❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Finančno-ekonomická analýza podniku - Karol Zalai,

Finančno-ekonomická analýza podniku

Šieste rozšírené vydanie

Karol Zalai, • SPRINT (2008)

🍎 Vypredané
13,74€

Dynamika ekonomického vývoja Slovenska sa prejavuje i záujmom o publikáciu pojednávajúcu o obsahu a metódach finančno-ekonomickej analýzy podniku. I piate vydanie sa rozobralo a to, spolu s inými zmenami vedie autorov k vydaniu šiestemu.
Spomenutiahodnými "novinkami" v šiestom vydaní sú tieto.
Inštrumentárium metód umožňujúcich kvantifikovať vplyv determinujúcich činiteľov sa obohacuje o výklad a aplikáciu integrálnej metódy Táto na rozdiel od doteraz využívaných metód je aplikovateľná i v prípadoch, keď analytický model bazíruje na nelineárnych vzťahoch činiteľov a analyzovaného ukazovateľa. Navyše excelovská aplikácia metódy výpočet vplyvu činiteľov robí veľmi promptným a presným. Príklady, ktoré sú v knihe kvantifikované touto metódou sú spracované i v elektronickej forme a sú umiestnené na priloženom CD nosiči. Po zadaní vstupných údajov to umožňuje analogicky riešiť individuálne zadania.
Kapitola venovaná finančnej analýze je doplnená o ilustratívny príklad, ktorý aplikuje a rekapituluje teoretické poznatky. Prináša tiež analýzu ukazovateľov rentability s využitím integrálnej metódy.
Text je prirodzene aktualizovaný o nové právne úpravy a výsledky prezentujúce finančnú situáciu slovenských podnikov.
Tieto zmeny si vyžiadali tiež zmeny v zložení autorského kolektívu. Boli doň kooptovaní Doc. RNDr. Arnold Dávid z Katedry matematiky EU v Bratislave, ktorý je autorom statí o integrálnej metóde, jej aplikácii i CD nosiča. Kapitoly po nebohej Doc. Ľudmile Kalafutovej redigovala Ing. Elena Moravčíková, PhD.
Pripomienky čitateľov vedúce k zdokonaleniu textu v podobe ďalšieho vydania autori s vďakou príjmu.
Autori

Príloha: CD Jazyk: slovenský Rok vydania: 2008 Rozmer: 175x250x25 mm ISBN: 8089085996 Počet strán: 385 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách