📚 Horúce knižné zľavy

Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Našli sme 11 titulov

Ošetřovatelské diagnózy a jejich přiřazení k vybraným lékařským diagnózám v neonatologii

Ošetřovatelské diagnózy a jejich přiřazení k vybraným lékařským diagnózám v neonatologii

Kvalitu zdravotní péče mimo jiné určuje vzájemná spolupráce zdravotnického týmu, lékaře a sestry. Po uskpokojení základních potřeb dítěte se sestra zaměří na specializovanou ošetřovatelskou péči odpovídající lékařské diagnóze... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,89€

Dyslipoproteinemie u dětí

Dyslipoproteinemie u dětí

Prevence aterosklerózy se stala závaznou součástí preventivních prohlídek, které praktičtí lékaři pro děti a dorost poskytují podle Zdravotního řádu všem jedincům do 19 let věku. Ke kvalitnímu plnění této povinnosti by jim měla posloužit tato publikace... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,61€

Bolest a možnosti její kontroly

Bolest a možnosti její kontroly

Kniha je určena pro zdravotní sestry zabývající se léčbou bolesti, studenty LF a pro postgraduální výuku praktických i odborných lékařů Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,31€

České ošetřovatelství 3

České ošetřovatelství 3

Marta Staňková, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (2002)
Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe

Příručka přináší stručný přehled ošetřovatelského procesu a jeho dokumentace a zabývá se metodickými radami, jaké zavést ošetřovatelský proces do praxe a jak snáze překonat bariéry tradice... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,42€

Etika v ošetřovatelství

Etika v ošetřovatelství

Využití vědeckých objevů a technických vynálezů má i lidskou dimenzi, záleží na jejich uživatelích. Čím více moderní doba civilizovaného světa potřebuje sledovat etická hlediska vědeckotechnického pokroku, tím více se musí toto hledisko uplatňovat... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,78€

Praktická gerontologie

Praktická gerontologie

"V roce 1984 byl vydán ÚDV SZP učební text pro specializační studium v ošetřovatelské péči a pro zdravotní sestry pečující o staré a dlouhodobě nemocné s názvem Praktická geriatrie"... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,57€

Průvodce sexuální výchovou pro základní a střední školy

Průvodce sexuální výchovou pro základní a střední školy

Úkolem sexuální výchovy jako součásti koncepce výchovy ke zdravému životnímu stylu je vést žáky a studenty k sexuální kultuře, aby věděli, jak mají se svou sexualitou nakládat v různych obdobích života a různých životních situacích... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,35€

Speciální psychologie

Speciální psychologie

"Do učebního textu jsou zařazeny kapitoly Sociální psychologie a Základy pedagogiky. Navazují na kapitoly, zaměřené na psychické stavy a procesy a psychologii osobnosti, uvedené v předcházejících skriptech"... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,35€

Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost - II. díl

Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost - II. díl

Potřeba zabezpečit dítěti zvláštní péči vznikla velmi dávno. Prvopočátky dětského ošetřovatelství u nás jsou spojeny s rozvojem dětského lékařství... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,48€

České ošetřovatelství 1

České ošetřovatelství 1

Marta Staňková, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (1998)
Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe

Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. V terénní i nemocniční péči si vytvořilo vlastní pole působnosti, v němž sestra (rozumí se tím i stejně vzdělaný pracovník mužského pohlaví) pracuje výrazně samostatněji... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,42€

České ošetřovatelství 4

České ošetřovatelství 4

Učební text podává odpověď na otázku, jak provádět ošetřovatelský proces. Radí, jak zjišťovat informace a hodnotit nemocného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,42€