🛍️ Akčné zľavy na knihy!

Výzkum a vývoj léčiv


🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,70€
Zľava 10%
12,33€

Výzkum a vývoj léčiv - originálních i generických - má multidisciplinární charakter. Učební text k tomuto předmětu nemůže obsáhnout všechny obory a navazuje proto na znalosti získané v jiných předmětech. V rámci popisu výzkumu a vývoje léčiv byl kladen důraz především na popis osudu léčiva v organismu prostřednictvím vztahů mezi strukturou a biologickou aktivitou. Z matematického hlediska byla zvolena relativně jednoduchá metoda regresní analýzy v tzv. Hanschově modelu korelační analýzy. Významná pozornost je věnována popisu interakcí bioaktivních látek s biomakromolekulami prostřednictvím jejich fyzikálně chemických vlastností. Stručně jsou charakterizovány komplikovanější matematické modely a metody molekulového modelování. Je diskutována farmakokinetika léčiva se zřetelem na dílčí děje při transportu léčiva z místa aplikace na místo účinku. Jedna z kapitol se zabývá opticky aktivními léčivy a vlivem optické otáčivosti na jejich chování v biologickém systému.

ISBN: 9788070806777 Rozmer: 200×280 mm Počet strán: 166 Jazyk: čeština

Zaradené v kategóriách