☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Kniha Matematika 4 pre prvý stupeň základných škôl (učebnica) - Miroslav Belic, Janka Striežovská

Matematika 4 pre prvý stupeň základných škôl (učebnica)

Učebnica Alternatívna učebnica matematiky pre 4. ročník základných škôl, rešpektujúca moderné prístupy vo vyučovaní...


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
4,05€
Zľava 7%
3,77€

Učebnica

Alternatívna učebnica matematiky pre 4. ročník základných škôl, rešpektujúca moderné prístupy vo vyučovaní matematiky na Slovensku i v okolitých štátoch, je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka Matematika pre 4. ročník ZŠ autorov M. Belica – J. Striežovskej. Okrem učebnice súbor zahŕňa pracovný zošit 1. a 2. časť.
- Žiaci si opakujú učivo nižších ročníkov, rozširujú si vedomosti o násobení a delení v obore čísel 100.
- Neskôr sa učia sčítať a odčítať do 10 000. Najprv analogicky s počítaním do 1 000 bez prechodu, potom i s prechodom. Žiaci riešia aj matematické úlohy, logické úlohy a matematické situácie spojené s praxou a reálnym životom.
- V geometrii sa oboznamujú s geometrickými útvarmi, postupom ich rysovania v sieti i bez nej. Propedeuticky sa pripravujú na výpočet obvodu.
- Systém práce predpokladá, že žiaci sa s matematickou problematikou oboznámia najprv v pracovnom zošite a v tejto učebnici si učivo precvičia, resp. rozšíria o ďalšie súvislosti.
Učebnica obsahuje aritmetickú časť, ktorá radením učiva a farebne korešponduje s pracovnými zošitmi. Dielo je spracované tak, aby vyhovovalo väčšine tried v Slovenskej republike (obsahuje úlohy pre matematicky zručnejších žiakov i úlohy na vyplnenie času, kým sa učiteľ venuje žiakom, ktorí potrebujú na osvojenie učiva viac času a podnetov).

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: 176×250 mm ISBN: 9788081460890 Počet strán: 88 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách