📚 Horúce knižné zľavy

Fill in the gaps 2


🍎 Vypredané
3,85€

 Každých 40 cvičení predstavuje jeden z gramatických celkov, napr. používanie slovesa „mať“, „byť“, slovesné časy, príslovky, pravidelné a nepravidelné slovesá, neurčitok, vzťažné zámená, stupňovanie, rozkazovací spôsob, trpný rod, určitý a neurčitý člen, základné a radové číslovky, predložky, nepriama reč, atď. Cvičenia treba doplniť napr. správnym tvarom slovesa, predložkou, príslovkou..., a to s ohľadom na význam a gramatickú stavbu vety.
 Riešenia testov a cvičení sú uvedené v samostatnej prílohe, ktorá je súčasťou knižky.
 Pre koho? Knižky sú zostavené ako univerzálne cvičebnice ku akémukoľvek kurzu alebo učebnici pre žiakov základných, stredných a jazykových škôl, pre samoukov a ďalších záujemcov o štúdium angličtiny.
 2. diel je určený pre mierne až stredne pokročilých

Jazyk: slovenský Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 75 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách