Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Prehľad matematiky pre žiakov stredných škôl 1


🍎 Vypredané
5,28€

Publikácia je určená najmä študentom stredných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitu a na prijímacie skúšky na VŠ, študentom nižších ročníkov stredných škôl (napr. na opakovanie), učiteľom matematiky SŠ ako bohatý zdroj úloh.

Kniha obsahuje:
- teoretický prehľad učiva stredoškolskej matematiky,
- riešené príklady,
- úlohy na precvičenie, návody a výsledky k nim,
- 5 testov po 15 úloh s výberom odpovede (väčšina z týchto úloh bola použitá na
prijímacích skúškach na niektorú vysokú školu v SR), kľúč správnych odpovedí
ku všetkým testom.

V 15 kapitolách knihy nájdete:

Množiny - základné pojmy a vzťahy
Výroky a ich pravdivostné hodnoty
Metódy dôkazov v matematike
Teória čísel
Kombinatorika
Lineárne funkcie, rovnice, nerovnice a sústavy
Kvadratické funkcie, rovnice a nerovnice
Mocniny a odmocniny
Trojuholníky
Štvoruholníky, mnohouholníky
Kružnica, kruh
Zhodnosť geometrických útvarov a zhodné zobrazenia
Podobnosť geometrických útvarov a podobné zobrazenia v rovine
Stereometria
Telesá, ich objemy a povrchy

Rok vydania: 2003 Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 255 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách