👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

České ošetřovatelství 1

Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe


🍎 Vypredané
2,42€

Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. V terénní i nemocniční péči si vytvořilo vlastní pole působnosti, v němž sestra (rozumí se tím i stejně vzdělaný pracovník mužského pohlaví) pracuje výrazně samostatněji. Charakteristickými znaky pokrokového ošetřovatelství jsou jednak individualizovaná péče založená na vyhledávání a plánovitém uspokojování ošetřovatelských potřeb nemocného člověka a jednak samostatná práce sester v terénní péči, zaměřená nejen na domácí péči, ale především na prevenci. Tato mnohem náročnější práce si vyžaduje vytvoření nové, lépe kvalifikované kategorie sester a řadu změn v dosavadní organizaci ošetřovatelské péče.
Předložená koncepce vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace, Mezinárodní rady sester a Evropské unie. Určuje základní perspektivu vývoje českého ošetřovatelství k výraznému doplnění od současného pojetí ošetřovatelské péče, zaměřené převážně na splnění lékařských ordinací a zajištění základní ošetřovatelské péče, o náročnější a samostatnější práci sester orientovanou na podporu zdraví člověka a jeho potřeby.
Ukazuje směr, kterým je třeba dokončit transformaci vzdělávání ošetřovatelských pracovníků.Zdůrazňuje nutnost zavedení ošetřovatelského procesu, doprovázeného ošetřovatelskou dokumentací, jako základního metodického postupu sestry při práci se zdravým a nemocným člověkem, jeho rodinou a sociálním okolím.Otevírá cestu k zajištění kvalitní ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelských standardů, stanovujících kriteria k jejímu hodnocení.
Navrhuje systém registrace sester.
Lze očekávat, že systematická realizace koncepce se odrazí ve zkvalitnění celkové péče o zdraví české populace, a to nejen v lepší ošetřovatelské nemocniční i domácí péči, ale také v terénní praxi na úseku prevence a výchovy ke zdraví, což bude mít i významný ekonomický efekt.

Jazyk: český Rok vydania: 1998 Rozmer: 145×210 mm ISBN: 8070132639 Počet strán: 50 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách