Máj, nové knižné zľavy až do 80% maj!

Celospoločenské náklady projektu pozemných komunikácií


🍌 Odosielame o 12 dní.
32,34€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Cestná infraštruktúra prispieva k ekonomickému, sociálnemu, politickému a kultúrnemu rozvoju krajiny a jeho regiónov. Rozvoj cestnej siete ovplyvňuje najmä výška finančných prostriedkov štátu, ktoré sú pre cestnú infraštruktúru vyčlenené. Výška finančných prostriedkov alokovaných do konkrétneho projektu pozemnej komunikácie by mala byť založená na hodnotení jeho efektívnosti s cieľom získania čo najväčšej spoločenskej hodnoty. Hodnotenie efektívnosti projektov pozemných komunikácií vychádza z nákladov životného cyklu. Životný cyklus pozemnej komunikácie je definovaný sled fáz, ktorý začína predprojektovou prípravou a končí jeho rekonštrukciou. V každej fáze životného cyklu vznikajú charakteristické druhy nákladov. Najpodstatnejšou fázou životného cyklu pozemnej komunikácie je fáza prevádzky, ktorá je definovaná užívaním motorizovanou a nemotorizovanou dopravou. Okrem prínosov, ktoré užívanie pozemnej komunikácie prináša, vznikajú vo fáze prevádzky negatívne dopady na spoločnosť, životné prostredie a užívateľov pozemných komunikácií. Členenie celospoločenských nákladov, ktoré bolo spracované na základe analýzy domácej a zahraničnej literatúry je rozsiahle, a ukazuje náročnosť v kvantifikácií a ocenení jeho jednotlivých zložiek. Z toho dôvodu je odborná publikácia zameraná na návrh kvantifikácie a ocenenia vybraných zložiek celospoločenských nákladov vo fáze prevádzky pozemnej komunikácie. Vzhľadom na aktuálnosť a spoločenský prínos predmetom publikácie je kvantifikácia a ocenenie nákladov na hluk z cestnej dopravy a nákladov na cestovný čas v dôsledku prác na ceste.
Spracované návrhy kvantifikácie a ocenenia vybraných zložiek celospoločenských nákladov tvoria podklad pre implementáciu do programu ISEH. Softvér ISEH hodnotí efektívnosť projektov pozemných komunikácií na základe dosiahnutých hodnôt ekonomických indikátorov nákladovo výnosovej analýzy.
Odborná publikácia je určená študentom vysokých škôl, výskumným pracovníkom, odborníkom správy pozemných komunikácií, projektantom, investorom a zhotoviteľom pozemných komunikácií.

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2020 ISBN: 9788055417103 Rozmer: neuvedený Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách