🌸 Majáles knižných zliav 📚

NaOčte sa gramatiku po nemecky

Nová vizuálna metóda (Niveau A1 – B2)


🍌 Odosielame o 8 dní.
28,00€
Zľava 15%
23,80€

Vizuálna nemecká gramatika „Naočte sa gramatiku po nemecky“ je určená na samoštúdium cudzieho jazyka novou vizuálnou metódou.

Aké sú rozdiely medzi písaním a výslovnosťou hlások a písmen? Aké členy existujú v nemčine? Ako utvorím prídavné mená? Ako sa počíta po nemecky? Aké druhy zámen existujú? Ako sa v nemčine tvoria slová? Aké druhy predložiek a prísloviek existujú? Ktoré nepravidelné slovesá musím poznať? Čo môžeme robiť so spojkami? Načo si treba dávať pozor pri tvorbe viet? ...a ešte veľa veľa ďalších gramatických pravidiel, ale aj výnimiek.

Vizuálna gramatika "Naočte sa gramatiku po nemecky" vám prostredníctvom úplne novej vizuálnej metódy ponúka spoľahlivé zvládnutie nemeckej gramatiky.

Prečo vizuálne učenie?
  • Pretože ľudský mozog dokáže vnímať obrázky a vizuálne zobrazenia oveľa rýchlejšie ako text. V skutočnosti na to potrebuje len zlomok sekundy.
  • Pretože pri učení cudzieho jazyka sa netreba zľaknúť množstva slovíčok a nezrozumiteľných gramatických pravidiel.
  • Pretože prostredníctvom vhodne zvolených obrázkov sa lepšie vryje do pamäte slovná zásoba, komunikácia aj gramatika.
Prečo vizuálna gramatika?
  • Väčšina ľudí, ktorí sa učia cudzí jazyk, sa chce, alebo musí, zaoberať aj gramatikou. Nie všetkým je to príjemné a mnohí sa desia množstva textu a nezrozumiteľných pravidiel.
  • Obrázky – ale nielen obrázky, ale aj grafiky, tvary a farby pomáhajú nášmu mozgu vytvárať jazykovú štruktúru a pochopiť text.
  • Táto kniha využíva spomínaný princíp, a tak môžu byť “suché” pravidlá zobrazené prehľadne a jednoducho.
  • Táto gramatika pritom nie je čistou obrázkovou knihou, skôr vizuálne podporuje text, narúša textovú masu a pomáha vám jednoduchšie pochopiť a spracovať jazykový obsah.
  • Spojením gramatického obsahu a vizuálnych zobrazení vzniká základ pre uvoľnené a pozitívne učenie.
Vizuálna gramatika je určená pre začiatočníkov a stredne pokročilých (A1 – B2).

Rok vydania: 2019 ISBN: 9788081403712 Rozmer: 160×230 mm Počet strán: 320 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách