🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Zima A. D. 1500 - 2010

Autor - Pavel Matejovič Publikácia Zima A. D. 1500 – 2010 sa zaoberá históriou a podobami zím v Európe a na Slovensku...

Pavel MatejovičVEDA (2012)

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,00€
Zľava 7%
11,16€

Autor - Pavel Matejovič
Publikácia Zima A. D. 1500 – 2010 sa zaoberá históriou a podobami zím v Európe a na Slovensku približne od 16. stor. do súčasnosti. Autor Pavel Matejovič pri analýze zím postupuje chronologicky, ale zároveň sa snaží identifikovať charakteristické znaky, ktoré sú pre jednotlivé zimy typické (prevládajúce cirkulačné typy, oscilácie vo veľkopriestorovej cirkulácii atmosféry, vplyv geografických pomerov na priebeh zím a pod.). Upozorňuje, že v celom sledovanom období mali na teplotný charakter zím bezprostredný vplyv predovšetkým cirkulačné procesy, no tie mohli byť čiastočne ovplyvnené aj kolísaním slnečnej a geomagnetickej aktivity, zvýšenou vulkanickou činnosťou, zmenami vo veľkopriestorovej cirkulácii vody v oceánoch, náhodnými a chaotickými procesmi a pod. V poslednej kapitole hľadá odpoveď na otázku, či je možné – aj s prihliadnutím na zmenu klímy – odhadnúť teplotný trend zím v budúcnosti.

Práca nie je určená len odborníkom, ale aj širšej čitateľskej verejnosti, ktorá sa zaujíma o počasie a podnebie.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 Rozmer: 165×230 mm ISBN: 9788022412087 Počet strán: 283 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách