🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (č. 116/2020 Sb.). Praktický komentář (e-kniha)

Stav k 1. 9. 2020


🌴 Okamžite na stiahnutie
🎄 Do Vianoc: ÁNO
11,25€

Ke dni 8. 4. 2020 nabyl účinnosti nově přijatý zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, dle kterého mohou očkovaní a jejich blízcí požadovat po státu náhradu újmy způsobené povinným očkováním
Cílem zákonodárce při přijímání zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním bylo zakotvit v českém právním řádu možnost domáhat se na státu náhrady újmy, která očkovanému nebo osobě blízké vznikla v důsledku podrobení se povinnému očkování, neboť je to právě stát, kdo ukládá povinnost podrobit se povinným očkováním. Tato možnost do přijetí zákona absentovala. Jedná se přitom o možnost zcela zásadní z hlediska ústavně garantovaného práva na náhradu újmy vzniklé zákrokem, který je pacient nucen podstoupit.
 
Komentář je určen pro každého, kdo se bude o problematiku odškodňování následků povinného očkování zajímat, a každého, koho se bude tato problematika osobně týkat. Je samozřejmě určen také právníkům a advokátům, kteří budou očkované a jejich blízké při aplikaci zákona zastupovat.978-80-7598-869-0 

Jazyk: český Rok vydania: 2020 Počet strán: 88

Zaradené v kategóriách