🎈 Osláv knižný festival zliav na Deň detí

Učebnice a slovníky

Našli sme 766 titulov

1000 švédských slovíček (e-kniha)

S ilustrovaným slovníkem v kapse zvládnete všechna základní potřebná slovíčka a fráze! Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování švédských slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,05€
4,55€

Orientace v prostoru a v čase pro děti od 4 do 6 let (e-kniha)

Jiřina Bednářová, Edika (2013)
Kdy to bylo, kde se stalo, medvídě se zatoulalo

Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji časové orientace a prevenci potíží ve čtení, psaní, matematice a obtíží v získávání studijních dovedností plynoucích z nedostatečně rozvinuté časové orientace, vnímání... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,35€
3,02€

Mezi námi pastelkami (e-kniha)

Jiřina Bednářová, Richard Šmarda (ilustrácíe), Edika (2019)
Grafomotorická cvičení a nácvik psaní pro děti od 3 do 5 let, 1. díl

Publikace Mezi námi pastelkami obsahuje: 1) grafomotorická cvičení pro děti ve věku od 3 do 5 let, pomocí kterých se rozvine: - jemná motorika a psychické funkce potřebné při kreslení a psaní - grafomotorické dovednosti a kresba... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,35€
3,02€

Angličtina pro aktivní seniory (e-kniha)

Chtěli jste se vždycky naučit anglicky, ale nenaskytla se Vám ta správná příležitost? Nikdy není pozdě začít! Cizí jazyk se můžete učit v každém věku. S Angličtinou pro seniory zvládnete základní témata a gramatiku... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,32€
5,69€

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory (e-kniha)

Leoš Navrátil, , Grada (2017)
2., zcela přepracované a doplněné vydání

Učebnice pro studenty bakalářského programu lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením. Aktualizovaná a zcela přepracovaná publikace, která je nezbytná pro absolvování studia. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,90€
14,31€

Ruský jazyk pre samoukov (e-kniha)

Naučte sa po rusky s úsmevom! Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,00€
5,40€

Pravidla českého pravopisu (e-kniha)

Námi předkládaná Pravidla českého pravopisu vychází vstříc každodennímu užívání. Tvoří přehledný a srozumitelný výklad pravopisných pravidel a tvarosloví s kompletním zapracováním Dodatku zveřejněného v roce 1994 MŠMT ČR... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,69€
3,32€

Elements of Time Series Econometrics: an Applied Approach (e-kniha)

Kniha přináší soubor základních i pokročilých technik a postupů používaných v ekonometrické analýze časových řad. Kniha klade důraz na umožnění efektivního použití popsaných technik v aplikovaném ekonomickém výzkumu. Toho je .. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€
6,30€

Aerobik a fitness (e-kniha)

Učební text je určen pro účastníky akreditovaného kurzu ASA (Akademie Sportovních Aktivit). Obsahuje veškeré nezbytné znalosti pro instruktora aerobiku, jakými jsou názvosloví, práce s hudbou, technika prvků, stavba hodiny, metodika, ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€
4,50€

Korespondence v češtině: příručka pro cizince (e-kniha)

Jak napsat dopis, jak mu porozumět a reagovat na něj? Které výrazy jsou vhodné a obvyklé, oslovujeme-li přátele, rodiče, nadřízené, úřady nebo zaměstnavatele, a jaké náležitosti má takový dopis mít? Na tyto i další otázky... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€
3,60€

Bubáček (e-kniha)

Lukáš má rád pohádky o strašidlech. Ale všechny už mu maminka před spaním vyprávěla. Co teď? Musí vymyslet nějakou novou – o Bubáčkovi. Tatínek ho Lukášovi pak pěkně nakreslil. Když se však Lukáš druhý den ráno probudí, Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,05€
4,55€

Francúzština inak pre cestovateľov (e-kniha)

Ivana Galvánková, Ivana Galvánková (2019)
úplní začiatočníci

Jazyková učebnica pre každého, kto sa rozhodne stráviť dovolenku vo Francúzsku, alebo inej frankofónnej krajine. V knihe je všetko zrozumiteľne vysvetlené a nájdete v nej iba frázy a slovíčka, ktoré sa vám naozaj zídu v každodennej... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,90€
17,91€

Morfologie zubů. Kreslení a modelování zubů (e-kniha)

Třetí vydání učebnice, určené studentům Lékařské fakulty v Plzni. Teoretická část učebního textu se zabývá základním popisem zubu, jeho značením, morfologií tvrdých zubních tkání a morfologií stálého chrupu. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,00€
3,60€

Ve světle kabaly (e-kniha)

Michala Benešová, Karolinum (2017)
Židovská mystika v polské literatuře meziválečného období (Aleksander Wat, Bruno Schulz, Bolesław Leśmian)

Kniha Ve světle kabaly mapuje reflexi židovské religiózní a mystické tradice v polské meziválečné literatuře, a to na příkladu tří autorů, kteří reprezentují odlišné způsoby jak vnímání vlastních židovských kořenů, tak ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€
9,00€

Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů (e-kniha)

Jaroslav Smrž, profesor biologie na Univerzitě Karlově v Praze, přichází s novým původním učebním textem zoologie bezobratlých, čímž vyplňuje výraznou mezeru v oblasti přírodovědných publikací na českém trhu. Kniha je určena... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€
6,30€

Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů (e-kniha)

Monografie se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje českých (před rokem 1993 československých) tenistů. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda a případně nakolik souvisí soutěžní úspěšnost tenistů dosahovaná v žákovských ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€
4,50€

Jazyky v komunikaci neslyšících (e-kniha)

Alena Macurová, Radka Zbořilová, , Karolinum (2019)
ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK A ČEŠTINA

Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od poloviny 90. let 20. stol. a předkládá dílčí sondy do charakteristiky jazyků Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,00€
7,20€

Řízení sociálních procesů v České republice (e-kniha)

Kolektivní monografie přináší pohled na principy a úspěšnost veřejného řízení sociálních procesů z různých úhlů pohledu. Ačkoli sociální procesy působí na první pohled odlišně, spojují je právě principy jejich řízení... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,00€
4,50€

Německo-český a česko-německý sportovní slovník (e-kniha)

Eva Pokorná, Karolinum (2019)
Deutsch-tschechisches tschechisch-deutsches Sportwörterbuch

Německo-český a česko-německý sportovní slovník je rozsáhlou databází termínů z oblasti sportu a dalších s ním úzce souvisejících oborů. Zahrnuje tematické okruhy: studium sportu, pojetí sportu, kategorizace sportovních odvětví.. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,00€
6,30€

Psycholog ve zdravotnictví (e-kniha)

Učební text Psycholog ve zdravotnictví je určen posluchačům stejnojmenného kurzu, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Úspěšné zakončení tohoto kurzu umožňuje posluchačům jednooborového studia... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,00€
2,70€