⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán na sklade!

Kniha Úplné znenia zákonov 19/2020 Zákon o cestnej doprave, zákon o cestnej premávke -

Úplné znenia zákonov 19/2020 Zákon o cestnej doprave, zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 27. 5. 2020


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,05€
Zľava 13%
11,35€

Podľa právneho stavu k 27. 5. 2020 (Úplné znenia zákonov 19/2020).
Úplné znenie zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Po zmene zákonmi č. 390/2019 Z. z., č. 473/2019 Z. z. a č. 90/2020 Z. z.:

Úpravy sa týkajú zmien v súvislosti s § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka. Tiež ide o legislatívno-technické úpravy v súvislosti s vypustením zápisu do obchodného registra. Delená účinnosť od 1. októbra 2020 je viazaná na potrebu vykonať úpravy príslušných informačných systémov verejnej správy vyvolané zmenou príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
V nadväznosti na pandémiu Covid 19 sa navrhli opatrenia tak, aby bolo možné vhodným spôsobom znížiť riziko ohrozenia verejného zdravia a zmierniť negatívne dopady na oblasti dopravy.


Úplné znenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

Po zmene zákonom č. 73/2020 Z. z.:


Pri trvalom vyradení vozidla z evidencie sa schválila možnosť požiadať aj o dočasné vyradenie vozidla z evidencie prostredníctvom elektronickej služby.
Z dôvodu obmedzených možností absolvovať lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia počas krízovej situácie sa predlžuje platnosť dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ako aj vodičských preukazov, a to až do obdobia po odvolaní krízovej situácie u vodičských skupín C, D, vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a kuriérov.
Počas krízovej situácie neplynú lehoty súvisiace so skúškou z odbornej spôsobilosti, čo sú lehoty uvedené v § 80 ods. 2 zákona.
Umožňuje sa ponechať si osvedčenie o evidencii, ak bola podaná žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie prostredníctvom elektronickej služby počas krízovej situácie.


Úplné znenie vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Po zmene vyhláškou č. 29/2020 Z. z.:


Zmeny sa týkajú spôsobu vykonania teoretickej skúšky u žiadateľa, hodnotenia jednotlivých častí skúšky z vedenia motorových vozidiel a tiež dochádza k zmenám v prílohách.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 256 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách