🎬 Letný filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Kniha Remeslá a cechy v starom Prešporku - Vladimí Segeš

Remeslá a cechy v starom Prešporku

Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., (1950, Bratislava). Vyštudoval historické vedy - archívnictvo na Filozofickej fakulte...


🍌 Odosielame o 4 dni.
12,90€
Zľava 7%
12,00€

Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., (1950, Bratislava). Vyštudoval historické vedy - archívnictvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. Od roku 1995 je vedeckým pracovníkom Vojenského historického ústavu v Bratislave, externe pôsobí na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Je autorom monografií, spoluautorom a editorom viacerých diel z oblasti medievalistiky, vojenských dejín a dejín miest i práva.
Remeselníci a ich záujmové združenia - cechy zohrávali dôležitú úlohu v niekdajšom slobodnom kráľovskom meste Prešporku, ktoré istý čas bolo metropolou Uhorského kráľovstva. Autor približuje atmosféru mesta od stredoveku až po zánik cechov, zloženie mestskej spoločnosti s dôrazom na remeslá a ich postavenie v hospodárskom, politickom i kultúrnom živote mesta. Opisuje vnútorný život prešporských cechov, pracovný proces, zvyky a obyčaje, cechovú subordináciu, práva a povinnosti majstrov, tovarišov, učňov ale aj fušerov; aká bola ich životná úroveň, čo jedli a pili, ako sa obliekali, zabávali a trávili voľný čas. Kniha je bohato ilustrovaná dobovými rytinami, vyobrazeniami remeselníkov a ich dielní, cechových artefaktov ako pečatidlá, znaky, vývesné štíty či zvolávacie tabuľky, ktoré dnešnému súčasníkovi približujú takmer zabudnutý remeselnícky svet.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 135×200 mm ISBN: 9788081140495 Počet strán: 204 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách