🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Slovakistika 1/2012

Jazyk, literatúra, kultúra, informácie


🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,95€
Zľava 7%
7,39€

Nový vedecko-populárny zborník Matice slovenskej prezentuje najnovšie poznatky z oblasti literárnej vedy, jazykovedy a príbuzných spoločenskovedných disciplín. Zborník členený na 4 časti – Jazyk, Literatúra, Kultúra a Informácie – je určený slovenským i zahraničným vedeckým kruhom a širokej čitateľskej verejnosti. Prvé číslo prináša príspevky, ktoré sa venujú tvorbe vetných štruktúr, dialógu a hovorovému štýlu, princípom ovplyvňujúcim zvukovú stránku komunikácie, bernolákovskému a štúrovskému obdobiu vývinu slovenčiny, literatúre faktu, P. Kellnerovi-Zábojovi Hostinskému, M. Kukučínovi, Štefanovi Krčmérymu, P. Hrúzovi, M. Pišútovi, súčasnému postaveniu Slovákov na južnom Slovensku, Černovskej tragédii.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 Rozmer: 160×235 mm ISBN: 9788081280535 Počet strán: 346 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách