👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Turci v Uhorsku II


🍎 Vypredané
17,26€

Profilová edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov má už deväť zväzkov (z celkového počtu štrnásť). S novým rokom 2007 máme v rade zväzok s označením VII – téma Turci v Uhorsku je rozčlenená na dve časti. Táto najnovšia – Turci v Uhorsku (druhá časť) je vymedzená ako Život v Uhorskom kráľovstve počas tureckých vojen a protihabsburských povstaní od snemu v roku 1608 do satmárskeho mieru.

Vedeckým redaktorom najnovšieho zväzku je profesor PhDr. Peter Kónya, PhD. Výber, preklad a komentáre je dielom kolektívu autorov Mgr. Ján Adam, PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD., PhDr. Miroslav Kamenický, CSc., Mgr. Annamária Kónyová, profesor PhDr. Peter Kónya, PhD., PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. Recenzentom je profesor PhDr. Jozef Baďurík, CSc. Editorom celého edičného radu je PhDr. Pavel Dvořák.

Publikácia prináša pramenné materiály zoradené chronologicky a tematicky v nasledovných kapitolách:

V susedstve Osmanskej ríše, V ohni protihabsbu

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2007 Rozmer: 183×245 mm Počet strán: 448 Väzba: pevná s prebalom

Zaradené v kategóriách