🎬 Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka!

Kniha Analýza dát v Exceli na CD - Jozef Chajdiak

Analýza dát v Exceli na CD


🍎 Vypredané
51,60€

Odborné CD je určené všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si vedomosti o tom, ako v tabuľkovom programe Excel využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.
Na CD nájdete:
 • základné informácie o analýze dát v exceli,
 • objavíte ďalšie funkčné možnosti excelu,
 • celý obsah CD je postavený na konkrétnych prípadoch z praxe,
 • informácie pre Vás pripravil renomovaný odborník z praxe Doc. Ing. Jozef Chajdiak CSc. - autor viacerých odborných publikácií z danej oblasti,
 • ak ovládate základy Excelu a máte záujem osvojiť si ďalšie funkcie, potom je toto CD určené práve pre Vás.
Obsah:
 1. Triedenie
 2. HISTOGRAM, rovnomerné rozdelenie a Paretova analýza
 3. PivotTable (kontingenčná tabuľka), dotazník
 4. Základný štatistický rozbor
 5. Grafy
 6. Normálne rozdelenie, smerodajná odchýlka a normalita
 7. Regresná a korelačná analýza
 8. Časový rad a jeho zložky
 9. Časový rad – špecifikácia trendovej zložky
 10. Časový rad – špecifikácia sezónnej zložka
 11. Spojité rozdelenia
 12. Diskrétne rozdelenia
Autor - Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2014 Rozmer: 124×124 mm ISBN: 978808901080 Väzba: CD obal

Zaradené v kategóriách