📚 Horúce knižné zľavy

Prírodoveda pre štvrtákov - obrázkové karty

Učebná pomôcka pre 4. ročník ZŠ

Aitec (0)

🍌 Odosielame o 13 dní.
23,20€
Zľava 7%
21,58€

Sada 92 jednostranných obrázkových kariet na papieri (formát B5), s obrázkami vychádzajúcimi priamo z pracovnej učebnice Prírodoveda pre štvrtákov. Prvá karta obsahuje zoznam všetkých obrázkových kariet.

Obrázkové karty sú farebne odlíšené podľa vybratých tematických okruhov v danom ročníku.
* Modrá farba Pátrame po neživej prírode a prírodných javoch – obsahuje obrázkové karty predmetov, ktoré využívajú princíp jednoduchých strojov, ktoré sa preberajú pri jednotlivých témach v tomto tematickom okruhu.
* Bledozelená farba Pátrame po stopách prírodných spoločenstiev – obsahuje obrázkové karty živočíchov a rastlín žijúcich v daných prírodných spoločenstvách a obrázkové karty chránených rastlín a živočíchov, ktoré sa preberajú pri jednotlivých témach v tomto tematickom okruhu.

Obrázkové karty sú podporným didaktickým materiálom určeným na vyučovanie pre učiteľa, ale aj pre žiaka na priamu manipuláciu.

Obrázkové karty je možné využiť pri výklade učiva, pri utvrdzovaní učiva, pri opakovaní učiva.

Obrázkové karty je vhodné využiť aj pri rôznych didaktických hrách, ktorých námety nájdete v Metodických komentároch k pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov.

Obrázkové karty je možné kombinovať aj s obrázkovými kartami k tretiemu ročníku.

Ďalšie námety na didaktické hry a inšpiráciu na prácu s obrázkovými kartami môžete získať aj na našich seminároch k danému predmetu.

Obrázkové karty predstavujú nadštandardnú učebnú pomôcku pre vyučovanie v 4. ročníku ZŠ.

Jazyk: slovenský Rozmer: 148×210 mm Katalógové číslo: 9788081461811 Počet strán: 92

Zaradené v kategóriách