🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Michal Téra

Našli sme 6 titulov

Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský (Michal Téra) [CZ]

Michal Téra, Pavel Mervart (2015)
Takzvaný Nestorův letopis je první historiografi cké dílo Kyjevské Rusi. Letopis zachycuje dějiny staroruského státu v 10.,...

Takzvaný Nestorův letopis je první historiografické dílo Kyjevské Rusi. Letopis zachycuje dějiny staroruského státu v 10., 11. a na počátku 12. století, obsahuje významné právní dokumenty, legendistické texty a příběhy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,88€
14,77€

Tahy 2013

Dvojčíslo 11–12 časopisu Tahy je rámcově zaměřeno na problematiku literárních generací. V bloku studií čtenáři naleznou články: Dominik Melichar: Generace a diskurs. Poznámky k analýze mocenských vztahů v pojetí literární generace, především... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,06€
5,64€

Svatí a hříšníci

Michal Téra, Pavel Mervart (2015)
Staroruská literatura 11.-12. století

Publikace nabízí překlady originálních textů, které vznikly v 11. - 12. století ve východoslovanském prostoru. Jedná se o díla staroruské literatury do češtiny dosud nepřeložená nebo s překlady zastaralými. Do souboru byly zařazeny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
14,05€
13,07€

Šestodněv

Michal Téra, Pavel Mervart (2017)
Básně z let 1993–2012

Michal Téra (1976) pochází z Trutnova. Vystudoval fi lozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie, doktorát obhájil na oboru slovanské literatury. V současné době pedagogicky působí na katedře literární... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,35€
8,70€

Perun bůh hromovládce (Michal Téra) [CZ]

Perun bůh hromovládce (Michal Téra) [CZ]

Michal Téra, Pavel Mervart (2017)
Práce Michala Téry představuje Peruna – božstvo starých Slovanů – komplexně a v širokém kontextu. Využívá k tomu četné...

Práce Michala Téry představuje Peruna – božstvo starých Slovanů – komplexně a v širokém kontextu. Využívá k tomu četné písemné prameny, archeologický materiál a analogie z jiných náboženských systémů, především z oblasti indoevropských... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,75€

Perun bůh hromovládce (Michal Téra) [CZ]

Perun bůh hromovládce (Michal Téra) [CZ]

Michal Téra, Pavel Mervart (2009)
Práce Michala Téry představuje Peruna – božstvo starých Slovanů – komplexně a v širokém kontextu. Využívá k tomu četné...

Práce Michala Téry představuje Peruna – božstvo starých Slovanů – komplexně a v širokém kontextu. Využívá k tomu četné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,12€