📚 Horúce knižné zľavy

Právní odpovědnost v medicině


🍎 Vypredané
21,14€

 Kniha Právní odpovědnost v medicíně je určena především lékařům, zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům. Pojednává srozumitelným způsobem o praktických otázkách právní odpovědnosti v medicíně i o možnostech právní ochrany lékařů a dalších zdravotnických pracovníků z pohledu současného práva.
 Význam této problematiky je v praxi lékařů a dalších zdravotníků stále aktuálnější. Přibývá žalob a trestních oznámení, případů skandalizace lékařů v médiích, téměř každý proces s lékařem je předmětem zájmu sdělovacích prostředků. Kromě praktického rozboru jednotlivých druhů právní odpovědnosti v medicíně, doplněného řadou příkladů, se autoři zaměřují na otázku, jak předcházet těmto nepříjemným situacím i jak jednat, pokud k nim již dojde. Podrobně jsou rozebrány i aktuální otázky zdravotní péče související s právní odpovědností, jako je povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků, komunikace s pacienty a jejich rodinami, odpovědnost za podřízené a při týmové práci, obsah pojmu »lege artis« ap. Na více místech autoři vyslovují své názory ke sporným či dosud nedostatečně řešeným otázkám medicínského práva.
 OBSAH:
I. část
1. Kdy vzniká právní odpovědnost. Druhy právní odpovědnosti
2. Trestní odpovědnost
3. Občanskoprávní odpovědnost
4. Pracovněprávní odpovědnost
5. Správní odpovědnost
6. Disciplinární odpovědnost
II. část
7. Převzetí pacienta do péče
8. Lex artis. Diagnostické a terapeutické výkony
9. Odpovědnost za podřízené a při týmové práci
10. Komunikace s pacientem a rodinou
11. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků
12. Specifické úseky zdravotní péče
III. část
13. Právní ochrana lékařů a dalších zdravotnických pracovníků
14. Závěr
Literatura
Soupis právních dokumentů

Jazyk: český Rozmer: 130×190 mm ISBN: 8085824884 Počet strán: 367 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách