Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Matematika 5 - munkafüzet 2


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,20€
Zľava 18%
5,08€

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa 2.Obsah Matematika 5, 2. pracovný zošit:
Násobenie a delenie prirodzených čísel
Násobenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky
Delenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky
Matematické operácie a zátvorky
Delenie so zvyškom
Násobenie spamäti
Písomné násobenie
Násobenie na kalkulačke
Delenie spamäti
Delenie peňazí
Algoritmus delenia
Písomné delenie
Delenie na kalkulačke
Porovnávanie podielom
Projekt: Baktéria Matika
Meranie, obvod a obsah
Meranie dĺžky úsečky
Premena jednotiek dĺžky
Obvod
Obsah
Projekt: Športové ihriská
Riešenie aplikačných úloh
Stĺpcový diagram
Kruhový diagram
Pravdepodobnostné pozorovania
Projekt: Evidenčné čísla motorových vozidiel

Recenzie a kritiky

Originálny názov: Matematika 5 - pracovný zošit 2 ISBN: 9788089792504 Rozmer: 210×300 mm Počet strán: 80 Väzba: brožovaná Jazyk: maďarčina

Zaradené v kategóriách