☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Kniha Nový pomocník z matematiky 6 (2. časť pracovnej učebnice) - Iveta Kohanová, Lucia Šimová, Martina Totkovičová

Nový pomocník z matematiky 6 (2. časť pracovnej učebnice)

pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
4,00€
Zľava 7%
3,72€

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.

Nový Pomocník 6/ 2 obsahuje:

6. Násobenie a delenie desatinných čísel - 2
7. Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník - 20
8. Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti - 34
9. Obsah obdĺžnika a štvorca - 44
Matematická gramotnosť – Luciina izba - 60
10. Trochu iné čísla (Zlomky) - 62
11. Kombinatorika - 70

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2017 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081205194 Počet strán: 80 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách