👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Financie a mena

Druhé, doplnené a prepracované vydanie Kolektív renomovaných autorov podáva komplexný obraz problematiky financií a...


🍎 Vypredané
11,97€

Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Kolektív renomovaných autorov podáva komplexný obraz problematiky financií a meny, ktorá je súčasťou spoločného základu študijných programov vo všetkých formách štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Poskytuje široký výklad vzťahov sprostredkúvajúcich tvorbu, rozdeľovanie a používanie peňažnej zásoby ekonomického subjektu a národného hospodárstva ako celku, ich sektorizáciu a inštitucionalizáciu.

Od všeobecnej charakteristiky predmetu, vzájomných vzťahov a súvislostí financií a meny sa odvíjajú ďalšie časti učebnice zamerané na podnikové i verejné financie a problematiku peňažného obehu a meny, finančného trhu, bankovníctva, nebankových sprostredkovateľov na finančných trhoch a medzinárodných financií. Výklad uzatvára oddiel rozoberajúci oblasť poisťovníctva.

Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým pre študujúcich na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ale poslúži aj poslucháčom ostatných fakúlt ekonomického zamerania.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2007 Rozmer: 155×210 mm ISBN: 8080780315 Počet strán: 392 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách