Nové knižné zľavy

Poradca 12-13/2020 – Trestný zákon s komentárom (e-kniha)

Trestné právo po novelách

PDF Zuzana ŠaninováPoradca s.r.o. (2021) • Edícia Poradca • Séria Poradca 2020

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,60€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Nakoľko od posledného publikovania prešiel Trestný zákon niekoľkými zmenami, rozhodli sme sa pripraviť nové znenie komentára k hlavnému prameňu trestného práva. Cieľom ostatnej novely bolo doplniť do Trestného zákona skutkovú podstatu nového trestného činu - Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania, ktorý má ochraňovať spoločnosť voči podpore a verejnej propagácií rôznych sexuálnych patologických praktík a najzávažnejších porúch sexuálneho zamerania, ktorými sú pedofília, nekrofília a zoofília. Najmä internet a sociálne siete dnes umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie verejné šírenie správ aj rôzneho nemravného obsahu.

Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom:
- Trestný zákon – komentár

Trestné právo je jedno z odvetvia verejného práva. Poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia. Skutkové podstaty trestných činov sú systematicky zaradené do niekoľkých hláv v dvoch častiach Trestného zákona podľa významu chráneného záujmu alebo špeciálnej ochrany spoločenských vzťahov.
V trestnom práve rozlišujeme trestné právo hmotné určujúce, ktoré konanie je trestné a aké opatrenia možno použiť voči páchateľom trestných činov a trestné právo procesné upravujúce postup orgánov činných v trestnom konaní pri zisťovaní a prejednávaní trestných činov a pri výkone rozhodnutí, ako aj práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa v trestnom konaní. Hlavným prameňom trestného práva je Trestný zákon č. 300/2005 Z. z., ktorého komentár prinášame v poslednom čísle edičného ročníka Poradca 2020.

Rok vydania: 2021 Počet strán: 392 Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách