❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Matematika pre tretiakov - zbierka úloh - Miroslav Belic, Janka Striežovská

Matematika pre tretiakov - zbierka úloh


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,80€
Zľava 7%
6,32€

Zbierka úloh z matematiky je určená pre tretiakov základných škôl. Jej obsah bol vytvorený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.
Základnou charakteristikou zbierky úloh je ponúknuť učiteľovi možnosť ešte viac diferencovať prácu na hodinách matematiky. Žiakovi umožňuje lepšie si zopakovať preberané učivo, pochopiť súvislosti a vzťahy a aplikovať použité poznatky v praxi.

Obsah zbierky úloh nadväzuje na postupy a spôsoby práce, ktoré boli použité v 1. a 2. ročníku ZŠ. Formálna orientácia v zbierke úloh je veľmi jednoduchá. Poradím tém a farebným odlíšením kopíruje kapitoly z učebnice a pracovných zošitov.

Každá strana predstavuje uzavretý komplex rôznorodých úloh, ktoré dovoľujú priebežne opakovať a upevňovať prebrané učivo. Jednotlivé úlohy možno preskakovať, opakovane sa k nim vracať a hľadať nové súvislosti.

Úlohy ponúkané v zbierke ponúkajú žiakom aktívnu účasť na objavovaní a hľadaní riešení a sú doplnené pútavými ilustráciami koníka Skočka, resp. situáciami zo života detí. Poukazujú na praktické využitie matematiky v praxi.

Osobitný dôraz sa kladie na precvičovanie kľúčového učiva, ktoré vyžaduje opakované precvičovanie a upevňovanie.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081462115 Počet strán: 64 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách