☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Kniha Prírodoveda pre tretiakov - obrázkové karty -

Prírodoveda pre tretiakov - obrázkové karty

Učebná pomôcka pre 3. ročník ZŠ

Aitec (0)

🍌 Odosielame o 9 dní.
23,20€
Zľava 7%
21,58€

Sada 78 jednostranných obrázkových kariet na papieri (formát B5), s obrázkami vychádzajúcimi priamo z pracovnej učebnice Prírodoveda pre tretiakov. Prvá karta obsahuje zoznam všetkých obrázkových kariet.

Obrázkové karty sú farebne odlíšené podľa vybratých tematických okruhov v danom ročníku.
* Tmavozelená farba Objavujeme živočíchy – obsahuje obrázkové karty živočíchov, ktoré sa preberajú pri jednotlivých témach v tomto tematickom okruhu.
* Bledozelená farba Objavujeme rastliny – obsahuje obrázkové karty liečivých a jedovatých rastlín, obrázky plodov, poľných plodín, jedlých, nejedlých a jedovatých húb, ktoré sa preberajú pri jednotlivých témach v tomto tematickom okruhu.

Obrázkové karty sú podporným didaktickým materiálom určeným na vyučovanie pre učiteľa, ale aj pre žiaka na priamu manipuláciu.

Obrázkové karty je možné využiť pri výklade učiva, pri utvrdzovaní učiva, pri opakovaní učiva.

Obrázkové karty je vhodné využiť aj pri rôznych didaktických hrách, ktorých námety nájdete v Metodických komentároch k pracovnej učebnici Prírodoveda pre tretiakov.

Ďalšie námety na didaktické hry a inšpiráciu na prácu s obrázkovými kartami môžete získať aj na našich seminároch k danému predmetu.

Obrázkové karty predstavujú nadštandardnú učebnú pomôcku pre vyučovanie v 3. ročníku ZŠ.

Jazyk: slovenský Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788081461828 Počet strán: 78

Zaradené v kategóriách