Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom - Ján Žabka, Pavol Černek

Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

učebnica, 1. časť


🍌 Odosielame o 9 dní.
4,75€
Zľava 17%
3,94€

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. 6. a 7. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení. Didaktické spracovanie učiva, štruktúra textu a motivačné prvky sú podobné ako v učebniciach pre predchádzajúce ročníky.

Učivo je spracované podľa ŠVP (Príloha ISCED 2 – 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky a cieľov predmetu. Obsah učebnice zodpovedá obsahu predpísanému učebnými osnovami a vytvára predpoklady na splnenie výstupných požiadaviek sformulovaných v odporúčanom vzdelávacom štandarde.

Učebnica je schválená a hradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. (3. vydanie)

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081205859 Počet strán: 144 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách