🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Ekonomika sietí - Tatiana Čorejová

Ekonomika sietí


🍌 Odosielame o 12 dní.
17,00€

Predkladaná učebnica je určená v prvom rade študentom denného i externého štúdia Žilinskej univerzity v Žiline, osobitne Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.Spracovanú problematiku môžu využiť aj študenti ďalších fakúlt a univerzít, pracovníci podnikateľských subjektov pôsobiacich na poštových trhoch a telekomunikačných trhoch, či trhoch elektronických komunikácií, ktorí pracujú na ekonomických úsekoch. Jej obsahová náplň bezprostredne súvisí s grantovými úlohami riešenými autormi VEGA 1/4573/07. Možnosti ohraničenia a vývojové tendencie koncepcie univerzálnej služby v pošte a telekomunikáciach v procese globalizácie a VEGA v1/0709/08. Poskytovanie verejnej telefónnej služby a spôsoby jej hodnotenia v procese globalizácie.

Učebnica predstavuje základný študijný materiál a predpokadá prehĺbenie a rozvinutie problematiky na prednáškach a cvičeniach z ekonomiky sietí ako aj individuálnym štúdiom základných ekonomických kategórií v zmysle všeobecnej ekonomickej teórie.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 Rozmer: 175×250 mm ISBN: 9788055401553 Počet strán: 322 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách