❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia - Vladimír Volčko, Tomáš Pázmány, Katarína Tomková, Lucia Volčková

Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

Komentár


🍌 Odosielame o 3 dni.
19,80€
Zľava 5%
18,79€

Publikácia Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia – komentár predstavuje svojím zameraním a komplexnosťou jedinečnú publikáciu, ktorá sa ako prvá a zároveň jediná v slovenskej odbornej literatúre zaoberá problematikou dvoch najčastejšie uplatňovaných úrazových dávok.

Podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona sa opiera o reálne skúsenosti autorov komentára s aplikáciou predmetného zákona v praxi, čo dáva komentáru punc praktickosti. Z tohto dôvodu sa môže pre čitateľa stať aj cenným návodom, ako v praktických situáciách uplatniť nároky na peňažné dávky na kompenzáciu bolesti a zníženia možnosti spoločenského uplatnenia. Významnou súčasťou komentára je aj pomerne rozsiahly výber rozhodnutí súdov v Slovenskej republike a Českej republike, pričom autori poukazujú aj na úskalia súčasnej právnej úpravy.

Komentár je určený nielen akademickej obci, ale predovšetkým praktizujúcim právnikom, teda právnym oddeleniam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, advokátom a sudcom, ktorí sa s aplikáciou tohto zákona v praxi stretávajú alebo majú záujem o prehĺbenie poznatkov z predmetnej oblasti. Publikácia však nepochybne osloví aj lekárov a znalcov, ktorí pri výkone svojej činnosti prichádzajú do kontaktu so spracovaním lekárskych a znaleckých posudkov.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 152×214 mm ISBN: 9788057100942 Počet strán: 200 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách