e-kniha)

Jarmila Kelnarová, , Grada (2009)
1. díl

Moderní učebnice ošetřovatelství je koncipována pro výuku žáků oboru zdravotnický asistent na středních zdravotnických školách. Je určena 2. ročníkům studia a navazuje na úspěšnou učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,76€

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty (e-kniha)

Jitka Hůsková, Petra Kašná, Grada (2009)
Pracovní sešit II/1. díl

Pracovní sešit navazuje na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník a obsahuje stěžejní témata pro 2. ročník - podávání léků, aplikace injekcí, infuzí, transfuzí a také se zabývá problematikou péče... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,63€

Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika

Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (e-kniha)

Dagmar Mastiliaková, Grada (2014)
v moderní ošetřovatelské praxi

Kniha pro studenty ošetřovatelství a sestry z ošetřovatelské praxe se zaměřuje na rozvoj systémových vědomostí a dovedností v oblasti aplikace první a druhé fáze ošetřovatelského procesu (posuzování stavu zdraví... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,24€

Bezpečnost a etika v perioperační péči

Bezpečnost a etika v perioperační péči (e-kniha)

Publikace zaměřená na hygienický a bezpečnostní režim v perioperační péči a na etická pravidla péče o pacienty na operačních sálech. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,76€

Ošetřovatelství v intenzivní péči

Ošetřovatelství v intenzivní péči (e-kniha)

Gabriela Kapounová, Grada (2020)
2., aktualizované a doplněné vydání

Druhé, doplněné vydání úspěšné publikace pro studenty ošetřovatelství. Obsahuje všechny důležité informace spojené s péčí o pacienta na jednotkách intenzivní péče. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,27€